https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Wärtsilä sitoutuu kunnianhimoisiin ”Set for 30” -ilmastotavoitteisiin

Wärtsilän tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä sen oma toiminta on hiilineutraalia, ja että sen tuotevalikoima on valmis hiilettömiä polttoaineita varten.

decarb

Wärtsilän hiilineutraaliustavoite kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt yhtiön omasta toiminnasta, mukaan lukien tutkimus & kehitys ja moottorien testaus (scope1) sekä ostettu energia (scope2).  

– Nämä uudet kunnianhimoiset ”Set for 30”-ilmastotavoitteet osoittavat sitoutumistamme päämääräämme kestävän yhteiskunnan kehittämisestä. Tavoitteemme on tukea asiakkaitamme heidän pyrkimyksissään siirtyä kohti hiilineutraaliutta, ja siten muokata merenkulku- ja energia-alojen kestävää tulevaisuutta, Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kommentoi.

– Tuotteemme, ratkaisumme ja palvelumme täyttävät tiukimmatkin ympäristövaatimukset, ja näillä aloilla käytettävien moottoreidemme polttoainejoustavuus on keskeinen tekijä muutoksen mahdollistamisessa. Samaan aikaan meidän on myös yhtiönä tehtävä oma osuutemme ja minimoitava ympäristöjalanjälkemme.

Työkalupakki apuna muutoksessa

Wärtsilän hiilineutraaliuteen tähtäävät suunnitelmat perustuvat yhtiön tekemään analyysiin, jossa se pyrki tunnistamaan keskeiset toimenpiteet hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Yhtiön mukaan työkalupakki sisältää toimenpiteitä kuten energiasäästö, vihreän sähkön ostaminen, polttoaineiden vaihtaminen, yhä tehokkaampien teknologioiden käyttö ja vaikeasti korvattavissa olevien päästöjen kompensointi. Yksityiskohtainen käyttöönottosuunnitelma ja aikataulutus ovat työn alla.

Yhtiö sanoo, että hiilineutraalius vaatii kokonaisvaltaisen lähestymisen.

– Hiilineutraaliustavoitteen asettaminen on välttämätön virstanpylväs jokaiselle yhtiölle. Me olemme yhtiönä valmiita tähän haasteeseen ja ymmärrämme, että nämä tavoitteet ovat ensimmäinen vaihe kohti hiilineutraalia arvoketjua, sanoo Kari Hietanen, Wärtsilän yhteiskuntasuhteiden ja lakiasioiden johtaja.

Tuotevalikoima, joka on valmis hiilettömiin polttoaineisiin vuoteen 2030 mennessä

Toinen tärkeä ilmastotavoite liittyy Wärtsilän tuotevalikoimaan ja sen valmiuteen käyttää hiilettömiä polttoaineita vuoteen 2030 mennessä. Energia- ja merenkulkusektorit ovat yhä riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Wärtsilän nykyinen valikoima mahdollistaa jo nyt asiakkaidensa siirtymisen hiilineutraalien polttoaineiden, kuten biopolttoaineiden tai synteettisen metaanin, käyttöön.

– Siirtyminen fossiilisista polttoaineista hiilineutraaleihin tai hiilettömiin polttoaineisiin tapahtuu vaiheittain. Wärtsilä mahdollistaa tämän siirtymisen tarjoamalla teknologioita, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää ympäristömyötäisempiä polttoaineita, kun niitä on saatavilla, yhtiö kertoi tiedotteessa.

Heinäkuussa 2021 Wärtsilä käynnisti laajan testiohjelman kohti vedyllä ja ammoniakilla toimivia hiilivapaita ratkaisuja. Wärtsilän polttoaineagnostinen lähestymistapa mahdollistaa sen, että yhtiö pystyy tukemaan energia- ja merenkulkualoja kehittämällä kestäviä ja tehokkaita tulevaisuuden polttoaineisiin liittyviä strategioita useilla kustannusoptimaalisilla tavoilla.

– Wärtsilä on investoinut paljon tutkimukseen ja kehitykseen, ja pitkän aikavälin tuotekehityksessä olemme keskittyneet polttoainejoustavuuteen, energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin. Tämä on luonnollinen askel pyrkimyksessämme muokata merenkulku- ja energia-alojen kasvihuonekaasujen vähentämistä”, sanoo toimitusjohtaja Håkan Agnevall.

 

* Scope 1 kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt Wärtsilän omasta toiminnasta, kuten moottoritesteistä, omista ajoneuvoista ja energiantuotannosta.

** Scope 2 kattaa epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt laitoksilta ostamastamme sähkön, lämmityksen tai viilennyksen tuotannosta.

Uusimmat artikkelit

Tampereen Naistenlahden uusi biovoimalaitos leikkaa 20 prosenttia kaupungin hiilidioksidipäästöistä

Tänään käyttöön vihitty Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahden biovoimalaitoksen kiertoleijukattilan pääpolttoaineita ovat uusiutuvat metsäperäiset biomassat.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

16.5.2023 | Alan Uutiset

Destia voitti jälleen Savon radan kunnossapitosopimuksen

Destia jatkaa Savon radan ja sen turvalaitteiden kunnossapitäjänä lokakuuhun 2028 Väyläviraston uusittua Destian sopimuksen. 

HVK julkaisi yrityksille suunnatun oppaan kyberturvallisuudesta

Pilvipalveluita ei tarvitse nähdä riskinä̈ huoltovarmuudelle, vaan oikein käytettynä ne tukevat jatkuvuudenhallintaa.

5.4.2023 | Kumppaniartikkeli

Prosessilaitteiden optimointi ja kierrätys on vastuullisuutta

“Kerromme asiakkaillemme avoimesti, kun käytämme kierrätettyjä komponentteja ja myymme uudenveroisiksi kunnostettuja “pre-owned”-laitteistoja.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.