Tutkimus ja koulutus | 5.12.2019

Avaruusalan innovaatiot tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa

Ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä kasvu, avaruuden kestävä käyttö ja arktinen alue, eli Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeiset viestit, olivat esillä European Space Week –tapahtuman ohjelmassa 3.-5. joulukuuta Helsingissä.

gray-and-white-robot-73910

Tapahtuma keräsi yhteen yli 700 yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja avaruushallinnon edustajaa keskustelemaan eurooppalaisesta avaruuspolitiikasta.

- EU:n kilpailukykyneuvosto hyväksyi viime viikolla Suomen johdolla valmistellut neuvoston päätelmät avaruusratkaisujen merkityksestä arktiselle alueelle. Avaruusviikko järjestettiin siten sopivaan ajankohtaan, johtava asiantuntija Maija Lönnqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä iloitsee.

European Space Week –tapahtuman tavoitteena oli edistää yritysten, tutkimusorganisaatioiden, päätöksentekijöiden ja suuren yleisön tietoisuutta eurooppalaisten avaruusohjelmien mahdollisuuksista. Tapahtuman ydin oli Euroopan avaruuspolitiikkaa ja –strategiaa käsittelevä seminaari, joka sisälsi neljä Suomen EU-puheenjohtajakauden teemoihin keskittyvää paneelia:  

  1. Avaruusratkaisut ilmastonmuutoksen torjunnassa
  2. Uusi avaruustalous kestävän kasvun tekijänä
  3. Avaruuden kestävä käyttö
  4. Avaruusratkaisut arktisen alueen kestävässä hyödyntämisessä

Seminaarin avannut presidentti Tarja Halonen korosti puheessaan erityisesti avaruusratkaisujen merkitystä kestävälle kehitykselle ja meidän jokaisen arjelle.

- Ilmastonmuutoksen seurannan lisäksi avaruusteknologioilla voidaan esimerkiksi edistää harvaan asuttujen alueiden kehitystä etäkoulutuksen ja telelääketieteen keinoin, presidentti Halonen sanoi.

Presidentti Halonen painotti puheessaan myös yhteisten kansainvälisten sääntöjen merkitystä avaruuden vastuullisessa käytössä. Myös yksi paneeleista käsitteli tätä Suomelle tärkeää teemaa.

- Kaikkien toimijoiden tulee huolehtia avaruuden kestävästä käytöstä, jotta voidaan turvata yhteiskunnan kriittiset palvelut nyt ja tulevaisuudessa, johtava asiantuntija Jenni Tapio työ- ja elinkeinoministeriöstä tiivisti paneelin johtopäätökset.

Avaruusviikon loppusanat lausui työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen.

- Avaruusalan yhteistyö on välttämätöntä Euroopan kilpailukyvyn varmistamiseksi, alivaltiosihteeri Peltonen muistutti.

- Tämä tapahtuma osoitti, miten monipuolista osaamista Euroopassa on, alivaltiosihteeri Peltonen jatkoi.

Suomalainen avaruusosaaminen oli vahvasti esillä avaruusviikon näyttelyissä ja puheenvuoroissa.

- Suomi on ketterä ja tunnustettu kasvavan avaruusliiketoiminnan osaaja. Kansallisen avaruusstrategiamme tavoitteena on olla vuonna 2025 maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö. Tavoitteeseen pääsemisessä kriittisen tärkeää on hyödyntää eurooppalaiset mahdollisuudet, Business Finlandin avaruusasioiden johtaja Kimmo Kanto totesi.

- Avaruusdatan hyödyntäminen mahdollistaa uusien palveluiden ja sovellusten kehittämisen yhteiskunnan eri sektoreilla. Lisäksi saadaan välttämätöntä tietoa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja päätöksentekoon, sanoo yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Euroopan komissio järjesti European Space Week –tapahtuman yhdessä suomalaisten kumppanien kanssa osana Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa.

 

Uusimmat artikkelit

Väylä ja VR FleetCare testaavat uutta teknologiaa liikennehäiriöiden vähentämiseksi

Junaliikenteen sujuvuuden kannalta vaihteet ovat keskeisessä roolissa.Vaihteiden kunnonvalvonnan tehostamiseksi VR FleetCare ja Väylävirasto ovat yhteistyössä aloittaneet pilottihankkeen, jossa dataa keräämällä ja analysoimalla pyritään saamaan reaaliaikaista tietoa vaihteen kunnosta.

20.1.2020 | Alan Uutiset

Energiateollisuus: Kaukolämmön päästöt vähentyneet kaksitoista prosenttia 2019

Kaukolämmön tuotannossa on pystytty tuntuviin päästövähennyksiin ilman, että kuluttajien kustannukset olisivat nousseet samassa suhteessa, ilmenee Energiateollisuus ry:n julkaisemista kaukolämmön vuositilastoista. Vuoden 2019 aikana ilmastopäästöt vähenivät 12 prosenttia.

Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa

Osana maailmanlaajuisen jakelu- ja logistiikkaverkostonsa kehittämishanketta Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa ja aloittaa tähän liittyvät yhteistyöneuvottelut Euroopassa.

Turvallisuudesta tinkiminen ei saa tuoda kilpailuetua kuljetuksissa

Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Outi Nietola korosti kuljetusten turvallisuuden ja vastuullisuuden merkitystä toimialalle järjestetyssä Skal ry:n Reilu kuljetus 2020 -seminaarissa.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

14.1.2020 | Tutkimus ja koulutus

SSAB mukana Alustatalous metallinjalostuksessa -tutkimushankkeessa

Kaksivuotinen Alustatalous metallinjalostuksessa (AMET) tutkimushanke kokoaa yhteen kaksi yliopistoa, viisi pk-yritystä ja kaksi teollista partneria, joista SSAB Europe on toinen. Hankkeen tavoitteena on metallurgisten valmistusprosessien ja metallituotteiden toimitusketjujen tehostaminen. 

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.