Tutkimus ja koulutus | 20.11.2019

Pelimoottori-, AR- ja VR-teknologioiden hyötykäyttö yleistyy – yrityksille tilaisuus kokeilla uutta teknologiaa

Alun perin tietokonepelien kehitystyön helpottamiseksi rakennettuja pelimoottoreita käytetään yhä enemmän myös hyötykäyttöön elinkeinoelämässä. Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään tukemaan tätä kehitystä hakemalla yrityksiä, joilla olisi kiinnostusta kokeilla uusia teknologioita.

volkswagen

HAMK Smart-tutkimusyksikössä on työskennelty pelimoottoriteknologian parissa jo pidempään, muun muassa tutkien pelimoottoriteknologian vaikutuksia. On havaittu, että viimeisen viiden vuoden aikana pelimoottoreiden hyötykäyttö on yleistynyt paljon. Niiden etuna muihin kehitysalustoihin nähden on korkeatasoisempi visuaalisuus ja toiminnallisuus.

Pelimoottoriteknologiaan liittyvät myös VR (virtual reality, virtuaalitodellisuus), AR (augmented reality, lisätty todellisuus) ja MR (mixed reality, yhdistetty todellisuus). Näillä teknologioilla tehdyt lopputuotteet ovat visuaalisesti näyttävämpiä ja realistisempia, joten täten myös uskottavampia, mikä on tärkeää esimerkiksi markkinoinnissa tai käyttäjiä osallistavassa suunnittelussa. Malleihin voidaan myös ohjelmoida erilaista toiminnallisuutta, joten käyttäjien vuorovaikutusta mallin kanssa voidaan lisätä lähes rajattomasti. Yleisimpiä hyötykäyttökohteita ovat myynti ja markkinointi, simulaatiot ja koulutukset, interaktiiviset esittelyt, tuotekehitys sekä datan visualisointi. Konkreettisina kohteina ovat esimerkiksi rakennukset ja erilaiset teollisuustuotteet.

Hämeen ammattikorkeakoulussa alkanut “VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet” -hanke pyrkii edistämään alueellista osaamista ja hyötykäyttöä ennen mainitttuihin teknologioihin liittyen. Haussa on yrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneita kokeilemaan uusia teknologioita toiminnassaan ja saamaan kokeiluihin käytännön apua.

- Usein kysymykset, kuten mistä lähteä liikkeelle, kenen kanssa keskustella puolueettomasti, mitä eroa tarjouksien välillä on tai mitä hyötyä näistä oikeasti voi olla liiketoiminnalle, voivat olla esteenä kyseisten teknologioiden tutkimiseen tai kokeilemiseen. Tavoitteenamme on madaltaa tätä kynnystä, oli sitten kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää tai arvioimaan toteutuksien vaikutusta, sanoo projektipäällikkö Juha-Matti Torkkel HAMK Smart -tutkimusyksiköstä.

Hanke on käynnissä ensi vuoden loppuun saakka ja sen toiminta-alueina ovat Kanta-Häme, Valkeakoski ja Hyvinkää. Hankkeen päärahoittajat ovat Hämeen liitto sekä Uudenmaan liitto.

Uusimmat artikkelit

K-ryhmän uusi energiankierrätysjärjestelmä leikkaa ruokakauppojen lämmönkulutuksen jopa 95 prosenttia

K-ryhmä ja Granlund ovat kehittäneet K-ruokakaupoille energiankierrätysmallin, jolla lämmönkulutus pienenee parhaimmillaan 95 prosenttia ja joka muuttaa kiinteistön kerralla energian osalta lähes hiilineutraaliksi. Päästösäästöt vastaavat vajaan seitsemän tuhannen asukkaan kunnan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

10.12.2019 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto rakentaa kiertotalouden ekosysteemiä jäte-energia-alalle

Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC ryhtyy rakentamaan kiertotalouden tiekarttaa ja ekosysteemiä jäte-energia-alalle yhdessä alan toimijoiden kanssa. Uusia ratkaisuja kaivataan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, aiemmin jätteeksi luokiteltujen sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja hukan minimointiin liittyen.

10.12.2019 | Alan Uutiset

Rakennuskonevuokraus kääntyy ensi vuonna taas kasvuun

Suomen talouden ja rakentamisen aiempaa hieman myönteisemmät odotukset näkyvät rakennuskoneiden vuokrakysynnässä sekä kuluvana että ensi vuonna. Maailmantalouden näkymissä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia: kasvuvauhti hiipuu, mutta taantumaa ei ennakoida.  Vuonna 2021 sekä rakentamisen että rakennuskoneiden käytön ennakoidaan vähenevän selvästi, Forecon Oy:n tuoreesta selvityksestä käy ilmi.

Tieto-ohjautuvia menetelmiä laakerien kunnonvalvontaan

Laakerit ovat yleisin koneissa käytettävä komponentti ja vioittunut laakeri yleisin syy koneiden rikkoutumiseen. Heikkokuntoinen laakeri voi rikkoutuessaan aiheuttaa äkkinäisen konerikon, jonka seuraus saattaa olla merkittävä taloudellinen tappio – tai pahimmillaan ihmishenki. Uusi väitöstutkimus hyödyntää tieto-ohjautuvia menetelmiä ja ohjelmistoarkkitehtuuria laakerien kunnonvalvonnassa.

Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä – Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Puhtaiden osien merkitys sähköautoteollisuudessa haastaa laitetoimittajat

FinnSonic Oy on saanut historiansa suurimman ultraäänipesulinjatilauksen. Noin kahden miljoonan euron arvoinen linja toimitetaan keväällä 2020 Saksaan sähköautoteollisuuden tarpeisiin.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.