https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Ympäristöä voi suojella myös voittoa tavoitellen

Clewat Oy kehitti aluksen, joka puhdistaa vesistöjä muun muassa muovista ja öljystä. Moni on halukas ratkaisemaan maailman vesistöjen ongelmat, mutta maksajia ei ole aina helppo löytää.

clewat2

Aluksia on tällä hetkellä kaksi, mutta yhtiön tavoitteena on, että kahden vuoden kuluttua maailman meriä puhdistaa jo 20 Cleansweep-alusta. Kuva: Clewat

Ympäristö ja vastuullisuus edellä kulkee toistaiseksi listaamaton kokkolalainen cleantech-alan yritys Clewat Oy. Idea yhtiöstä vuonna 2010, kun yhtiön perustaja Johannes Myllykoski halusi pelastaa maailman meret öljyltä mutta kehittikin laitteen, joka voi öljyn lisäksi kerätä vesistöistä muoviroskaa ja haittakasvillisuutta.

Maailman merissä on tällä hetkellä arvioitu olevan noin 150 miljoonaa kiloa muoviroskaa, ja määrän arvioidaan tuplaantuvan vuoteen 2030 mennessä, mikäli asiaan ei puututa. Clewatin virtauttamistekniikkaan pohjautuvat Cleansweep-puhdistusalukset on todettu toimiviksi vesistöjen puhdistuksessa, ja nyt yhtiö haluaa lisää paukkuja alusten valmistamiseen.

Investoinnit vastuullisuuteen kasvussa

Markkinat näyttävät tällä hetkellä suotuisilta, sillä ihmisten kiinnostus ympäristönsuojeluun ja vastuullisuuteen kasvaa koko ajan. Springvestin kyselyyn vastanneista 45 prosenttia pitää yritysten vastuullisuutta melko tai erittäin tärkeänä ja 38 prosenttia kertoo suhtautumisensa olevan neutraali.

Myös Clewatilla arvioidaan, että ala tulee olemaan voimakkaassa kasvussa tulevan vuosikymmenen aikana.

– Vesistöongelmia halutaan nyt ratkaista ja estää vesistöjen tilan heikentyminen. Investoinnit ja halukkuus investoida näyttävät olevan voimakkaassa kasvussa, Clewat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Saarikko sanoo.

– Vaikka kaikki olisivat sitä mieltä, että näitä yleisiä ongelmia pitää ratkaista, ongelmaksi muodostuu se, kuka rahoittaa toimenpiteet. Siksi meidänkin kasvumme kriittinen piste on se, että yksityisiltä tai valtiollisilta tahoilta löytyy valmiutta maksaa paremmasta tulevaisuudesta ja biodiversiteetin säilymisestä.

Clewatin ensimmäinen osakeanti järjestettiin viime talvena, ja se herätti yhtiön mukaan ilahduttavasti kiinnostusta, vaikka tarkkoja lukuja yhtiö ei haluakaan avata. Saarikon mukaan uudet osakeannit ovat mahdollisia, mutta myös pörssilistautuminen voi olla vaihtoehto.

– Tulevaisuudessa edessä on joko listautuminen tai kaupallinen yhdistyminen tällaisella globaalilla markkinalla toimivalla yrityksellä. Tarvitsemme tulevaisuudessa merkittävästi lisää resursseja, joten ilman muuta tällainen kapitalistinen rahan allokoitumismalli, jossa voittoa tähdäten tehdään hyviä asioita, on erittäin hyvä toimintamalli, Saarikko sanoo.

Aiemmin yhtiö on saanut rahoitusta muun muassa Business Finlandilta ja Ålandsbankenin Itämeriprojekti-kilpailusta, jonka 70 000 euron pääpalkinnon se nappasi vuonna 2018.

Aiesopimus Etiopian valtion kanssa

Yhtiö on kasvuvaiheessa eikä julkista vielä tunnuslukujaan. Sen ensimmäisen kaupallisen toimintavuoden tilikausi päättyy kesäkuussa.

– Olemme vielä isoilta osin mukana projekteissa, joissa tehdään ajallisesti melko lyhytaikaisia sopimuksia tai maantieteellisesti rajattuja transaktioita. Luonnollinen projektikoko tämäntyyppisissä hankkeissa on hyvin suuri. Useissa hankkeissa, joista olemme neuvotelleet tai jotka ovat aiesopimusvaiheessa, yksittäisen transaktion koko on useita miljoonia, Saarikko sanoo.

Tunnuslukujen tapaan yhtiö ei myöskään voi tässä vaiheessa paljastaa asiakkaitaan tarkemmin. Asiakkaisiin kuuluu Saarikon mukaan valtioita ja kuntia, mutta näiden lisäksi myös yksityishenkilöitä ja pörssiyhtiöitä.

– Viime vuonna solmimme Etiopian valtion kanssa aiesopimuksen Tanajärven puhdistukseen liittyen.

Tällä hetkellä rahoituksella haetaan kasvua uusien Cleansweep-alusten valmistuksen kautta. Aluksia on tällä hetkellä kaksi, mutta yhtiön tavoitteena on, että kahden vuoden kuluttua maailman meriä puhdistaa jo 20 Cleansweep-alusta. Aluksia ei myydä suoraan asiakkaille, vaan asiakkaat ostavat puhdistuksen palveluna. Cleansweepin lisäksi yhtiöllä on oma laite jokien puhdistukseen, samoin kuin ekologiseen lumensulatukseen.

Koronaepidemiaa seuranneet rajoitukset varjostavat kuitenkin yhtiön liiketoiminnan kasvua, eikä yhtiö vielä ole määrittänyt seuraavan osakeannin ajankohtaa. Alun perin se oli suunniteltu keväälle 2020.

– Ennustettavuus seuraavien 12 kuukauden osalta on vaikeaa. Jos ensi talvena tulee matkustusrajoitteita, sillä voi olla kansainvälisen toimintamme kannalta suuriakin vaikutuksia, Saarikko sanoo.

Clewat Oy:n ensimmäisen 17 kuukauden mittaisen tilikauden liikevaihto oli  89 000 ja liikevoittoa kertyi 3000 euroa.

Teksti: Maarit Krok

Yhtiöstä voi lukea lisää syksyä Promaint-lehden 3/2020 -numerosta

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.