Tutkimus ja koulutus | 27.9.2019

Terästeollisuuden kuonasta arvokasta tuotetta – komponentit testikäytössä Suomessa ja Espanjassa

VTT ja Renotech Oy kehittivät menetelmän, jolla osa tulenkestävien materiaalien, refraktorikeraamien, raaka-aineesta voidaan korvata terästeollisuudessa syntyvällä kuonamateriaalilla.

building-contemporary-factory-1468390

Kuva: Markus Bürkle/Pexels

Euroopan terästeollisuus tuotti noin 21,4 miljoonaa tonnia kuonaa vuonna 2012. Siitä neljännes jäi käyttämättä uudelleen. Perinteisesti kuonaa käytetään maanrakennuksessa esimerkiksi tienpohjien eristeaineena. EU:n rahoittamassa RESLAG-projektissa kehitettiin menetelmiä kuonan hyödyntämiseksi erilaisissa energiateollisuuden sovelluksissa.

Suomalainen Renotech Oy johti yhtä RESLAG-projektin pilotointihankkeista ja kehitti neljän vuoden ajan VTT:n kanssa tulenkestävää keraamia eli refraktorikeraamia. Refraktorikeraameja valmistetaan vuositasolla noin 5,5 miljoonaa tonnia Euroopassa, josta noin 70 prosenttia arvioidaan menevän rauta-ja terästeollisuuden käyttöön. Perinteisten refraktorikeraamien käyttökohteita ovat muun muassa terästeollisuuden sulatusuunien vuoraukset ja polttouunien sekä voimalaitoskattiloiden eristemassat.

RESLAG-projektissa kehitystyön tavoitteena oli, että refraktorikeraamien valmistuksessa voidaan vähentää primääristen raaka-aineiden käyttöä korvaamalla suurin osa niistä terästeollisuuden kuonapohjaisilla materiaaleilla. Kehitetyn, valettavan kuonapohjaisen tulenkestävän keraamin mekaaniset ja termiset ominaisuudet sekä huoneenlämpötilassa että 1200 celsiusasteen lämpötilassa määritettiin kattavasti. Tätä kerättyä laajaa ominaisuusdataa voidaan käyttää suunnittelun tukena ja siten arvioida

- Kun hyödynnetään terästeollisuuden sivuvirtoja, vähennetään primääristen raaka-aineiden käyttöä ja valmistukseen käytettyä energiaa sekä hiilidioksidipäästöjä. Nyt saavutimme tason, jossa refraktoreissa käytetyistä aggregaateista (runkoaineesta) korvattiin kaikki kuonapohjaisella materiaalilla ja valmistukseen tarvittavasta sementistä voitiin korvata 10 %. Lisäksi nyt käytetty kuonajae oli hienoainesta, jonka hyödynnettävyys on tähän asti ollut haastavaa. Tämä oli erinomainen tulos, jos verrataan siihen, mitä maailmalla on aihepiiristä julkaistu, toteaa erikoistutkija Pertti Lintunen VTT:ltä.

Pilotoinnin lopputulemana Renotech valmisti projektissa kehitetyn koostumuksen pohjalta koekomponentit, jotka asennetiin testikäyttöön kahteen erilaiseen teollisuusympäristöön. Suomessa kohteena oli betonirakenteen suojaaminen kuumilta sularoiskeilta valetun refraktorielementin avulla. Espanjaan toimitettiin tiiliä, jotka asennettiin kesäkuussa 2019 uuniin tiilien lämpötilan kestävyyden arvioimiseksi pitkäaikaiskäytössä.

- Projektin aikana saavutettujen ominaisuuksien perusteella ja koekomponenteista mitattujen testikappaleiden ominaisuuksien perusteella ei pitäisi olla odotettavissa mitään yllätyksiä kestävyyden suhteen, toteaa Renotechin toimitusjohtaja Bob Talling.

RESLAG- projekti kesti lähes 4 vuotta (1.9.2015–31.07.2019) ja siihen osallistui yhteensä 19 partneria Euroopasta sekä Marokosta.

www.reslag.eu

Uusimmat artikkelit

K-ryhmän uusi energiankierrätysjärjestelmä leikkaa ruokakauppojen lämmönkulutuksen jopa 95 prosenttia

K-ryhmä ja Granlund ovat kehittäneet K-ruokakaupoille energiankierrätysmallin, jolla lämmönkulutus pienenee parhaimmillaan 95 prosenttia ja joka muuttaa kiinteistön kerralla energian osalta lähes hiilineutraaliksi. Päästösäästöt vastaavat vajaan seitsemän tuhannen asukkaan kunnan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

10.12.2019 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto rakentaa kiertotalouden ekosysteemiä jäte-energia-alalle

Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC ryhtyy rakentamaan kiertotalouden tiekarttaa ja ekosysteemiä jäte-energia-alalle yhdessä alan toimijoiden kanssa. Uusia ratkaisuja kaivataan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, aiemmin jätteeksi luokiteltujen sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja hukan minimointiin liittyen.

10.12.2019 | Alan Uutiset

Rakennuskonevuokraus kääntyy ensi vuonna taas kasvuun

Suomen talouden ja rakentamisen aiempaa hieman myönteisemmät odotukset näkyvät rakennuskoneiden vuokrakysynnässä sekä kuluvana että ensi vuonna. Maailmantalouden näkymissä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia: kasvuvauhti hiipuu, mutta taantumaa ei ennakoida.  Vuonna 2021 sekä rakentamisen että rakennuskoneiden käytön ennakoidaan vähenevän selvästi, Forecon Oy:n tuoreesta selvityksestä käy ilmi.

Tieto-ohjautuvia menetelmiä laakerien kunnonvalvontaan

Laakerit ovat yleisin koneissa käytettävä komponentti ja vioittunut laakeri yleisin syy koneiden rikkoutumiseen. Heikkokuntoinen laakeri voi rikkoutuessaan aiheuttaa äkkinäisen konerikon, jonka seuraus saattaa olla merkittävä taloudellinen tappio – tai pahimmillaan ihmishenki. Uusi väitöstutkimus hyödyntää tieto-ohjautuvia menetelmiä ja ohjelmistoarkkitehtuuria laakerien kunnonvalvonnassa.

Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä – Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Puhtaiden osien merkitys sähköautoteollisuudessa haastaa laitetoimittajat

FinnSonic Oy on saanut historiansa suurimman ultraäänipesulinjatilauksen. Noin kahden miljoonan euron arvoinen linja toimitetaan keväällä 2020 Saksaan sähköautoteollisuuden tarpeisiin.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.