Tutkimus ja koulutus | 19.2.2018

Tulevaisuuden akut antavat Suomelle virtaa ja bisnesmahdollisuuksia

Mobiili yhteiskunta liikkuu akkujen varassa. Akut antavat käyttövoiman sähköautoille, tasaavat uusiutuvan energian tuotannon ja käytön jaksottaisuuden eroja sekä tuovat työhön ja vapaa-aikaan langatonta käyttömukavuutta. 

akut

Tulevaisuuden akkuekosysteemi.

Päästöttömän energian ja liikkumisen murros lisää akkujen määrää Suomessa entisestään: eri tyyppisiä akkuja tarvitaan, käytetään ja kierrätetään yhä enemmän. Tähän murrokseen on latautunut tärkeitä näkökulmia ja myös liiketoimintamahdollisuuksia, joihin Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hanke tarttuu.

Suomesta löytyy paljon osaamista akkujen elinkaaren monesta vaiheesta, kuten raaka-aine- ja jalostusteollisuudesta, monipuolisesta käytöstä eri teollisuuden sektoreilla sekä kierrätysteknologiasta. 

Akkuja tutkitaan ja kehitetaan eri puolella Suomea.Yhdistämällä voimat juuri akkuekosysteemin toimijat voivat synnyttää uusia, ainutlaatuisia innovaatioita.

Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeessa verkotetaan yhteen tutkimus- ja kehitysorganisaatioita, yrityksiä ja viranomaisia. Toimijoille halutaan tarjota alusta, jolla he voivat jakaa ja lisätä akkutietouttaan sekä kehittääyhdessä uusia akkujen ympärille rakentuvia liiketoimintamalleja. 

Akuilla valtava kierrätyspotentiaali

Yhtenä hankkeen tavoitteena on tuoda esiin Suomen akkuihin liittyvät toimijat ja toimialat sekä tuottaa tietoa akkuihin liittyvästä osaamisesta Suomessa. Työtä koordinoi Pirkanmaan liitto ja hankkeen rahoittaa Sitra.

Tärkeimmät työskentelyn teemat ovat akkujen uudelleenkäyttö ja kierrätysteknologiat, harvinaiset maametallit ja muut raaka-aineet sekä globaalit liiketoimintamahdollisuudet ja arvoketjut.

– Akkujen kiertotalouspotentiaali on valtava, ja akut kytkeytyvät vahvasti moneen eri teollisuuden alaan sekä liikenne-, energia- ja kuluttajasektoriin. Jo nyt tavoitellaan korkeaa kierrätysastetta, mutta tämä ei vielä näy suurelle yleisölle, projektiasiantuntija Johanna Valio kertoo.

– Uusi liiketoiminta voi liittyä muun muassa akkujen lataukseen, uudelleenkäyttöön tai uuteen kierrätysteknologiaan. Mahdollisuuksia on paljon, projektipäällikkö Johanna Alakerttula kuvailee.

Katse kotimaan ulkopuolelle

Työssä katsotaan myös kotimaan rajojen ulkopuolelle. Tavoitteena on tunnistaa akkuihin liittyvät globaalit arvoketjut ja rakentaa yhteistyötä kansainvälisesti.

Hankkeen aikana toimijat osallistuvat työpajoihin ja yhteiskehittämistapahtumiin. He valitsevat vähintään yhden konkreettisen paikallisen haasteen, johon tuovat mukaan omia ratkaisujaan.

Akkuekosysteemi-hanke toteutetaan joulukuun 2017 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana, ja sen tuloksia voi seurata Twitterissä  https://twitter.com/akkuekosysteemi , Sitran hankesivuilla  https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuuden-akkuekosysteemi/  ja tulevaisuudessa myös hankkeen omilla nettisivuilla.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

23.3.2018 | Alan Uutiset

Fujitsu avasi Brysselissä lohkoketjusovelluksia kehittävän innovaatiokeskuksen

Fujitsu on avanut Brysselissä lohkoketjuihin erikoistuneen innovaatiokeskuksen, jonka tavoitteena on edistää lohkoketjujen ja muiden hajautettujen tilikirjojen käyttöä. Lohkoketjut muuttavat sekä kuluttajien että yritysten toimintamalleja, sillä niiden ansiosta tavaroiden ja palvelujen ostaminen, myyminen ja vaihtaminen mullistuvat.

Metallin 3D-tulostus kiinnostaa Suomessa ja maailmalla

Siinä missä Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa metallin 3D-tulostus on ollut suosittu tuotantotapa jo pidempään, ovat Suomessa vastaavat markkinat vasta lämpenemässä. 3D-tulostaminen kiinnosti messukävijöitä myös Tampereen Konemessut -tilaisuudessa.

Resurssitehokkaampi kiviaineshuolto säästää ympäristöä ja kustannuksia

Kiviaineksia voidaan hyödyntää aiempaa resurssitehokkaammin sekä samalla vähentää ympäristöhaittoja ja säästää kustannuksia. Resurssitehokkaasta kiviaineshuollosta on juuri ilmestynyt ympäristöministeriön raportti.

Caverion vastaamaan Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapidosta

Caverion ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä investointiluontoisten projektien toteutuksesta.

19.3.2018 | Tutkimus ja koulutus

Nopeampia ja parempia biotalousprosesseja mallintamalla

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

Yhteistyörobotit eli cobotit nostavat Suomea maailman kärkeen

Suomi on 15. sijalla tuotantoaan eniten automatisoineiden maiden joukossa maailmassa. Robottiasiantuntijan mukaan osasyy piilee Suomen koulujärjestelmässä, eikä maan esiinmarssi suinkaan ole pysähtynyt. Muista Pohjoismaista Ruotsi on sijalla 5 ja Tanska sijalla 6.