Tutkimus ja koulutus | 5.12.2019

Avaruusalan innovaatiot tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa

Ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä kasvu, avaruuden kestävä käyttö ja arktinen alue, eli Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeiset viestit, olivat esillä European Space Week –tapahtuman ohjelmassa 3.-5. joulukuuta Helsingissä.

gray-and-white-robot-73910

Tapahtuma keräsi yhteen yli 700 yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja avaruushallinnon edustajaa keskustelemaan eurooppalaisesta avaruuspolitiikasta.

- EU:n kilpailukykyneuvosto hyväksyi viime viikolla Suomen johdolla valmistellut neuvoston päätelmät avaruusratkaisujen merkityksestä arktiselle alueelle. Avaruusviikko järjestettiin siten sopivaan ajankohtaan, johtava asiantuntija Maija Lönnqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä iloitsee.

European Space Week –tapahtuman tavoitteena oli edistää yritysten, tutkimusorganisaatioiden, päätöksentekijöiden ja suuren yleisön tietoisuutta eurooppalaisten avaruusohjelmien mahdollisuuksista. Tapahtuman ydin oli Euroopan avaruuspolitiikkaa ja –strategiaa käsittelevä seminaari, joka sisälsi neljä Suomen EU-puheenjohtajakauden teemoihin keskittyvää paneelia:  

  1. Avaruusratkaisut ilmastonmuutoksen torjunnassa
  2. Uusi avaruustalous kestävän kasvun tekijänä
  3. Avaruuden kestävä käyttö
  4. Avaruusratkaisut arktisen alueen kestävässä hyödyntämisessä

Seminaarin avannut presidentti Tarja Halonen korosti puheessaan erityisesti avaruusratkaisujen merkitystä kestävälle kehitykselle ja meidän jokaisen arjelle.

- Ilmastonmuutoksen seurannan lisäksi avaruusteknologioilla voidaan esimerkiksi edistää harvaan asuttujen alueiden kehitystä etäkoulutuksen ja telelääketieteen keinoin, presidentti Halonen sanoi.

Presidentti Halonen painotti puheessaan myös yhteisten kansainvälisten sääntöjen merkitystä avaruuden vastuullisessa käytössä. Myös yksi paneeleista käsitteli tätä Suomelle tärkeää teemaa.

- Kaikkien toimijoiden tulee huolehtia avaruuden kestävästä käytöstä, jotta voidaan turvata yhteiskunnan kriittiset palvelut nyt ja tulevaisuudessa, johtava asiantuntija Jenni Tapio työ- ja elinkeinoministeriöstä tiivisti paneelin johtopäätökset.

Avaruusviikon loppusanat lausui työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen.

- Avaruusalan yhteistyö on välttämätöntä Euroopan kilpailukyvyn varmistamiseksi, alivaltiosihteeri Peltonen muistutti.

- Tämä tapahtuma osoitti, miten monipuolista osaamista Euroopassa on, alivaltiosihteeri Peltonen jatkoi.

Suomalainen avaruusosaaminen oli vahvasti esillä avaruusviikon näyttelyissä ja puheenvuoroissa.

- Suomi on ketterä ja tunnustettu kasvavan avaruusliiketoiminnan osaaja. Kansallisen avaruusstrategiamme tavoitteena on olla vuonna 2025 maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö. Tavoitteeseen pääsemisessä kriittisen tärkeää on hyödyntää eurooppalaiset mahdollisuudet, Business Finlandin avaruusasioiden johtaja Kimmo Kanto totesi.

- Avaruusdatan hyödyntäminen mahdollistaa uusien palveluiden ja sovellusten kehittämisen yhteiskunnan eri sektoreilla. Lisäksi saadaan välttämätöntä tietoa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja päätöksentekoon, sanoo yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Euroopan komissio järjesti European Space Week –tapahtuman yhdessä suomalaisten kumppanien kanssa osana Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa.

 

Uusimmat artikkelit

21.7.2020 | Alan Uutiset

Clean Steel aloittaa yhteistyön kansainvälisen sellujätin kanssa

Clean Steel on tehnyt sopimuksen Uruguaylaisen Montes del Platan sellutehtaan kanssa. Stora Ensolla ja Arauconille kuuluvan yhteisyrityksen tuotantolaitos sijaitsee Lounais-Uruguayssa, Punta Pereirasssa. Lyhytkuitusellua tuottava tehdas aloitti toimintansa vuonna 2014 ja sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia.

Saksalaisjätti Schaeffler lanseeraa suomalaisen partneriverkoston avulla kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän

Saksalainen auto- ja teollisuusalan yritys Schaeffler on toteuttanut kunnonvalvontajärjestelmänsä OPTIME:n suomalaisen partneriverkoston avulla. Saksalaisyhtiö on jo aikaisemmin perustanut tuotekehitystiimin Suomeen ja nyt yhteistyöllä luotua tuotetta lanseerataan kaupallisesti.

Pauligilla on Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet

Paulig kertoo noudattavansa Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets asettamia ilmastotavoitteita. Yhtiön tavoitteena on vähentää 80 prosenttia oman toiminnnan luomista kasvihuonepäästöistä ja 50 prosenttia arvoketjujen päästöistä vuoteen 2030 mennessä. 

EVA: Talouskriisi on suomalaisten suurin uhka

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisemassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka uhkaavina suomalaiset pitävät maailmalla ja Suomessa tapahtuvia konflikteja ja kriisejä omalle ja läheistensä turvallisuudelle. Eniten pelkoa suomalaisissa herätti uusi laajamittainen talouskriisi (77 prosenttia vastaajista) sekä toiseksi eniten pandemiat ja tartuntataudit (72 prosenttia vastaajista).

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.