https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Biovoimalaitosten petihiekka kirkastaa tummat suovedet

Värillisen liuenneen orgaanisen aineen määrää turvemaiden valumavesissä voidaan vähentää biovoimalaitosten petihiekan käyttöön perustuvalla suodatuksella. Hiekan käyttäminen suuressa mittakaavassa edellyttää vielä lisätestauksia, jotta sitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää käytännössä.

Humussaostuma__web

Turvemaiden kunnostusojitusten ja maanmuokkauksen yhteydessä vesistöihin liukenee orgaanista ainetta, jota ei saada pois laskeutusaltailla eikä pintavalutuskentillä, jotka pysäyttävät kiintoaineen. Valumavesiin liuennut orgaaninen aines nostaa veden biologista hapenkulutusta sekä värjää ne ruskeiksi.

Metsä Groupissa on muutaman vuoden ajan tutkittu tuotannon sivuvirroissa syntyvien materiaalien kykyä puhdistaa turvemaiden ojaverkostosta otettua vettä. Tutkittavana on ollut 16 eri sivuvirtamateriaalia. Tavoitteena on ollut sekä löytää materiaaleille uutta käyttöä että vähentää turvemaiden metsänhoidon haittoja.

– Havaitsimme laboratoriotesteissä, että turvemaiden ojaverkostosta haettu ruskea vesi kirkastui, kun se johdettiin polttolaitoksen leijupetikattilan käytöstä poistetusta petihiekasta tehdyn suodattimen läpi. Humusaineet reagoivat suodattimen aineiden kanssa ja sakkautuivat. Testasimme petihiekkaa myös pienimuotoisissa kenttäkokeissa, kertoo kestävän kehityksen johtaja Vesa Junnikkala.

Ilmiön tarkka syy jäi Metsä Groupin omissa tutkimuksissa epäselväksi ja Metsä Group pyysi Teknologian tutkimuskeskus VTT:tä selvittämään, mistä vesiä puhdistava vaikutus johtuu.

– Petihiekka sisältää esimerkiksi kalsiumia, alumiinia ja  rautaa, joiden tiedetään muodostavan saostumia humusaineksen kanssa. Petihiekkakäsittelyillä pystyttiin vähentämään erityisesti vesien kemiallista hapenkulutusta ja vähentämään värillisten komponenttien määrää, kertoo VTT:n tutkija Joni Lehto.

– Kierrätettyä leijupetihiekkaa voidaan käyttää sellaisenaan edullisena materiaalina humuksen poistoon esimerkiksi happamista metsäojavesistä, mutta se vaatii lisätutkimuksia. Nyt tehdyt testit perustuvat laboratoriomittakaavan kokeisiin, joten hiekan käyttäminen käytännössä ja suuremmassa mittakaavassa vaatii lisätestausta, Lehto arvioi.

Projektin tulokset on julkaistu Environmental Technology -lehdessä keväällä 2021.

– Tulosten julkaisulla haluamme varmistaa, että havainto on vapaasti kaikkien tahojen hyödynnettävissä. Toivomme, että uudet tulokset innoittavat jatkokehittämään petihiekan käyttöä valumavesien puhdistuksessa”, Junnikkala sanoo.

Petihiekan laajempi käyttö vaatii selvityksiä muun muassa siitä, voiko petihiekasta rakentaa esim. pistemäisiä imeytyskenttiä, joihin humuspitoiset vedet johdetaan ja kuinka usein hiekka pitäisi vaihtaa. On myös selvitettävä, millaisen jatkokäsittelyn tehonsa menettänyt hiekka vaatii vai voidaanko se jättää paikoilleen.iä.

Uusimmat artikkelit

1.8.2022 | Alan Uutiset

Suomi ensimmäisellä sijalla EU:n digivertailussa

EU Komissio on julkaissut vuoden 2022 Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksivertailun (DESI) tulokset. Indeksi mittaa EU-maiden edistymistä digitaalisessa kilpailukyvyssä. Suomi sijoittui vertailussa ensimmäiseksi oltuaan viime vuonna toisena.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.