Tutkimus ja koulutus | 27.9.2019

Terästeollisuuden kuonasta arvokasta tuotetta – komponentit testikäytössä Suomessa ja Espanjassa

VTT ja Renotech Oy kehittivät menetelmän, jolla osa tulenkestävien materiaalien, refraktorikeraamien, raaka-aineesta voidaan korvata terästeollisuudessa syntyvällä kuonamateriaalilla.

building-contemporary-factory-1468390

Kuva: Markus Bürkle/Pexels

Euroopan terästeollisuus tuotti noin 21,4 miljoonaa tonnia kuonaa vuonna 2012. Siitä neljännes jäi käyttämättä uudelleen. Perinteisesti kuonaa käytetään maanrakennuksessa esimerkiksi tienpohjien eristeaineena. EU:n rahoittamassa RESLAG-projektissa kehitettiin menetelmiä kuonan hyödyntämiseksi erilaisissa energiateollisuuden sovelluksissa.

Suomalainen Renotech Oy johti yhtä RESLAG-projektin pilotointihankkeista ja kehitti neljän vuoden ajan VTT:n kanssa tulenkestävää keraamia eli refraktorikeraamia. Refraktorikeraameja valmistetaan vuositasolla noin 5,5 miljoonaa tonnia Euroopassa, josta noin 70 prosenttia arvioidaan menevän rauta-ja terästeollisuuden käyttöön. Perinteisten refraktorikeraamien käyttökohteita ovat muun muassa terästeollisuuden sulatusuunien vuoraukset ja polttouunien sekä voimalaitoskattiloiden eristemassat.

RESLAG-projektissa kehitystyön tavoitteena oli, että refraktorikeraamien valmistuksessa voidaan vähentää primääristen raaka-aineiden käyttöä korvaamalla suurin osa niistä terästeollisuuden kuonapohjaisilla materiaaleilla. Kehitetyn, valettavan kuonapohjaisen tulenkestävän keraamin mekaaniset ja termiset ominaisuudet sekä huoneenlämpötilassa että 1200 celsiusasteen lämpötilassa määritettiin kattavasti. Tätä kerättyä laajaa ominaisuusdataa voidaan käyttää suunnittelun tukena ja siten arvioida

- Kun hyödynnetään terästeollisuuden sivuvirtoja, vähennetään primääristen raaka-aineiden käyttöä ja valmistukseen käytettyä energiaa sekä hiilidioksidipäästöjä. Nyt saavutimme tason, jossa refraktoreissa käytetyistä aggregaateista (runkoaineesta) korvattiin kaikki kuonapohjaisella materiaalilla ja valmistukseen tarvittavasta sementistä voitiin korvata 10 %. Lisäksi nyt käytetty kuonajae oli hienoainesta, jonka hyödynnettävyys on tähän asti ollut haastavaa. Tämä oli erinomainen tulos, jos verrataan siihen, mitä maailmalla on aihepiiristä julkaistu, toteaa erikoistutkija Pertti Lintunen VTT:ltä.

Pilotoinnin lopputulemana Renotech valmisti projektissa kehitetyn koostumuksen pohjalta koekomponentit, jotka asennetiin testikäyttöön kahteen erilaiseen teollisuusympäristöön. Suomessa kohteena oli betonirakenteen suojaaminen kuumilta sularoiskeilta valetun refraktorielementin avulla. Espanjaan toimitettiin tiiliä, jotka asennettiin kesäkuussa 2019 uuniin tiilien lämpötilan kestävyyden arvioimiseksi pitkäaikaiskäytössä.

- Projektin aikana saavutettujen ominaisuuksien perusteella ja koekomponenteista mitattujen testikappaleiden ominaisuuksien perusteella ei pitäisi olla odotettavissa mitään yllätyksiä kestävyyden suhteen, toteaa Renotechin toimitusjohtaja Bob Talling.

RESLAG- projekti kesti lähes 4 vuotta (1.9.2015–31.07.2019) ja siihen osallistui yhteensä 19 partneria Euroopasta sekä Marokosta.

www.reslag.eu

Uusimmat artikkelit

Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

15.10.2019 | Tutkimus ja koulutus

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. 

14.10.2019 | Alan Uutiset

Rakentamisen hyvä suhdannevaihe on päättymässä

Rakentamisen tuotanto pysyy kuluvana vuonna lähellä nykytasoaan tai vähenee enintään kaksi prosenttia vuodentakaisesta, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 14. lokakuuta julkaistussa raportissaan. Ensi vuonna rakentamisen tuotanto vähenee 1,5–3,5 prosenttia.

Empower ja Visuon käynnistävät yhteistyön 360°VR-teknologiaa hyödyntävien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä

Empower ja 360° visuaalisten työkalujen toimittaja Visuon ovat aloittaneet yhteistyön, jossa teollisuudelle älykästä kunnossapitoa ja ylläpidon analytiikkapalveluita tarjoava Empower hyödyntää Visuonin 360° VR-teknologiaan pohjautuvaa alustaa Em360° toimitilojen mallinnus- ja etähallintaratkaisussa Suomessa.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.