https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 25.1.2022

Väitös: Sanktiot haittaavat logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja alan kehittymistä Iranissa

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille eli 3PL-kumppaneille voisi tuoda tuntuvia hyötyjä iranilaisille yrityksille. Isona haasteena logistiikkakumppanuuksien ja logistiikka-alan kehittymiselle Iranissa ovat kuitenkin maalle asetetut taloudelliset sanktiot sekä valtion tuen puute, käy ilmi Daniel Sahebin Vaasan yliopiston tuotantotalouden alan väitöskirjasta.

daniel

Daniel Sahebi väittelee Vaasan yliopistossa 28. tammikuuta 2022. Kuva: Riikka Kalmi/Vaasan yliopisto

Perjantaina 28. tammikuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Daniel Sahebi on tarkastellut väitöstutkimuksessaan Teheranissa sijaitsevien vähittäiskaupan yritysten logistisia tarpeita, kannustimia ja esteitä logistiikan ulkoistamiseen sekä kriteereitä liittyen kolmannen osapuolen logistiikkapalveluja tarjoavien yritysten valintaan. Hän on myös haastatellut Iranissa toimivien 3PL-yritysten johtajia ja asiantuntijoita selvittääkseen, millaiset tekijät vaikuttavat niiden palveluiden laatuun. Tutkimuksessa on hyödynnetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä.

Sahebin mukaan alhaisemmat kustannukset, tulojen kasvu, toimitusketjun suorituskyvyn ja tietoturvan paraneminen motivoivat iranilaisia vähittäiskaupan yrityksiä ulkoistamaan omia logistiikkatoimintojaan.

– Useimmat 3PL-logistiikkakumppaneita käyttäneistä yrityksistä kertoivat tulojensa kasvaneen vuosittain ulkoistuksen ansiosta, Sahebi kertoo.

3PL-yrityksessä käytössä olevat uudet teknologiat ja teknologiaosaaminen olivat erittäin tärkeä kannustin ulkoistamiselle, kun taas 3PL-yrityksen huono asiantuntemus ohjelmiin liittyen oli ulkoistamisen este.

Eniten haluttiin ulkoistaa varastointia, kuljetuksia, tilausten hallintaa ja tiedonhallintaa.

Tutkimuksesta selvisi, että 3PL-yritysten tarjoamien palveluiden laatua pidettiin keskivertona. Laatuun vaikuttavat niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Eniten palveluiden laatuun vaikuttivat työntekijöihin ja hallituksen tukeen ja politiikkaan liittyvät asiat.

Liikenteen infrastruktuurin ja tiestön kehittämisessä Iran ei ole menestynyt lainkaan huonosti, mutta logistiikka-alan koulutus etenkin johtamisessa on ollut heikkoa. Samaten alan yritysten yliopistoyhteistyö on ollut hyvin vaatimatonta.

– Pakotteet ovat vaikuttaneet Iranin taloudelliseen tilanteeseen varsin dramaattisesti. Ei voida odottaa, että logistiikkaliiketoiminnan kehitys maassa paranisi merkittävästi ilman valtion tukea. Hallitukselta vaadittaisiin ohjaavia ja edistäviä toimia sekä johdonmukaista suunnittelua makrotasolla. Iranilla ei näytä olevan alalle strategiaa tai toimeenpanosuunnitelmaa.

Väitöskirja: Sahebi, Daniel (2022) Improving competitive advantage in 3PL companies in Iran. Acta Wasaensia 478.  Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Uusimmat artikkelit

29.11.2022 | Alan Uutiset

Wärtsilä liittoutuu suomalaisen Hycamiten kanssa vetytuotannon kehittämiseksi

Konseptissa hyödynnetään olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria.

Tutkimus todistaa: aggregaattien päästöistä eroon kannettavalla virtalähteellä

Tuore EU-rahoitteinen tutkimus osoittaa kannettavien virtalähteiden päästövähennys- ja kustannusäästöpotentiaalin.

Stora Enso uudisti Imatran tehtaiden puunkäsittelyn – vettä kuluu 500 miljoonaa litraa vähemmän vuodessa

Stora Enson Imatran tehtaiden käyttämät puut kuoritaan ja haketetaan keskitetysti Kaukopään tehtaan kolmella kuorintalinjalla.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.

Viranomaiselta hyväksyntä: Helen siirtää käyttö- ja kunnossapitopalveluita Enersenselle

Helen ostaa palvelut jatkossa Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.