https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Wärtsilä sitoutuu kunnianhimoisiin ”Set for 30” -ilmastotavoitteisiin

Wärtsilän tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä sen oma toiminta on hiilineutraalia, ja että sen tuotevalikoima on valmis hiilettömiä polttoaineita varten.

decarb

Wärtsilän hiilineutraaliustavoite kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt yhtiön omasta toiminnasta, mukaan lukien tutkimus & kehitys ja moottorien testaus (scope1) sekä ostettu energia (scope2).  

– Nämä uudet kunnianhimoiset ”Set for 30”-ilmastotavoitteet osoittavat sitoutumistamme päämääräämme kestävän yhteiskunnan kehittämisestä. Tavoitteemme on tukea asiakkaitamme heidän pyrkimyksissään siirtyä kohti hiilineutraaliutta, ja siten muokata merenkulku- ja energia-alojen kestävää tulevaisuutta, Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kommentoi.

– Tuotteemme, ratkaisumme ja palvelumme täyttävät tiukimmatkin ympäristövaatimukset, ja näillä aloilla käytettävien moottoreidemme polttoainejoustavuus on keskeinen tekijä muutoksen mahdollistamisessa. Samaan aikaan meidän on myös yhtiönä tehtävä oma osuutemme ja minimoitava ympäristöjalanjälkemme.

Työkalupakki apuna muutoksessa

Wärtsilän hiilineutraaliuteen tähtäävät suunnitelmat perustuvat yhtiön tekemään analyysiin, jossa se pyrki tunnistamaan keskeiset toimenpiteet hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Yhtiön mukaan työkalupakki sisältää toimenpiteitä kuten energiasäästö, vihreän sähkön ostaminen, polttoaineiden vaihtaminen, yhä tehokkaampien teknologioiden käyttö ja vaikeasti korvattavissa olevien päästöjen kompensointi. Yksityiskohtainen käyttöönottosuunnitelma ja aikataulutus ovat työn alla.

Yhtiö sanoo, että hiilineutraalius vaatii kokonaisvaltaisen lähestymisen.

– Hiilineutraaliustavoitteen asettaminen on välttämätön virstanpylväs jokaiselle yhtiölle. Me olemme yhtiönä valmiita tähän haasteeseen ja ymmärrämme, että nämä tavoitteet ovat ensimmäinen vaihe kohti hiilineutraalia arvoketjua, sanoo Kari Hietanen, Wärtsilän yhteiskuntasuhteiden ja lakiasioiden johtaja.

Tuotevalikoima, joka on valmis hiilettömiin polttoaineisiin vuoteen 2030 mennessä

Toinen tärkeä ilmastotavoite liittyy Wärtsilän tuotevalikoimaan ja sen valmiuteen käyttää hiilettömiä polttoaineita vuoteen 2030 mennessä. Energia- ja merenkulkusektorit ovat yhä riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Wärtsilän nykyinen valikoima mahdollistaa jo nyt asiakkaidensa siirtymisen hiilineutraalien polttoaineiden, kuten biopolttoaineiden tai synteettisen metaanin, käyttöön.

– Siirtyminen fossiilisista polttoaineista hiilineutraaleihin tai hiilettömiin polttoaineisiin tapahtuu vaiheittain. Wärtsilä mahdollistaa tämän siirtymisen tarjoamalla teknologioita, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää ympäristömyötäisempiä polttoaineita, kun niitä on saatavilla, yhtiö kertoi tiedotteessa.

Heinäkuussa 2021 Wärtsilä käynnisti laajan testiohjelman kohti vedyllä ja ammoniakilla toimivia hiilivapaita ratkaisuja. Wärtsilän polttoaineagnostinen lähestymistapa mahdollistaa sen, että yhtiö pystyy tukemaan energia- ja merenkulkualoja kehittämällä kestäviä ja tehokkaita tulevaisuuden polttoaineisiin liittyviä strategioita useilla kustannusoptimaalisilla tavoilla.

– Wärtsilä on investoinut paljon tutkimukseen ja kehitykseen, ja pitkän aikavälin tuotekehityksessä olemme keskittyneet polttoainejoustavuuteen, energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin. Tämä on luonnollinen askel pyrkimyksessämme muokata merenkulku- ja energia-alojen kasvihuonekaasujen vähentämistä”, sanoo toimitusjohtaja Håkan Agnevall.

 

* Scope 1 kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt Wärtsilän omasta toiminnasta, kuten moottoritesteistä, omista ajoneuvoista ja energiantuotannosta.

** Scope 2 kattaa epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt laitoksilta ostamastamme sähkön, lämmityksen tai viilennyksen tuotannosta.

Uusimmat artikkelit

13.6.2024 | Alan Uutiset

Vanhoista renkaista uusia autonosia – Nesteen, Borealiksen ja Covestron yhteishanke

Käytetyt auton renkaat nesteytetään kemiallisen kierrätyksen avulla ja jalostetaan peruskemikaaleiksi sekä edelleen erittäin puhtaiksi polykarbonaateiksi. Polykarbonaatteja voidaan käyttää erilaisissa autoteollisuuden käyttökohteissa ajovalojen osista jäähdyttimien säleikköihin.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.