Tutkimus ja koulutus | 19.2.2018

Tulevaisuuden akut antavat Suomelle virtaa ja bisnesmahdollisuuksia

Mobiili yhteiskunta liikkuu akkujen varassa. Akut antavat käyttövoiman sähköautoille, tasaavat uusiutuvan energian tuotannon ja käytön jaksottaisuuden eroja sekä tuovat työhön ja vapaa-aikaan langatonta käyttömukavuutta. 

akut

Tulevaisuuden akkuekosysteemi.

Päästöttömän energian ja liikkumisen murros lisää akkujen määrää Suomessa entisestään: eri tyyppisiä akkuja tarvitaan, käytetään ja kierrätetään yhä enemmän. Tähän murrokseen on latautunut tärkeitä näkökulmia ja myös liiketoimintamahdollisuuksia, joihin Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hanke tarttuu.

Suomesta löytyy paljon osaamista akkujen elinkaaren monesta vaiheesta, kuten raaka-aine- ja jalostusteollisuudesta, monipuolisesta käytöstä eri teollisuuden sektoreilla sekä kierrätysteknologiasta. 

Akkuja tutkitaan ja kehitetaan eri puolella Suomea.Yhdistämällä voimat juuri akkuekosysteemin toimijat voivat synnyttää uusia, ainutlaatuisia innovaatioita.

Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeessa verkotetaan yhteen tutkimus- ja kehitysorganisaatioita, yrityksiä ja viranomaisia. Toimijoille halutaan tarjota alusta, jolla he voivat jakaa ja lisätä akkutietouttaan sekä kehittääyhdessä uusia akkujen ympärille rakentuvia liiketoimintamalleja. 

Akuilla valtava kierrätyspotentiaali

Yhtenä hankkeen tavoitteena on tuoda esiin Suomen akkuihin liittyvät toimijat ja toimialat sekä tuottaa tietoa akkuihin liittyvästä osaamisesta Suomessa. Työtä koordinoi Pirkanmaan liitto ja hankkeen rahoittaa Sitra.

Tärkeimmät työskentelyn teemat ovat akkujen uudelleenkäyttö ja kierrätysteknologiat, harvinaiset maametallit ja muut raaka-aineet sekä globaalit liiketoimintamahdollisuudet ja arvoketjut.

– Akkujen kiertotalouspotentiaali on valtava, ja akut kytkeytyvät vahvasti moneen eri teollisuuden alaan sekä liikenne-, energia- ja kuluttajasektoriin. Jo nyt tavoitellaan korkeaa kierrätysastetta, mutta tämä ei vielä näy suurelle yleisölle, projektiasiantuntija Johanna Valio kertoo.

– Uusi liiketoiminta voi liittyä muun muassa akkujen lataukseen, uudelleenkäyttöön tai uuteen kierrätysteknologiaan. Mahdollisuuksia on paljon, projektipäällikkö Johanna Alakerttula kuvailee.

Katse kotimaan ulkopuolelle

Työssä katsotaan myös kotimaan rajojen ulkopuolelle. Tavoitteena on tunnistaa akkuihin liittyvät globaalit arvoketjut ja rakentaa yhteistyötä kansainvälisesti.

Hankkeen aikana toimijat osallistuvat työpajoihin ja yhteiskehittämistapahtumiin. He valitsevat vähintään yhden konkreettisen paikallisen haasteen, johon tuovat mukaan omia ratkaisujaan.

Akkuekosysteemi-hanke toteutetaan joulukuun 2017 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana, ja sen tuloksia voi seurata Twitterissä  https://twitter.com/akkuekosysteemi , Sitran hankesivuilla  https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuuden-akkuekosysteemi/  ja tulevaisuudessa myös hankkeen omilla nettisivuilla.

Markku Pervilä

19.9.2018

Tulevaisuudessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Pohjoismainen vähittäiskauppa elää yhtä historiansa haasteellisinta aikaa. Tämä tulee esiin EY:n pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivan  Future of Nordic Retail  -raporttisarjan uusimmassa versiossa. Raportti perustuu kaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä työpajoihin, ja siinä korostuu erityisesti pohjoismaisten kauppiaiden lisääntynyt paine seurata Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtuvaa kehitystä.

Uusimmat artikkelit

Metsä Tissuen Mäntän tehdas siirtyy LNG:n käyttöön pehmopaperituotannossa

LNG-yhtiö Skangas Oy ja Metsä Tissue Oyj ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Mäntän pehmopaperitehtaalle tuotannon prosesseihin. Mäntän tehdas käyttää jatkossa nesteytettyä maakaasua paperin kuivausprosessissa korvaamaan nestekaasun käytön. Polttoaineen vaihtaminen nestekaasusta LNG:lle parantaa kilpailukykyä ja vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

Älytela vähentää seisokkeja

Paperikoneiden seisokit tuovat kustannuksia, kun tehdas tai tuotantolaitos pysähtyy. Turhia seisokkeja voidaan kuitenkin myös välttää. Uusin kotimainen innovaatio, etäluettava ja älykäs levitystela, tuo merkittäviä säästöjä. Se mahdollistaa täysin ennakoivan huollon, mittaamalla ja hallitsemalla esimerkiksi kosteutta sekä seuraamalla lämpötilaa ja rasvan laatua ja kuntoa.

24.9.2018 | Alan Uutiset

Metso ja Rotator edustajasopimukseen murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa

Metso avaa uuden myyntikanavan pienten Lokotrack- murskaus- ja seulontalaitosten myynnille Suomessa. Tehdyn edustajasopimuksen mukaan Rotator Oy myy ja huoltaa jatkossa Metson oman myyntiyhtiön rinnalla pienimpiä, erityisesti urakointikäyttöön suunniteltuja tela-alustaisia murskaus- ja seulontalaitoksia.

19.9.2018 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuudessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Pohjoismainen vähittäiskauppa elää yhtä historiansa haasteellisinta aikaa. Tämä tulee esiin EY:n pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivan  Future of Nordic Retail  -raporttisarjan uusimmassa versiossa. Raportti perustuu kaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä työpajoihin, ja siinä korostuu erityisesti pohjoismaisten kauppiaiden lisääntynyt paine seurata Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtuvaa kehitystä.

Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.