https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Wärtsilä sitoutuu kunnianhimoisiin ”Set for 30” -ilmastotavoitteisiin

Wärtsilän tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä sen oma toiminta on hiilineutraalia, ja että sen tuotevalikoima on valmis hiilettömiä polttoaineita varten.

decarb

Wärtsilän hiilineutraaliustavoite kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt yhtiön omasta toiminnasta, mukaan lukien tutkimus & kehitys ja moottorien testaus (scope1) sekä ostettu energia (scope2).  

– Nämä uudet kunnianhimoiset ”Set for 30”-ilmastotavoitteet osoittavat sitoutumistamme päämääräämme kestävän yhteiskunnan kehittämisestä. Tavoitteemme on tukea asiakkaitamme heidän pyrkimyksissään siirtyä kohti hiilineutraaliutta, ja siten muokata merenkulku- ja energia-alojen kestävää tulevaisuutta, Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kommentoi.

– Tuotteemme, ratkaisumme ja palvelumme täyttävät tiukimmatkin ympäristövaatimukset, ja näillä aloilla käytettävien moottoreidemme polttoainejoustavuus on keskeinen tekijä muutoksen mahdollistamisessa. Samaan aikaan meidän on myös yhtiönä tehtävä oma osuutemme ja minimoitava ympäristöjalanjälkemme.

Työkalupakki apuna muutoksessa

Wärtsilän hiilineutraaliuteen tähtäävät suunnitelmat perustuvat yhtiön tekemään analyysiin, jossa se pyrki tunnistamaan keskeiset toimenpiteet hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Yhtiön mukaan työkalupakki sisältää toimenpiteitä kuten energiasäästö, vihreän sähkön ostaminen, polttoaineiden vaihtaminen, yhä tehokkaampien teknologioiden käyttö ja vaikeasti korvattavissa olevien päästöjen kompensointi. Yksityiskohtainen käyttöönottosuunnitelma ja aikataulutus ovat työn alla.

Yhtiö sanoo, että hiilineutraalius vaatii kokonaisvaltaisen lähestymisen.

– Hiilineutraaliustavoitteen asettaminen on välttämätön virstanpylväs jokaiselle yhtiölle. Me olemme yhtiönä valmiita tähän haasteeseen ja ymmärrämme, että nämä tavoitteet ovat ensimmäinen vaihe kohti hiilineutraalia arvoketjua, sanoo Kari Hietanen, Wärtsilän yhteiskuntasuhteiden ja lakiasioiden johtaja.

Tuotevalikoima, joka on valmis hiilettömiin polttoaineisiin vuoteen 2030 mennessä

Toinen tärkeä ilmastotavoite liittyy Wärtsilän tuotevalikoimaan ja sen valmiuteen käyttää hiilettömiä polttoaineita vuoteen 2030 mennessä. Energia- ja merenkulkusektorit ovat yhä riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Wärtsilän nykyinen valikoima mahdollistaa jo nyt asiakkaidensa siirtymisen hiilineutraalien polttoaineiden, kuten biopolttoaineiden tai synteettisen metaanin, käyttöön.

– Siirtyminen fossiilisista polttoaineista hiilineutraaleihin tai hiilettömiin polttoaineisiin tapahtuu vaiheittain. Wärtsilä mahdollistaa tämän siirtymisen tarjoamalla teknologioita, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää ympäristömyötäisempiä polttoaineita, kun niitä on saatavilla, yhtiö kertoi tiedotteessa.

Heinäkuussa 2021 Wärtsilä käynnisti laajan testiohjelman kohti vedyllä ja ammoniakilla toimivia hiilivapaita ratkaisuja. Wärtsilän polttoaineagnostinen lähestymistapa mahdollistaa sen, että yhtiö pystyy tukemaan energia- ja merenkulkualoja kehittämällä kestäviä ja tehokkaita tulevaisuuden polttoaineisiin liittyviä strategioita useilla kustannusoptimaalisilla tavoilla.

– Wärtsilä on investoinut paljon tutkimukseen ja kehitykseen, ja pitkän aikavälin tuotekehityksessä olemme keskittyneet polttoainejoustavuuteen, energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin. Tämä on luonnollinen askel pyrkimyksessämme muokata merenkulku- ja energia-alojen kasvihuonekaasujen vähentämistä”, sanoo toimitusjohtaja Håkan Agnevall.

 

* Scope 1 kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt Wärtsilän omasta toiminnasta, kuten moottoritesteistä, omista ajoneuvoista ja energiantuotannosta.

** Scope 2 kattaa epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt laitoksilta ostamastamme sähkön, lämmityksen tai viilennyksen tuotannosta.

Uusimmat artikkelit

Riippuvuus maakaasusta voidaan katkaista älykkäällä energianhallintajärjestelmällä

Siemens Osakeyhtiö on kehittänyt ratkaisun, joka vähentää sekä päästöjä että riippuvuutta tuontienergiasta. 

16.5.2022 | Tutkimus ja koulutus

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä TK-rahoitus Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n Turvallisuusviikko käynnistyy tänään

Rakennusteollisuus RT:n järjestämää Turvallisuusviikkoa vietetään 16.-22.5.2022, jolloin rakennusalalla kiinnitetään erityistä huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. SRV käynnistää samalla koko loppuvuoden kestävän kampanjan Oikeus hyvään työpäivään.

16.5.2022 | Alan Uutiset

Olli Sippula polttoprosessien päästöjen professoriksi

Polttoprosessien päästöillä on monia haittavaikutuksia ja niiden hallintaan tarvitaan uusia menetelmiä.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.

Parikkalan vesihuollon ja Digitan yhteistyö edennyt mallikkaasti – “Käytännön hyöty merkittäviä”

Digita ja Parikkalan vesihuolto solmivat yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista vuonna 2020. Onnistunut pilottivaihe päättyi viime vuonna ja tulevina vuosina tavoitteena on asentaa noin 900 etäluettavaa mittaria.

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.