https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 8.12.2021

Polar Night Energyn lämpövarastoilla "valtava potentiaali vähentää ilmastopäästöjä"

Mission Innovationin raportin mukaan Polar Night Energyn hiekkapohjaiset korkean lämpötilan energiavarastot voivat säästää vuosittain yli 100 Mt CO2e vuoden 2030 jälkeen. Päästösäästö olisi noin kolme prosenttia nykyisistä koko Euroopan unionin alueen päästöistä.

WindSolarStorage_schematic

Mission Innovation on arvioinut Polar Night Energyn hiekkapohjaisten korkean lämpötilan energiavarastojen potentiaalisen päästövähennyksen per vuosi vuodesta 2030 eteenpäin. Arvio kertoo, että Polar Night Energyn lämpövarastoilla ja muilla saman tyyppisillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittävät päästövähennykset tulevaisuudessa. 

Raportin mukaan päästövähennyspotentiaali on suuruusluokaltaan sata hiilidioksidiekvivalenttimegatonnia (100 Mt CO2e) per vuosi vuodesta 2030 eteenpäin. Tällä tuloksella Polar Night Energy pääsee arvioinnissa toiseksi parhaaseen päästövähennysluokkaan. Yksikään noin tuhannesta arvioidusta innovaatiosta ei vielä ole päässyt korkeimpaan luokkaan. Raportin antama tarkka tulos Polar Night Energyn päästösäästölle on 169,8 Mt CO2e vuodessa.

– Se tarkoittaa, että arvion mukaan lämpövarastomme voisivat potentiaalisesti säästää lähes tuplasti koko nykypäivän New Yorkin päästöt tai kolme prosenttia koko EU:n päästöistä, sanoo Polar Night Energyn toimitusjohtaja Tommi Eronen lehdistötiedotteessa.

Mission Innovation on kansainvälinen aloite, jonka ovat perustaneet 22 valtioita ja Euroopan unioni. Sen tavoitteena on nopeuttaa kestäviä energiainnovaatioita ja tehdä puhtaasta energiasta globaalisti edullista ja luotettavaa. Aloite julkaistiin Pariisin ilmastokokouksessa 2015.

Mission Innovationin Avoided Emissions Framework -arviointimenetelmä (Säästettyjen päästöjen viitekehys) lanseerattiin yhdessä IPCC:n vuoden 2018 raportin kanssa ja sitä pidetään yhtenä vaikutusarviontien standardina. Mission Innovationin analyysi tarjoaa yhteisen pohjan keskustelulle yritysten, sijoittajien ja eri teollisuuden alojen välillä.

– On hienoa tietää, että yrityksellämme on oikeasti iso mahdollisuus auttaa hiilineutraalin maailman luomisessa, sanoo Tommi Eronen.

Varastointia uusiutuvalle energialle

Polar Night Energyn lämpövarastot mahdollistavat uusiutuvan energian varastoinnin silloin, kun olosuhteet sen tuotantoon ovat otolliset. Varastoitu uusiutuva energia voidaan myöhemmin käyttää korvaamaan fossiilisia polttoaineita, joihin suurin osa nykyisestä lämmityksestä ja sähköntuotannosta perustuu.

– Ratkaisumme arvioitu päästösäästö perustuu ennustettuun uusiutuvan energian ylijäämän määrään tulevaisuudessa. Toisaalta, kuten raportissa sanotaan, emme ole ratkaisu vain ylimääräisen sähkön varastointiin, vaan osaltamme myös kiihdytämme siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti aurinko- ja tuulienergiaa, Tommi Eronen sanoo.

Mission Innovationin Net-Zero Compatible Innovations Initiative (NCI) -aloitteessa arvioinnit tehdään Avoided Emissions Framework -arviointimenetelmällä. Menetelmä perustuu parhaisiin käytäntöihin ja mahdollistaa päästövähennyspotentiaalin laskemisen vuodeksi 2030.

Polar Night Energyn innovaation arviointi tehtiin Business Finlandin aloitteesta.

Lähde: Mission Innovationin raportti: Sand-Based High Temperature Seasonal Heat Storage by Polar Night Energy Oy, Avoided Emissions Framework – Level 2 version 0.8 assessment, 2020. 

 

 

Uusimmat artikkelit

Riippuvuus maakaasusta voidaan katkaista älykkäällä energianhallintajärjestelmällä

Siemens Osakeyhtiö on kehittänyt ratkaisun, joka vähentää sekä päästöjä että riippuvuutta tuontienergiasta. 

16.5.2022 | Tutkimus ja koulutus

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä TK-rahoitus Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n Turvallisuusviikko käynnistyy tänään

Rakennusteollisuus RT:n järjestämää Turvallisuusviikkoa vietetään 16.-22.5.2022, jolloin rakennusalalla kiinnitetään erityistä huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. SRV käynnistää samalla koko loppuvuoden kestävän kampanjan Oikeus hyvään työpäivään.

16.5.2022 | Alan Uutiset

Olli Sippula polttoprosessien päästöjen professoriksi

Polttoprosessien päästöillä on monia haittavaikutuksia ja niiden hallintaan tarvitaan uusia menetelmiä.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.

Parikkalan vesihuollon ja Digitan yhteistyö edennyt mallikkaasti – “Käytännön hyöty merkittäviä”

Digita ja Parikkalan vesihuolto solmivat yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista vuonna 2020. Onnistunut pilottivaihe päättyi viime vuonna ja tulevina vuosina tavoitteena on asentaa noin 900 etäluettavaa mittaria.

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.