https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Wärtsilä sitoutuu kunnianhimoisiin ”Set for 30” -ilmastotavoitteisiin

Wärtsilän tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä sen oma toiminta on hiilineutraalia, ja että sen tuotevalikoima on valmis hiilettömiä polttoaineita varten.

decarb

Wärtsilän hiilineutraaliustavoite kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt yhtiön omasta toiminnasta, mukaan lukien tutkimus & kehitys ja moottorien testaus (scope1) sekä ostettu energia (scope2).  

– Nämä uudet kunnianhimoiset ”Set for 30”-ilmastotavoitteet osoittavat sitoutumistamme päämääräämme kestävän yhteiskunnan kehittämisestä. Tavoitteemme on tukea asiakkaitamme heidän pyrkimyksissään siirtyä kohti hiilineutraaliutta, ja siten muokata merenkulku- ja energia-alojen kestävää tulevaisuutta, Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kommentoi.

– Tuotteemme, ratkaisumme ja palvelumme täyttävät tiukimmatkin ympäristövaatimukset, ja näillä aloilla käytettävien moottoreidemme polttoainejoustavuus on keskeinen tekijä muutoksen mahdollistamisessa. Samaan aikaan meidän on myös yhtiönä tehtävä oma osuutemme ja minimoitava ympäristöjalanjälkemme.

Työkalupakki apuna muutoksessa

Wärtsilän hiilineutraaliuteen tähtäävät suunnitelmat perustuvat yhtiön tekemään analyysiin, jossa se pyrki tunnistamaan keskeiset toimenpiteet hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Yhtiön mukaan työkalupakki sisältää toimenpiteitä kuten energiasäästö, vihreän sähkön ostaminen, polttoaineiden vaihtaminen, yhä tehokkaampien teknologioiden käyttö ja vaikeasti korvattavissa olevien päästöjen kompensointi. Yksityiskohtainen käyttöönottosuunnitelma ja aikataulutus ovat työn alla.

Yhtiö sanoo, että hiilineutraalius vaatii kokonaisvaltaisen lähestymisen.

– Hiilineutraaliustavoitteen asettaminen on välttämätön virstanpylväs jokaiselle yhtiölle. Me olemme yhtiönä valmiita tähän haasteeseen ja ymmärrämme, että nämä tavoitteet ovat ensimmäinen vaihe kohti hiilineutraalia arvoketjua, sanoo Kari Hietanen, Wärtsilän yhteiskuntasuhteiden ja lakiasioiden johtaja.

Tuotevalikoima, joka on valmis hiilettömiin polttoaineisiin vuoteen 2030 mennessä

Toinen tärkeä ilmastotavoite liittyy Wärtsilän tuotevalikoimaan ja sen valmiuteen käyttää hiilettömiä polttoaineita vuoteen 2030 mennessä. Energia- ja merenkulkusektorit ovat yhä riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Wärtsilän nykyinen valikoima mahdollistaa jo nyt asiakkaidensa siirtymisen hiilineutraalien polttoaineiden, kuten biopolttoaineiden tai synteettisen metaanin, käyttöön.

– Siirtyminen fossiilisista polttoaineista hiilineutraaleihin tai hiilettömiin polttoaineisiin tapahtuu vaiheittain. Wärtsilä mahdollistaa tämän siirtymisen tarjoamalla teknologioita, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää ympäristömyötäisempiä polttoaineita, kun niitä on saatavilla, yhtiö kertoi tiedotteessa.

Heinäkuussa 2021 Wärtsilä käynnisti laajan testiohjelman kohti vedyllä ja ammoniakilla toimivia hiilivapaita ratkaisuja. Wärtsilän polttoaineagnostinen lähestymistapa mahdollistaa sen, että yhtiö pystyy tukemaan energia- ja merenkulkualoja kehittämällä kestäviä ja tehokkaita tulevaisuuden polttoaineisiin liittyviä strategioita useilla kustannusoptimaalisilla tavoilla.

– Wärtsilä on investoinut paljon tutkimukseen ja kehitykseen, ja pitkän aikavälin tuotekehityksessä olemme keskittyneet polttoainejoustavuuteen, energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin. Tämä on luonnollinen askel pyrkimyksessämme muokata merenkulku- ja energia-alojen kasvihuonekaasujen vähentämistä”, sanoo toimitusjohtaja Håkan Agnevall.

 

* Scope 1 kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt Wärtsilän omasta toiminnasta, kuten moottoritesteistä, omista ajoneuvoista ja energiantuotannosta.

** Scope 2 kattaa epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt laitoksilta ostamastamme sähkön, lämmityksen tai viilennyksen tuotannosta.

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021