Tutkimus ja koulutus | 15.10.2019

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

iot_promaint (1)

Yritykset arvioivat IoT:n suurimmiksi hyödyiksi laitteiden reaaliaikaisen valvonnan, riskien paremman hallinnan sekä huollon ja ylläpidon tarpeiden ennakoimisen.

– IoT:n avulla saadaan aiempaa enemmän dataa päätöksenteon tueksi. Uusien IoT-teknologioiden kuten erityisesti narrow band IoT:n (NB-IoT) ominaisuuksien ansiosta edellytykset IoT:n massiiviselle käytön laajentumiselle ovat olemassa. Uutta NB-IoT-teknologiaa on saatavilla koko Suomessa, kertoo Elisan liiketoimintajohtaja Eetu Prieur.

IoT:n kokevat tärkeäksi erityisesti rakennusala, sähkö-, vesi- ja jätehuoltoala sekä teollisuus

Rakennusalalla toimivista vastaajista 87 prosenttia arvioi IoT:n tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi liiketoiminnan tai organisaation kehittämisen kannalta. Seuraavaksi eniten IoT:n tärkeyteen uskoo teollisuuden (73 prosenttia) sekä sähkö-, vesi- ja jätehuoltoalalla työskentelevät (70 prosenttia.

Samat toimialat ovat myös IoT-teknologian edelläkävijöitä. Tutkimukseen vastanneista rakennusalan yrityksissä työskentelevistä 47 prosenttia hyödyntää IoT:ta jo nyt. Teollisuuden alalla vastaava luku on 44 prosenttia sekä sähkö-, vesi- ja jätehuoltoalalla 37 prosenttia. IoT:n tärkeäksi kokevat organisaatiot siis myös hyödyntävät IoT:ta käytännössä.

Kaksi kolmasosaa yrityksistä kokee IoT:n hyödyiksi laitteiden reaaliaikaisen valvonnan ja riskien paremman hallinnan sekä huollon ja ylläpidon tarpeiden ennakoimisen. Noin puolet yrityksistä kokee IoT:n hyödyiksi tuottavuuden ja laitteiden suorituskyvyn parantamisen sekä uusien palveluiden ja uuden liiketoiminnan luomisen.

Lähes kaikki yritykset saavat IoT:stä taloudellista hyötyä

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 85 prosenttia arvioi IoT:n tuottavan heille taloudellista hyötyä parhaillaan.  99 prosenttia vastaajista uskoo IoT:n tuottavan taloudellista hyötyä kolmen vuoden kuluttua. Lisäksi valtaosa yrityksistä arvioi IoT:n antavan yrityksille merkittävän kilpailuedun.

– IoT:n taloudelliset hyödyt yrityksille ovat tutkimuksen mukaan kiistattomat. Selkeimmät sovelluskohteet liittyvät asioiden etämittaukseen, prosessien etäohjaukseen sekä esineiden, eläinten ja ihmisten paikantamiseen. Näiden sovellusten kehittyminen ja monipuolistuminen lisää yritysten saamia hyötyjä edelleen ja luo edellytyksiä myös uusille palveluille ja liiketoiminnalle, sanoo Eetu Prieur.

*Tutkimuksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi. Tutkimukseen vastasi 249 henkilöä. He edustavat 223 suomalaista yritystä ja organisaatiota sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ja eri toimialoilta. Tutkimuksen vastaajat ovat yrityksissään päätöksentekijöitä digitaalisuuteen liittyvissä tekijöissä. Kysely toteutettiin sähköisesti ja puhelimitse elo-syyskuussa 2019.

Uusimmat artikkelit

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsäännöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

Boomin dataintegraatiopalvelu IFS:n asiakkaiden käyttöön

IFS:n kenttähuollon ratkaisut, toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon järjestelmät hyödyntävät jatkossa Boomin tarjoamia integraatiomahdollisuuksia yhdistämällä laajat ja nopeasti muuttuvat tietojoukot sovelluksiinsa.

19.2.2020 | Alan Uutiset

FUCHSin uusi voiteluainetehdas – suuri satsaus Pohjoismaiden markkinoille

Fuchsin uuden voiteluainetehtaan rakentaminen on täydessä vauhdissa Forsissa Tukholman eteläpuolella. 

Ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan?

Lontoon UCL:n (University College of London) ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat kehittäneet ja osoittaneet uuden taivutettavan, grafeenista valmistetun superkondensaattorin, joka lupaa ratkaista sekä sähköautojen että kannettavien laitteiden akkuongelmat. Asiasta kertoi ETN.fi-verkkosivusto.

18.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkimus: Sähköistäminen voi vähentää 60 prosenttia päästöjä Euroopassa vuoteen 2050 mennessä

Liikenteen, rakentamisen ja teollisuuden sähköistäminen voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Euroopassa jopa 60 prosenttia vuosien 2020–2050 välillä, kertoo tutkimuslaitos BloombergNEF:n (BNEF) julkaisema tuore tutkimus.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.