https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 8.12.2021

Polar Night Energyn lämpövarastoilla "valtava potentiaali vähentää ilmastopäästöjä"

Mission Innovationin raportin mukaan Polar Night Energyn hiekkapohjaiset korkean lämpötilan energiavarastot voivat säästää vuosittain yli 100 Mt CO2e vuoden 2030 jälkeen. Päästösäästö olisi noin kolme prosenttia nykyisistä koko Euroopan unionin alueen päästöistä.

WindSolarStorage_schematic

Mission Innovation on arvioinut Polar Night Energyn hiekkapohjaisten korkean lämpötilan energiavarastojen potentiaalisen päästövähennyksen per vuosi vuodesta 2030 eteenpäin. Arvio kertoo, että Polar Night Energyn lämpövarastoilla ja muilla saman tyyppisillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittävät päästövähennykset tulevaisuudessa. 

Raportin mukaan päästövähennyspotentiaali on suuruusluokaltaan sata hiilidioksidiekvivalenttimegatonnia (100 Mt CO2e) per vuosi vuodesta 2030 eteenpäin. Tällä tuloksella Polar Night Energy pääsee arvioinnissa toiseksi parhaaseen päästövähennysluokkaan. Yksikään noin tuhannesta arvioidusta innovaatiosta ei vielä ole päässyt korkeimpaan luokkaan. Raportin antama tarkka tulos Polar Night Energyn päästösäästölle on 169,8 Mt CO2e vuodessa.

– Se tarkoittaa, että arvion mukaan lämpövarastomme voisivat potentiaalisesti säästää lähes tuplasti koko nykypäivän New Yorkin päästöt tai kolme prosenttia koko EU:n päästöistä, sanoo Polar Night Energyn toimitusjohtaja Tommi Eronen lehdistötiedotteessa.

Mission Innovation on kansainvälinen aloite, jonka ovat perustaneet 22 valtioita ja Euroopan unioni. Sen tavoitteena on nopeuttaa kestäviä energiainnovaatioita ja tehdä puhtaasta energiasta globaalisti edullista ja luotettavaa. Aloite julkaistiin Pariisin ilmastokokouksessa 2015.

Mission Innovationin Avoided Emissions Framework -arviointimenetelmä (Säästettyjen päästöjen viitekehys) lanseerattiin yhdessä IPCC:n vuoden 2018 raportin kanssa ja sitä pidetään yhtenä vaikutusarviontien standardina. Mission Innovationin analyysi tarjoaa yhteisen pohjan keskustelulle yritysten, sijoittajien ja eri teollisuuden alojen välillä.

– On hienoa tietää, että yrityksellämme on oikeasti iso mahdollisuus auttaa hiilineutraalin maailman luomisessa, sanoo Tommi Eronen.

Varastointia uusiutuvalle energialle

Polar Night Energyn lämpövarastot mahdollistavat uusiutuvan energian varastoinnin silloin, kun olosuhteet sen tuotantoon ovat otolliset. Varastoitu uusiutuva energia voidaan myöhemmin käyttää korvaamaan fossiilisia polttoaineita, joihin suurin osa nykyisestä lämmityksestä ja sähköntuotannosta perustuu.

– Ratkaisumme arvioitu päästösäästö perustuu ennustettuun uusiutuvan energian ylijäämän määrään tulevaisuudessa. Toisaalta, kuten raportissa sanotaan, emme ole ratkaisu vain ylimääräisen sähkön varastointiin, vaan osaltamme myös kiihdytämme siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti aurinko- ja tuulienergiaa, Tommi Eronen sanoo.

Mission Innovationin Net-Zero Compatible Innovations Initiative (NCI) -aloitteessa arvioinnit tehdään Avoided Emissions Framework -arviointimenetelmällä. Menetelmä perustuu parhaisiin käytäntöihin ja mahdollistaa päästövähennyspotentiaalin laskemisen vuodeksi 2030.

Polar Night Energyn innovaation arviointi tehtiin Business Finlandin aloitteesta.

Lähde: Mission Innovationin raportti: Sand-Based High Temperature Seasonal Heat Storage by Polar Night Energy Oy, Avoided Emissions Framework – Level 2 version 0.8 assessment, 2020. 

 

 

Uusimmat artikkelit

Wärtsilän ja 200 yrityksen yhteistyöprojekti kehittää autonomisia nollapäästöisiä tasapainotusratkaisuja energiasiirtymää varten

Projektin tavoitteena on tarjota joustavia autonomisia voimalaitoskonsepteja, jotka pystyvät toimimaan 100 prosentin e-polttoaineella, kuten vihreällä vedyllä ja sen johdannaisilla, vuoden 2028 loppuun mennessä.

22.2.2024 | Alan Uutiset

Outokumpu sijoittui ensimmäiseksi ruostumattoman terästeollisuuden ja suomalaisyritysten keskuudessa Corporate Knightin Clean200- listauksessa

Kaiken kaikkiaan Clean200-yritykset tekivät vastuullista liikevaihtoa yli 2,2 biljoonaa dollaria vuonna 2022. Kestävän liiketoiminnan osuus oli keskimäärin 54,7 prosenttia yritysten kokonaisliikevaihdosta.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

LUT-yliopisto rakentaa osaamiskeskittymän ennätyksellisellä viiden miljoonan lahjoituksella

Yrittäjäpariskunta Jalo ja Anja Paanasen LUT yliopistolle tekemä lahjoitus on tiettävästi suurin yksityislahjoitus suomalaiselle yliopistolle. Lahjoituksella lisätään myynnin perus- ja täydennyskoulutusta.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan. 

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.