https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 28.12.2021

Etla: koronaepävarmuus jatkuu, mutta loppuvuoden 2022 näkymä jo selvästi kirkkaampi

Etlan tutkijat katsovat tänään julkaistussa muistiosta koko vuoden 2022 talouskehitystä varovaisen optimisesti. Suomessa kasvu jatkuu, vaikkakin kuluvaa vuotta hitaampana. Pandemian hankalin vaihe on alkuvuonna, mutta kesää kohti palveluiden kulutus vauhdittuu uudelleen, ja loppuvuoden näkymä on selvästi kirkkaampi, raportista selviää.

etla

Pandemian hankalin vaihe on alkuvuonna, mutta Etla arvioi, että kesää kohti palveluiden kulutus vauhdittuu uudelleen.

Vaikka epävarmuutta liittyy ensi vuoteen paljon, arvioivat Etlan tutkijat yhteiskuntien oppivan vähitellen elämään COVID-19-pandemian kanssa, ja laajoihin sulkutoimiin on jatkossa yhä vähemmän tarvetta. Epidemiatilanne tulee kuitenkin jatkumaan vaikeana kehittyvissä talouksissa ja uusien varianttien riski jää elämään pitkäksi aikaa.

Etlan mukaan vuoden 2022 talouspolitiikan suuri teema on inflaation paluu, mikä juontaa kysynnän elpymisestä, suurista elvytyspaketeista ja vihreästä siirtymästä. Inflaation kiihtyessä paine keskuspankkien koronnostoille kasvaa. Samalla rahoitusmarkkinoilla käynnistyy mahdollisesti kivuliaskin paluu normaaliin, positiivisten korkojen aikaan.

Ensi vuosi ratkaisee, käynnistyykö inflaatio pysyvämmin vai aletaanko uudelleen pelätä deflaatiota, toteaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

– Inflaation kiihtymisen myötä kiristyvä rahapolitiikka tuottaa myös riskejä. Liian hitaasti kiristyvä politiikka voi johtaa inflaatiokierteeseen myöhemmin, mutta liian nopeasti kiristyvä politiikka voi hidastaa talouskasvua ja tuoda häiriöitä sijoitusmarkkinoille jo lyhyelläkin aikavälillä, Kangasharju muistuttaa.

Korot nousevat Yhdysvalloissa, mutta ei vielä Euroopassa

Etlan ennusteryhmä arvioi, että kiihtynyt inflaatio ja alas painunut työttömyysaste antavat Yhdysvaltojen keskuspankille Fedille hyvät perusteet lopettaa arvopapereiden osto-ohjelma jo alkuvuoden aikana ja nostaa samalla ohjauskorkoja. Fed nostanee korkoja jopa kolmesti ensi vuoden aikana.

Euroalueen jonkin verran matalampi inflaatio lisää Euroopan keskuspankin EKP:n liikkumavaraa, mutta rahapolitiikka on kiristymässä myös vanhalla mantereella arvopaperiostojen vähentyessä.

Ohjauskorkoja EKP nostaa todennäköisesti vasta vuonna 2023, arvioi Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

– Omikronvariantti tuo lisää päänvaivaa niin keskuspankkiireille kuin talouspolitiikan tekijöillekin. On todennäköistä, että variantti aiheuttaa muun muassa satamien sulkemisia Kiinassa, mikä lisää tarjontaketjujen ongelmia. Toisaalta variantti vaikuttaa öljyn hintaan sitä laskevasti, pohtii Etlan Lehmus.

Suomen näkymä jo kirkkaampi loppuvuonna 2022

Suomen talousnäkymät ensi vuodelle ovat enimmäkseen suotuisat lisääntyneestä epävarmuudesta ja rahapolitiikan kiristyksistä huolimatta. Kasvu jatkuu, vaikkakin kuluvaa vuotta hitaampana. Pandemian hankalin vaihe on alkuvuonna, mutta arvioimme, että kesää kohti palveluiden kulutus vauhdittuu uudelleen ja loppuvuoden näkymä on jo selvästi kirkkaampi.

Epävarmuutta ja riskejä epäviralliseen ennusteeseemme tosin sisältyy paljon, ja ne liittyvät niin pandemian hallintaan kuin myös geopoliittiseen ympäristöön.

Omikronvariantti hankaloittaa tuotantoketjujen toimintaa ja vahvistaa tavaroiden kysyntää palveluihin nähden, minkä johdosta vaikutus on todennäköisesti inflaatiota kiihdyttävä myös Suomessa. Keväällä keskustelua herättää myös priorisointitarve ja talouspolitiikan paluu menokehyksiin.

– Paine kestävän, kasvuystävällisen ja vastasyklisen talouspolitiikan tekemiseen kasvaa keväällä, kiteyttää Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi.

*******

Tänään julkaistussa Ilmiöt 2022 – Etla katsoo tulevaan (Etla Muistio 103) -julkaisussa kaikkiaan kymmenen Etlan eturivin tutkijaa pohtii ensi vuonna esiin nousevia talouden ilmiöitä ja kehityskulkuja. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että inflaation lisäksi toinen suuri maailmantalouden kysymysmerkki on Kiinan talouden kehitys. Kiina on ajautunut globalisaation sivuraiteelle sekä tiukan COVID-19-strategiansa että poliittisen kurinpalautusohjelmansa kautta. Todennäköisempänä pidetään kuitenkin maan kasvun vaimenemista kuin talouskriisiin ajautumista.

Sulander, Tytti (toim.) - Kangasharju, Aki - Kauhanen, Antti - Koski, Heli - Kulvik, Martti - Kuusela, Olli-Pekka - Kuusi, Tero - Lehmus, Markku - Puonti, Päivi - Ropponen, Olli - Valkonen, Tarmo: Ilmiöt 2022 – Etla katsoo tulevaan (Etla Muistio 103)

 

//Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.