https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Valmet hyödyntää vihreää siirtymää laajassa veturihankkeessaan

Business Finland on myöntänyt yhteensä 20 miljoonaa euroa EU:n elpymisvälineen rahoitusta (RRF) Valmetin veturihankkeelle. Valmetin tavoitteena on investoida projektiin 40 miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana. Yhteensä veturihankkeille on myönnetty kuluvana vuonna 60 miljoonaa euroa.

veturi

Veturihankkeet ovat Business Finlandin suurimpia yksittäisiä rahoituspäätöksiä. Projektit johtavat onnistuessaan useiden miljardien liiketoimintavaikutuksiin, teollisiin investointeihin, merkittäviin työllisyysvaikutuksiin, vientitulojen ja verotulojen kasvuun sekä myönteisiin ympäristövaikutuksiin. Business Finland kertoo, ettei se maksa rahoitusta veturille, mikäli lisäykset TKI-toimintaan eivät toteudu. Business Finland suunnittelee rahoittavansa lisäksi kunkin veturiyrityksen kumppaneita 50 miljoonalla eurolla. Käynnissä on tällä hetkellä yhteensä jo 12 veturihanketta.

– Veturiyritysten haastekilpailu on Business Finlandin keino saada yksityiset yritykset lisäämään tutkimus- ja kehitysinvestointejaan, jotta Suomen hallituksen tavoite nostaa tutkimus- ja kehittämispanostukset neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä toteutuisi. Tämä on myös linjassa parlamentaarisen TKI-työryhmän ehdotusten kanssa. Kilpailun kautta voimme varmistaa rahoituksen kohdentumisen erityisesti vaikuttavimpiin hankkeisiin, Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola toteaa.

– On tärkeää, että pystymme tarjoamaan kannusteita uudistumiseen ja samalla vastaamaan vihreän siirtymän sekä digitaalisten ratkaisujen kysyntään. Edelläkävijän aseman saavuttaminen vaatii merkittäviä panostuksia ja EU:n elpymisväline mahdollistaa veturihankkeiden rahoittamisen jatkamisen vuonna 2022, Kopola jatkaa.

Beyond Circularity tehostaa vihreää siirtymää

Valmet lanseeraa uuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektin, Beyond Circularityn. Valmetin 2030 teknologiavision mukaisesti Beyond Circularity parantaa mahdollisuuksia tukea yhtiön asiakkaiden vihreää siirtymää eri teollisuuden aloilla. Projekti pyrkii entisestään vahvistamaan Valmetin tutkimus- ja kehitystyötä, jolla saadaan kehitettyä prosessiteknologioita, automaatiota ja palveluita uusiutuvien materiaalien sekä kierrätys-, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen. Beyond Circularity myös mahdollistaa Valmetin omien prosessiteknologioiden energiatehokkuuden vahvistamisen sekä sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaiden tuotantoprosessien siirtymisen kohti fossiilittoman energian käyttöä.

Projektitavoitteidensa saavuttamisen tueksi Valmet rakentaa ekosysteemin, jonka tarkoituksena on houkutella yhteistyökumppaneita, yliopistoja, tutkimusinstituutteja ja asiakkaita osallistumaan sellu- ja paperiteollisuuden vihreän siirtymään. Tässä ekosysteemissä odotetaan olevan Suomessa yli 100 kumppania vuonna 2025. Business Finlandin veturirahoituksen lisäksi Valmet suunnittelee investoivansa projektiin 40 miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana. Investoinnin avulla yhtiö toteuttaa teknologiavisiotaan ja ilmasto-ohjelmaansa sekä luo kasvua.

– Osana tätä projektia rakennetaan uusi vihreän siirtymän ekosysteemi, jonka odotetaan luovan arvoa ja kasvua osallistujilleen, laajentavan osaamista uusille alueille ja rohkaisevan alan parhaita kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita osallistumaan. Ekosysteemin ytimessä on Valmetin ainutlaatuinen teknologian, automaation ja palveluiden tarjooma, jota yhteistyökumppaneiden poikkitieteellinen tietotaito vahvistaa. Tämän poikkeuksellisen yhdistelmän rakentamisen ja kehittämisen ansiosta alojensa johtavat asiantuntijat vievät eteenpäin niin kiertotaloutta, autonomisia tehtaita kuin teollisia palveluita, sanoo Valmetin tutkimus- ja kehitysjohtaja Janne Pynnönen.

Tänä vuonna rahoitetut sekä joulukuussa rahoitetut kolme muuta veturiyritystä sitoutuvat lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa (TKI) Suomessa yhteensä yli 550 miljoonalla eurolla. Samalla syntyy satoja uusia TKI-työpaikkoja lähivuosien aikana, Business Finland kertoo.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.