https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Biovoimalaitosten petihiekka kirkastaa tummat suovedet

Värillisen liuenneen orgaanisen aineen määrää turvemaiden valumavesissä voidaan vähentää biovoimalaitosten petihiekan käyttöön perustuvalla suodatuksella. Hiekan käyttäminen suuressa mittakaavassa edellyttää vielä lisätestauksia, jotta sitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää käytännössä.

Humussaostuma__web

Turvemaiden kunnostusojitusten ja maanmuokkauksen yhteydessä vesistöihin liukenee orgaanista ainetta, jota ei saada pois laskeutusaltailla eikä pintavalutuskentillä, jotka pysäyttävät kiintoaineen. Valumavesiin liuennut orgaaninen aines nostaa veden biologista hapenkulutusta sekä värjää ne ruskeiksi.

Metsä Groupissa on muutaman vuoden ajan tutkittu tuotannon sivuvirroissa syntyvien materiaalien kykyä puhdistaa turvemaiden ojaverkostosta otettua vettä. Tutkittavana on ollut 16 eri sivuvirtamateriaalia. Tavoitteena on ollut sekä löytää materiaaleille uutta käyttöä että vähentää turvemaiden metsänhoidon haittoja.

– Havaitsimme laboratoriotesteissä, että turvemaiden ojaverkostosta haettu ruskea vesi kirkastui, kun se johdettiin polttolaitoksen leijupetikattilan käytöstä poistetusta petihiekasta tehdyn suodattimen läpi. Humusaineet reagoivat suodattimen aineiden kanssa ja sakkautuivat. Testasimme petihiekkaa myös pienimuotoisissa kenttäkokeissa, kertoo kestävän kehityksen johtaja Vesa Junnikkala.

Ilmiön tarkka syy jäi Metsä Groupin omissa tutkimuksissa epäselväksi ja Metsä Group pyysi Teknologian tutkimuskeskus VTT:tä selvittämään, mistä vesiä puhdistava vaikutus johtuu.

– Petihiekka sisältää esimerkiksi kalsiumia, alumiinia ja  rautaa, joiden tiedetään muodostavan saostumia humusaineksen kanssa. Petihiekkakäsittelyillä pystyttiin vähentämään erityisesti vesien kemiallista hapenkulutusta ja vähentämään värillisten komponenttien määrää, kertoo VTT:n tutkija Joni Lehto.

– Kierrätettyä leijupetihiekkaa voidaan käyttää sellaisenaan edullisena materiaalina humuksen poistoon esimerkiksi happamista metsäojavesistä, mutta se vaatii lisätutkimuksia. Nyt tehdyt testit perustuvat laboratoriomittakaavan kokeisiin, joten hiekan käyttäminen käytännössä ja suuremmassa mittakaavassa vaatii lisätestausta, Lehto arvioi.

Projektin tulokset on julkaistu Environmental Technology -lehdessä keväällä 2021.

– Tulosten julkaisulla haluamme varmistaa, että havainto on vapaasti kaikkien tahojen hyödynnettävissä. Toivomme, että uudet tulokset innoittavat jatkokehittämään petihiekan käyttöä valumavesien puhdistuksessa”, Junnikkala sanoo.

Petihiekan laajempi käyttö vaatii selvityksiä muun muassa siitä, voiko petihiekasta rakentaa esim. pistemäisiä imeytyskenttiä, joihin humuspitoiset vedet johdetaan ja kuinka usein hiekka pitäisi vaihtaa. On myös selvitettävä, millaisen jatkokäsittelyn tehonsa menettänyt hiekka vaatii vai voidaanko se jättää paikoilleen.iä.

Uusimmat artikkelit

Selvitys: Öljyn varastointi jatkossakin osa liikenteen huoltovarmuuspalettia

Fossiilisten polttonesteiden varmuusvarastointia on syytä ylläpitää tulevina vuosikymmeninäkin, vaikka erityisesti henkilöautoliikenteessä sähköistymisen odotetaan etenevän, suositetaan AFRYn tuoreessa selvityksessä. Samalla on syytä valmistautua uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden varastointiin ja kehittää järjestelmiä sähkönsaannin turvaamiseksi.

29.6.2021 | Alan Uutiset

SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin hallitukseen

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä on valittu eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle. Valinta tarjoaa Suomelle ja suomalaiselle elinkeinoelämälle merkittävän näköalapaikan eurooppalaisen standardisoinnin kehitykseen.

Kurikan Vesihuolto digitalisoi vesihuollon palveluitaan Digitan IoT-verkon avulla

Kurikan Vesihuolto Oy ja Digita ovat aloittaneet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Uudet etäluettavat vesimittarit ja vedenkulutuksen reaaliaikainen seuranta tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Vesihuollon digitalisoinnissa hyödynnetään Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa IoT-verkkoa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

21.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uudet kaukokartoitusmenetelmät soveltuvat hyvin puulajien erotteluun

Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat kehittävät IBC-Carbon-tutkimushankkeessa uudenlaisia kaukokartoitusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia metsien monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.