Tutkimus ja koulutus | 15.10.2019

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

iot_promaint (1)

Yritykset arvioivat IoT:n suurimmiksi hyödyiksi laitteiden reaaliaikaisen valvonnan, riskien paremman hallinnan sekä huollon ja ylläpidon tarpeiden ennakoimisen.

– IoT:n avulla saadaan aiempaa enemmän dataa päätöksenteon tueksi. Uusien IoT-teknologioiden kuten erityisesti narrow band IoT:n (NB-IoT) ominaisuuksien ansiosta edellytykset IoT:n massiiviselle käytön laajentumiselle ovat olemassa. Uutta NB-IoT-teknologiaa on saatavilla koko Suomessa, kertoo Elisan liiketoimintajohtaja Eetu Prieur.

IoT:n kokevat tärkeäksi erityisesti rakennusala, sähkö-, vesi- ja jätehuoltoala sekä teollisuus

Rakennusalalla toimivista vastaajista 87 prosenttia arvioi IoT:n tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi liiketoiminnan tai organisaation kehittämisen kannalta. Seuraavaksi eniten IoT:n tärkeyteen uskoo teollisuuden (73 prosenttia) sekä sähkö-, vesi- ja jätehuoltoalalla työskentelevät (70 prosenttia.

Samat toimialat ovat myös IoT-teknologian edelläkävijöitä. Tutkimukseen vastanneista rakennusalan yrityksissä työskentelevistä 47 prosenttia hyödyntää IoT:ta jo nyt. Teollisuuden alalla vastaava luku on 44 prosenttia sekä sähkö-, vesi- ja jätehuoltoalalla 37 prosenttia. IoT:n tärkeäksi kokevat organisaatiot siis myös hyödyntävät IoT:ta käytännössä.

Kaksi kolmasosaa yrityksistä kokee IoT:n hyödyiksi laitteiden reaaliaikaisen valvonnan ja riskien paremman hallinnan sekä huollon ja ylläpidon tarpeiden ennakoimisen. Noin puolet yrityksistä kokee IoT:n hyödyiksi tuottavuuden ja laitteiden suorituskyvyn parantamisen sekä uusien palveluiden ja uuden liiketoiminnan luomisen.

Lähes kaikki yritykset saavat IoT:stä taloudellista hyötyä

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 85 prosenttia arvioi IoT:n tuottavan heille taloudellista hyötyä parhaillaan.  99 prosenttia vastaajista uskoo IoT:n tuottavan taloudellista hyötyä kolmen vuoden kuluttua. Lisäksi valtaosa yrityksistä arvioi IoT:n antavan yrityksille merkittävän kilpailuedun.

– IoT:n taloudelliset hyödyt yrityksille ovat tutkimuksen mukaan kiistattomat. Selkeimmät sovelluskohteet liittyvät asioiden etämittaukseen, prosessien etäohjaukseen sekä esineiden, eläinten ja ihmisten paikantamiseen. Näiden sovellusten kehittyminen ja monipuolistuminen lisää yritysten saamia hyötyjä edelleen ja luo edellytyksiä myös uusille palveluille ja liiketoiminnalle, sanoo Eetu Prieur.

*Tutkimuksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi. Tutkimukseen vastasi 249 henkilöä. He edustavat 223 suomalaista yritystä ja organisaatiota sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ja eri toimialoilta. Tutkimuksen vastaajat ovat yrityksissään päätöksentekijöitä digitaalisuuteen liittyvissä tekijöissä. Kysely toteutettiin sähköisesti ja puhelimitse elo-syyskuussa 2019.

Uusimmat artikkelit

22.11.2019 | Alan Uutiset

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös sisältää tiettyjä ehtoja, joiden mukaan Caverion sitoutuu divestoimaan noin 6,5 prosenttia Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2018).

22.11.2019 | Tutkimus ja koulutus

BMW keskittää akkujen kehityksen ja testauksen uuteen keskukseen Saksan Müncheniin

Autojätti BMW Group kertoo keskittävänsä akkujensa kehityksen ja testauksen Saksan Müncheniin avattuun akkukennojen kehityskeskukseen. Keskuksen tavoitteena on kaksinkertaistaa akkujen energiatiheys ja parantaa akkujen käytettävyyttä.

Energia-alan päästövähennykset eivät riipu hiilinieluista, omat teot avainasemassa

Energiatuotannon tie puhtaaseen energiajärjestelmään ei ole riippuvainen metsien hiilinieluista, vaan alan omista päästövähennyksistä, toteaa  Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa.

EOS esittelee uusia ratkaisuja metallien 3D-tulostukseen

EOS esittelee formnext 2019 -messuilla tuotantovalmiin EOS Shared Modules -ratkaisun. Useista laitteisto- ja ohjelmistomoduuleista koostuva ratkaisu helpottaa ja suoraviivaistaa työnkulkua ennen varsinaista valmistusprosessia, prosessin aikana ja sen jälkeen. EOS Shared Modules mahdollistaa korkealaatuisten metalliosien valmistuksen tehokkaasti, skaalautuvasti ja kannattavasti etenkin käytettäessä rinnakkain useita 3D-tulostusjärjestelmiä. Järjestelmän odotetaan tulevan myyntiin viimeistään vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Teollisuuden tarkastukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Viasor Oy palkittiin Teknologia 19-tapahtuman yhteydessä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2019 yritysinnovaatiopalkinnolla. Lokakuussa 2018 perustettu yhtiö on kehittänyt droneja hyödyntävän ratkaisun vaikeasti lähestyttävien kohteiden, kuten säiliöiden, kunnon tarkastukseen. Droneilla tehtävät seinämän paksuusmittaukset mahdollistavat käsin suoritettuja mittauksia laajemman otannan kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.

Honeywell Analytics tuottaa tehokkaammin joustavien mobiilirobottien avulla

Kolme tanskalaisen Mobile Industrial Robotsin (MiR) robottia siirtävät automaattisesti materiaaleja ja tuotteita koko matkan tuotannossa Honeywell Analyticsilla Englannissa. Robotit auttavat siinä, että yritys voi työskennellähelposti ja ketterästi tuotantoprosesseissaan.