Tutkimus ja koulutus | 19.2.2018

Tulevaisuuden akut antavat Suomelle virtaa ja bisnesmahdollisuuksia

Mobiili yhteiskunta liikkuu akkujen varassa. Akut antavat käyttövoiman sähköautoille, tasaavat uusiutuvan energian tuotannon ja käytön jaksottaisuuden eroja sekä tuovat työhön ja vapaa-aikaan langatonta käyttömukavuutta. 

akut

Tulevaisuuden akkuekosysteemi.

Päästöttömän energian ja liikkumisen murros lisää akkujen määrää Suomessa entisestään: eri tyyppisiä akkuja tarvitaan, käytetään ja kierrätetään yhä enemmän. Tähän murrokseen on latautunut tärkeitä näkökulmia ja myös liiketoimintamahdollisuuksia, joihin Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hanke tarttuu.

Suomesta löytyy paljon osaamista akkujen elinkaaren monesta vaiheesta, kuten raaka-aine- ja jalostusteollisuudesta, monipuolisesta käytöstä eri teollisuuden sektoreilla sekä kierrätysteknologiasta. 

Akkuja tutkitaan ja kehitetaan eri puolella Suomea.Yhdistämällä voimat juuri akkuekosysteemin toimijat voivat synnyttää uusia, ainutlaatuisia innovaatioita.

Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeessa verkotetaan yhteen tutkimus- ja kehitysorganisaatioita, yrityksiä ja viranomaisia. Toimijoille halutaan tarjota alusta, jolla he voivat jakaa ja lisätä akkutietouttaan sekä kehittääyhdessä uusia akkujen ympärille rakentuvia liiketoimintamalleja. 

Akuilla valtava kierrätyspotentiaali

Yhtenä hankkeen tavoitteena on tuoda esiin Suomen akkuihin liittyvät toimijat ja toimialat sekä tuottaa tietoa akkuihin liittyvästä osaamisesta Suomessa. Työtä koordinoi Pirkanmaan liitto ja hankkeen rahoittaa Sitra.

Tärkeimmät työskentelyn teemat ovat akkujen uudelleenkäyttö ja kierrätysteknologiat, harvinaiset maametallit ja muut raaka-aineet sekä globaalit liiketoimintamahdollisuudet ja arvoketjut.

– Akkujen kiertotalouspotentiaali on valtava, ja akut kytkeytyvät vahvasti moneen eri teollisuuden alaan sekä liikenne-, energia- ja kuluttajasektoriin. Jo nyt tavoitellaan korkeaa kierrätysastetta, mutta tämä ei vielä näy suurelle yleisölle, projektiasiantuntija Johanna Valio kertoo.

– Uusi liiketoiminta voi liittyä muun muassa akkujen lataukseen, uudelleenkäyttöön tai uuteen kierrätysteknologiaan. Mahdollisuuksia on paljon, projektipäällikkö Johanna Alakerttula kuvailee.

Katse kotimaan ulkopuolelle

Työssä katsotaan myös kotimaan rajojen ulkopuolelle. Tavoitteena on tunnistaa akkuihin liittyvät globaalit arvoketjut ja rakentaa yhteistyötä kansainvälisesti.

Hankkeen aikana toimijat osallistuvat työpajoihin ja yhteiskehittämistapahtumiin. He valitsevat vähintään yhden konkreettisen paikallisen haasteen, johon tuovat mukaan omia ratkaisujaan.

Akkuekosysteemi-hanke toteutetaan joulukuun 2017 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana, ja sen tuloksia voi seurata Twitterissä  https://twitter.com/akkuekosysteemi , Sitran hankesivuilla  https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuuden-akkuekosysteemi/  ja tulevaisuudessa myös hankkeen omilla nettisivuilla.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

Suomessa on otollinen kulttuuri yhdessä kehittämiselle

– Suomi on raskaan prosessiteollisuuden ja konerakentamisen Piilaakso, Pauli Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa uusien teknologioiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden, akateemisten laitosten ja jopa samalla toimialalla kilpailevien yritysten kesken on Suomessa helpompaa kuin monessa muussa maassa.

17.12.2018 | Tutkimus ja koulutus

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13.12.2018 | Alan Uutiset

Fortum valmistautuu Kivenlahden uuteen biolämpölaitokseen rakentamalla uuden kaukolämpölinjan

Fortum kertoo aloittavansa kaukolämpölinjan rakennustyöt Kivenlahdesta Puolarmetsään Espoossa. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka tulee vähentämään merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2020 aloittava uusi biolämpölaitos tulee korvaamaan osan Espoon hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta. Polttoaineena uudessa laitoksessa käytetään puuperäisiä polttoaineita, kuten hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita.

Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

Elcolinen kunnianhimoinen lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

Elcoline Group kertoo haluavansa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1 000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.  

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.