https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 8.12.2021

Polar Night Energyn lämpövarastoilla "valtava potentiaali vähentää ilmastopäästöjä"

Mission Innovationin raportin mukaan Polar Night Energyn hiekkapohjaiset korkean lämpötilan energiavarastot voivat säästää vuosittain yli 100 Mt CO2e vuoden 2030 jälkeen. Päästösäästö olisi noin kolme prosenttia nykyisistä koko Euroopan unionin alueen päästöistä.

WindSolarStorage_schematic

Mission Innovation on arvioinut Polar Night Energyn hiekkapohjaisten korkean lämpötilan energiavarastojen potentiaalisen päästövähennyksen per vuosi vuodesta 2030 eteenpäin. Arvio kertoo, että Polar Night Energyn lämpövarastoilla ja muilla saman tyyppisillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittävät päästövähennykset tulevaisuudessa. 

Raportin mukaan päästövähennyspotentiaali on suuruusluokaltaan sata hiilidioksidiekvivalenttimegatonnia (100 Mt CO2e) per vuosi vuodesta 2030 eteenpäin. Tällä tuloksella Polar Night Energy pääsee arvioinnissa toiseksi parhaaseen päästövähennysluokkaan. Yksikään noin tuhannesta arvioidusta innovaatiosta ei vielä ole päässyt korkeimpaan luokkaan. Raportin antama tarkka tulos Polar Night Energyn päästösäästölle on 169,8 Mt CO2e vuodessa.

– Se tarkoittaa, että arvion mukaan lämpövarastomme voisivat potentiaalisesti säästää lähes tuplasti koko nykypäivän New Yorkin päästöt tai kolme prosenttia koko EU:n päästöistä, sanoo Polar Night Energyn toimitusjohtaja Tommi Eronen lehdistötiedotteessa.

Mission Innovation on kansainvälinen aloite, jonka ovat perustaneet 22 valtioita ja Euroopan unioni. Sen tavoitteena on nopeuttaa kestäviä energiainnovaatioita ja tehdä puhtaasta energiasta globaalisti edullista ja luotettavaa. Aloite julkaistiin Pariisin ilmastokokouksessa 2015.

Mission Innovationin Avoided Emissions Framework -arviointimenetelmä (Säästettyjen päästöjen viitekehys) lanseerattiin yhdessä IPCC:n vuoden 2018 raportin kanssa ja sitä pidetään yhtenä vaikutusarviontien standardina. Mission Innovationin analyysi tarjoaa yhteisen pohjan keskustelulle yritysten, sijoittajien ja eri teollisuuden alojen välillä.

– On hienoa tietää, että yrityksellämme on oikeasti iso mahdollisuus auttaa hiilineutraalin maailman luomisessa, sanoo Tommi Eronen.

Varastointia uusiutuvalle energialle

Polar Night Energyn lämpövarastot mahdollistavat uusiutuvan energian varastoinnin silloin, kun olosuhteet sen tuotantoon ovat otolliset. Varastoitu uusiutuva energia voidaan myöhemmin käyttää korvaamaan fossiilisia polttoaineita, joihin suurin osa nykyisestä lämmityksestä ja sähköntuotannosta perustuu.

– Ratkaisumme arvioitu päästösäästö perustuu ennustettuun uusiutuvan energian ylijäämän määrään tulevaisuudessa. Toisaalta, kuten raportissa sanotaan, emme ole ratkaisu vain ylimääräisen sähkön varastointiin, vaan osaltamme myös kiihdytämme siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti aurinko- ja tuulienergiaa, Tommi Eronen sanoo.

Mission Innovationin Net-Zero Compatible Innovations Initiative (NCI) -aloitteessa arvioinnit tehdään Avoided Emissions Framework -arviointimenetelmällä. Menetelmä perustuu parhaisiin käytäntöihin ja mahdollistaa päästövähennyspotentiaalin laskemisen vuodeksi 2030.

Polar Night Energyn innovaation arviointi tehtiin Business Finlandin aloitteesta.

Lähde: Mission Innovationin raportti: Sand-Based High Temperature Seasonal Heat Storage by Polar Night Energy Oy, Avoided Emissions Framework – Level 2 version 0.8 assessment, 2020. 

 

 

Uusimmat artikkelit

29.11.2022 | Alan Uutiset

Wärtsilä liittoutuu suomalaisen Hycamiten kanssa vetytuotannon kehittämiseksi

Konseptissa hyödynnetään olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria.

Tutkimus todistaa: aggregaattien päästöistä eroon kannettavalla virtalähteellä

Tuore EU-rahoitteinen tutkimus osoittaa kannettavien virtalähteiden päästövähennys- ja kustannusäästöpotentiaalin.

Stora Enso uudisti Imatran tehtaiden puunkäsittelyn – vettä kuluu 500 miljoonaa litraa vähemmän vuodessa

Stora Enson Imatran tehtaiden käyttämät puut kuoritaan ja haketetaan keskitetysti Kaukopään tehtaan kolmella kuorintalinjalla.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.

Viranomaiselta hyväksyntä: Helen siirtää käyttö- ja kunnossapitopalveluita Enersenselle

Helen ostaa palvelut jatkossa Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.