https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 25.1.2022

Väitös: Sanktiot haittaavat logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja alan kehittymistä Iranissa

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille eli 3PL-kumppaneille voisi tuoda tuntuvia hyötyjä iranilaisille yrityksille. Isona haasteena logistiikkakumppanuuksien ja logistiikka-alan kehittymiselle Iranissa ovat kuitenkin maalle asetetut taloudelliset sanktiot sekä valtion tuen puute, käy ilmi Daniel Sahebin Vaasan yliopiston tuotantotalouden alan väitöskirjasta.

daniel

Daniel Sahebi väittelee Vaasan yliopistossa 28. tammikuuta 2022. Kuva: Riikka Kalmi/Vaasan yliopisto

Perjantaina 28. tammikuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Daniel Sahebi on tarkastellut väitöstutkimuksessaan Teheranissa sijaitsevien vähittäiskaupan yritysten logistisia tarpeita, kannustimia ja esteitä logistiikan ulkoistamiseen sekä kriteereitä liittyen kolmannen osapuolen logistiikkapalveluja tarjoavien yritysten valintaan. Hän on myös haastatellut Iranissa toimivien 3PL-yritysten johtajia ja asiantuntijoita selvittääkseen, millaiset tekijät vaikuttavat niiden palveluiden laatuun. Tutkimuksessa on hyödynnetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä.

Sahebin mukaan alhaisemmat kustannukset, tulojen kasvu, toimitusketjun suorituskyvyn ja tietoturvan paraneminen motivoivat iranilaisia vähittäiskaupan yrityksiä ulkoistamaan omia logistiikkatoimintojaan.

– Useimmat 3PL-logistiikkakumppaneita käyttäneistä yrityksistä kertoivat tulojensa kasvaneen vuosittain ulkoistuksen ansiosta, Sahebi kertoo.

3PL-yrityksessä käytössä olevat uudet teknologiat ja teknologiaosaaminen olivat erittäin tärkeä kannustin ulkoistamiselle, kun taas 3PL-yrityksen huono asiantuntemus ohjelmiin liittyen oli ulkoistamisen este.

Eniten haluttiin ulkoistaa varastointia, kuljetuksia, tilausten hallintaa ja tiedonhallintaa.

Tutkimuksesta selvisi, että 3PL-yritysten tarjoamien palveluiden laatua pidettiin keskivertona. Laatuun vaikuttavat niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Eniten palveluiden laatuun vaikuttivat työntekijöihin ja hallituksen tukeen ja politiikkaan liittyvät asiat.

Liikenteen infrastruktuurin ja tiestön kehittämisessä Iran ei ole menestynyt lainkaan huonosti, mutta logistiikka-alan koulutus etenkin johtamisessa on ollut heikkoa. Samaten alan yritysten yliopistoyhteistyö on ollut hyvin vaatimatonta.

– Pakotteet ovat vaikuttaneet Iranin taloudelliseen tilanteeseen varsin dramaattisesti. Ei voida odottaa, että logistiikkaliiketoiminnan kehitys maassa paranisi merkittävästi ilman valtion tukea. Hallitukselta vaadittaisiin ohjaavia ja edistäviä toimia sekä johdonmukaista suunnittelua makrotasolla. Iranilla ei näytä olevan alalle strategiaa tai toimeenpanosuunnitelmaa.

Väitöskirja: Sahebi, Daniel (2022) Improving competitive advantage in 3PL companies in Iran. Acta Wasaensia 478.  Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Uusimmat artikkelit

Riippuvuus maakaasusta voidaan katkaista älykkäällä energianhallintajärjestelmällä

Siemens Osakeyhtiö on kehittänyt ratkaisun, joka vähentää sekä päästöjä että riippuvuutta tuontienergiasta. 

16.5.2022 | Tutkimus ja koulutus

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä TK-rahoitus Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n Turvallisuusviikko käynnistyy tänään

Rakennusteollisuus RT:n järjestämää Turvallisuusviikkoa vietetään 16.-22.5.2022, jolloin rakennusalalla kiinnitetään erityistä huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. SRV käynnistää samalla koko loppuvuoden kestävän kampanjan Oikeus hyvään työpäivään.

16.5.2022 | Alan Uutiset

Olli Sippula polttoprosessien päästöjen professoriksi

Polttoprosessien päästöillä on monia haittavaikutuksia ja niiden hallintaan tarvitaan uusia menetelmiä.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.

Parikkalan vesihuollon ja Digitan yhteistyö edennyt mallikkaasti – “Käytännön hyöty merkittäviä”

Digita ja Parikkalan vesihuolto solmivat yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista vuonna 2020. Onnistunut pilottivaihe päättyi viime vuonna ja tulevina vuosina tavoitteena on asentaa noin 900 etäluettavaa mittaria.

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.