https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Valmet hyödyntää vihreää siirtymää laajassa veturihankkeessaan

Business Finland on myöntänyt yhteensä 20 miljoonaa euroa EU:n elpymisvälineen rahoitusta (RRF) Valmetin veturihankkeelle. Valmetin tavoitteena on investoida projektiin 40 miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana. Yhteensä veturihankkeille on myönnetty kuluvana vuonna 60 miljoonaa euroa.

veturi

Veturihankkeet ovat Business Finlandin suurimpia yksittäisiä rahoituspäätöksiä. Projektit johtavat onnistuessaan useiden miljardien liiketoimintavaikutuksiin, teollisiin investointeihin, merkittäviin työllisyysvaikutuksiin, vientitulojen ja verotulojen kasvuun sekä myönteisiin ympäristövaikutuksiin. Business Finland kertoo, ettei se maksa rahoitusta veturille, mikäli lisäykset TKI-toimintaan eivät toteudu. Business Finland suunnittelee rahoittavansa lisäksi kunkin veturiyrityksen kumppaneita 50 miljoonalla eurolla. Käynnissä on tällä hetkellä yhteensä jo 12 veturihanketta.

– Veturiyritysten haastekilpailu on Business Finlandin keino saada yksityiset yritykset lisäämään tutkimus- ja kehitysinvestointejaan, jotta Suomen hallituksen tavoite nostaa tutkimus- ja kehittämispanostukset neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä toteutuisi. Tämä on myös linjassa parlamentaarisen TKI-työryhmän ehdotusten kanssa. Kilpailun kautta voimme varmistaa rahoituksen kohdentumisen erityisesti vaikuttavimpiin hankkeisiin, Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola toteaa.

– On tärkeää, että pystymme tarjoamaan kannusteita uudistumiseen ja samalla vastaamaan vihreän siirtymän sekä digitaalisten ratkaisujen kysyntään. Edelläkävijän aseman saavuttaminen vaatii merkittäviä panostuksia ja EU:n elpymisväline mahdollistaa veturihankkeiden rahoittamisen jatkamisen vuonna 2022, Kopola jatkaa.

Beyond Circularity tehostaa vihreää siirtymää

Valmet lanseeraa uuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektin, Beyond Circularityn. Valmetin 2030 teknologiavision mukaisesti Beyond Circularity parantaa mahdollisuuksia tukea yhtiön asiakkaiden vihreää siirtymää eri teollisuuden aloilla. Projekti pyrkii entisestään vahvistamaan Valmetin tutkimus- ja kehitystyötä, jolla saadaan kehitettyä prosessiteknologioita, automaatiota ja palveluita uusiutuvien materiaalien sekä kierrätys-, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen. Beyond Circularity myös mahdollistaa Valmetin omien prosessiteknologioiden energiatehokkuuden vahvistamisen sekä sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaiden tuotantoprosessien siirtymisen kohti fossiilittoman energian käyttöä.

Projektitavoitteidensa saavuttamisen tueksi Valmet rakentaa ekosysteemin, jonka tarkoituksena on houkutella yhteistyökumppaneita, yliopistoja, tutkimusinstituutteja ja asiakkaita osallistumaan sellu- ja paperiteollisuuden vihreän siirtymään. Tässä ekosysteemissä odotetaan olevan Suomessa yli 100 kumppania vuonna 2025. Business Finlandin veturirahoituksen lisäksi Valmet suunnittelee investoivansa projektiin 40 miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana. Investoinnin avulla yhtiö toteuttaa teknologiavisiotaan ja ilmasto-ohjelmaansa sekä luo kasvua.

– Osana tätä projektia rakennetaan uusi vihreän siirtymän ekosysteemi, jonka odotetaan luovan arvoa ja kasvua osallistujilleen, laajentavan osaamista uusille alueille ja rohkaisevan alan parhaita kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita osallistumaan. Ekosysteemin ytimessä on Valmetin ainutlaatuinen teknologian, automaation ja palveluiden tarjooma, jota yhteistyökumppaneiden poikkitieteellinen tietotaito vahvistaa. Tämän poikkeuksellisen yhdistelmän rakentamisen ja kehittämisen ansiosta alojensa johtavat asiantuntijat vievät eteenpäin niin kiertotaloutta, autonomisia tehtaita kuin teollisia palveluita, sanoo Valmetin tutkimus- ja kehitysjohtaja Janne Pynnönen.

Tänä vuonna rahoitetut sekä joulukuussa rahoitetut kolme muuta veturiyritystä sitoutuvat lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa (TKI) Suomessa yhteensä yli 550 miljoonalla eurolla. Samalla syntyy satoja uusia TKI-työpaikkoja lähivuosien aikana, Business Finland kertoo.

Uusimmat artikkelit

13.6.2024 | Alan Uutiset

Vanhoista renkaista uusia autonosia – Nesteen, Borealiksen ja Covestron yhteishanke

Käytetyt auton renkaat nesteytetään kemiallisen kierrätyksen avulla ja jalostetaan peruskemikaaleiksi sekä edelleen erittäin puhtaiksi polykarbonaateiksi. Polykarbonaatteja voidaan käyttää erilaisissa autoteollisuuden käyttökohteissa ajovalojen osista jäähdyttimien säleikköihin.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.