Tutkimus ja koulutus | 27.9.2019

Terästeollisuuden kuonasta arvokasta tuotetta – komponentit testikäytössä Suomessa ja Espanjassa

VTT ja Renotech Oy kehittivät menetelmän, jolla osa tulenkestävien materiaalien, refraktorikeraamien, raaka-aineesta voidaan korvata terästeollisuudessa syntyvällä kuonamateriaalilla.

building-contemporary-factory-1468390

Kuva: Markus Bürkle/Pexels

Euroopan terästeollisuus tuotti noin 21,4 miljoonaa tonnia kuonaa vuonna 2012. Siitä neljännes jäi käyttämättä uudelleen. Perinteisesti kuonaa käytetään maanrakennuksessa esimerkiksi tienpohjien eristeaineena. EU:n rahoittamassa RESLAG-projektissa kehitettiin menetelmiä kuonan hyödyntämiseksi erilaisissa energiateollisuuden sovelluksissa.

Suomalainen Renotech Oy johti yhtä RESLAG-projektin pilotointihankkeista ja kehitti neljän vuoden ajan VTT:n kanssa tulenkestävää keraamia eli refraktorikeraamia. Refraktorikeraameja valmistetaan vuositasolla noin 5,5 miljoonaa tonnia Euroopassa, josta noin 70 prosenttia arvioidaan menevän rauta-ja terästeollisuuden käyttöön. Perinteisten refraktorikeraamien käyttökohteita ovat muun muassa terästeollisuuden sulatusuunien vuoraukset ja polttouunien sekä voimalaitoskattiloiden eristemassat.

RESLAG-projektissa kehitystyön tavoitteena oli, että refraktorikeraamien valmistuksessa voidaan vähentää primääristen raaka-aineiden käyttöä korvaamalla suurin osa niistä terästeollisuuden kuonapohjaisilla materiaaleilla. Kehitetyn, valettavan kuonapohjaisen tulenkestävän keraamin mekaaniset ja termiset ominaisuudet sekä huoneenlämpötilassa että 1200 celsiusasteen lämpötilassa määritettiin kattavasti. Tätä kerättyä laajaa ominaisuusdataa voidaan käyttää suunnittelun tukena ja siten arvioida

- Kun hyödynnetään terästeollisuuden sivuvirtoja, vähennetään primääristen raaka-aineiden käyttöä ja valmistukseen käytettyä energiaa sekä hiilidioksidipäästöjä. Nyt saavutimme tason, jossa refraktoreissa käytetyistä aggregaateista (runkoaineesta) korvattiin kaikki kuonapohjaisella materiaalilla ja valmistukseen tarvittavasta sementistä voitiin korvata 10 %. Lisäksi nyt käytetty kuonajae oli hienoainesta, jonka hyödynnettävyys on tähän asti ollut haastavaa. Tämä oli erinomainen tulos, jos verrataan siihen, mitä maailmalla on aihepiiristä julkaistu, toteaa erikoistutkija Pertti Lintunen VTT:ltä.

Pilotoinnin lopputulemana Renotech valmisti projektissa kehitetyn koostumuksen pohjalta koekomponentit, jotka asennetiin testikäyttöön kahteen erilaiseen teollisuusympäristöön. Suomessa kohteena oli betonirakenteen suojaaminen kuumilta sularoiskeilta valetun refraktorielementin avulla. Espanjaan toimitettiin tiiliä, jotka asennettiin kesäkuussa 2019 uuniin tiilien lämpötilan kestävyyden arvioimiseksi pitkäaikaiskäytössä.

- Projektin aikana saavutettujen ominaisuuksien perusteella ja koekomponenteista mitattujen testikappaleiden ominaisuuksien perusteella ei pitäisi olla odotettavissa mitään yllätyksiä kestävyyden suhteen, toteaa Renotechin toimitusjohtaja Bob Talling.

RESLAG- projekti kesti lähes 4 vuotta (1.9.2015–31.07.2019) ja siihen osallistui yhteensä 19 partneria Euroopasta sekä Marokosta.

www.reslag.eu

Uusimmat artikkelit

21.7.2020 | Alan Uutiset

Clean Steel aloittaa yhteistyön kansainvälisen sellujätin kanssa

Clean Steel on tehnyt sopimuksen Uruguaylaisen Montes del Platan sellutehtaan kanssa. Stora Ensolla ja Arauconille kuuluvan yhteisyrityksen tuotantolaitos sijaitsee Lounais-Uruguayssa, Punta Pereirasssa. Lyhytkuitusellua tuottava tehdas aloitti toimintansa vuonna 2014 ja sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia.

Saksalaisjätti Schaeffler lanseeraa suomalaisen partneriverkoston avulla kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän

Saksalainen auto- ja teollisuusalan yritys Schaeffler on toteuttanut kunnonvalvontajärjestelmänsä OPTIME:n suomalaisen partneriverkoston avulla. Saksalaisyhtiö on jo aikaisemmin perustanut tuotekehitystiimin Suomeen ja nyt yhteistyöllä luotua tuotetta lanseerataan kaupallisesti.

Pauligilla on Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet

Paulig kertoo noudattavansa Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets asettamia ilmastotavoitteita. Yhtiön tavoitteena on vähentää 80 prosenttia oman toiminnnan luomista kasvihuonepäästöistä ja 50 prosenttia arvoketjujen päästöistä vuoteen 2030 mennessä. 

EVA: Talouskriisi on suomalaisten suurin uhka

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisemassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka uhkaavina suomalaiset pitävät maailmalla ja Suomessa tapahtuvia konflikteja ja kriisejä omalle ja läheistensä turvallisuudelle. Eniten pelkoa suomalaisissa herätti uusi laajamittainen talouskriisi (77 prosenttia vastaajista) sekä toiseksi eniten pandemiat ja tartuntataudit (72 prosenttia vastaajista).

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.