https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Biovoimalaitosten petihiekka kirkastaa tummat suovedet

Värillisen liuenneen orgaanisen aineen määrää turvemaiden valumavesissä voidaan vähentää biovoimalaitosten petihiekan käyttöön perustuvalla suodatuksella. Hiekan käyttäminen suuressa mittakaavassa edellyttää vielä lisätestauksia, jotta sitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää käytännössä.

Humussaostuma__web

Turvemaiden kunnostusojitusten ja maanmuokkauksen yhteydessä vesistöihin liukenee orgaanista ainetta, jota ei saada pois laskeutusaltailla eikä pintavalutuskentillä, jotka pysäyttävät kiintoaineen. Valumavesiin liuennut orgaaninen aines nostaa veden biologista hapenkulutusta sekä värjää ne ruskeiksi.

Metsä Groupissa on muutaman vuoden ajan tutkittu tuotannon sivuvirroissa syntyvien materiaalien kykyä puhdistaa turvemaiden ojaverkostosta otettua vettä. Tutkittavana on ollut 16 eri sivuvirtamateriaalia. Tavoitteena on ollut sekä löytää materiaaleille uutta käyttöä että vähentää turvemaiden metsänhoidon haittoja.

– Havaitsimme laboratoriotesteissä, että turvemaiden ojaverkostosta haettu ruskea vesi kirkastui, kun se johdettiin polttolaitoksen leijupetikattilan käytöstä poistetusta petihiekasta tehdyn suodattimen läpi. Humusaineet reagoivat suodattimen aineiden kanssa ja sakkautuivat. Testasimme petihiekkaa myös pienimuotoisissa kenttäkokeissa, kertoo kestävän kehityksen johtaja Vesa Junnikkala.

Ilmiön tarkka syy jäi Metsä Groupin omissa tutkimuksissa epäselväksi ja Metsä Group pyysi Teknologian tutkimuskeskus VTT:tä selvittämään, mistä vesiä puhdistava vaikutus johtuu.

– Petihiekka sisältää esimerkiksi kalsiumia, alumiinia ja  rautaa, joiden tiedetään muodostavan saostumia humusaineksen kanssa. Petihiekkakäsittelyillä pystyttiin vähentämään erityisesti vesien kemiallista hapenkulutusta ja vähentämään värillisten komponenttien määrää, kertoo VTT:n tutkija Joni Lehto.

– Kierrätettyä leijupetihiekkaa voidaan käyttää sellaisenaan edullisena materiaalina humuksen poistoon esimerkiksi happamista metsäojavesistä, mutta se vaatii lisätutkimuksia. Nyt tehdyt testit perustuvat laboratoriomittakaavan kokeisiin, joten hiekan käyttäminen käytännössä ja suuremmassa mittakaavassa vaatii lisätestausta, Lehto arvioi.

Projektin tulokset on julkaistu Environmental Technology -lehdessä keväällä 2021.

– Tulosten julkaisulla haluamme varmistaa, että havainto on vapaasti kaikkien tahojen hyödynnettävissä. Toivomme, että uudet tulokset innoittavat jatkokehittämään petihiekan käyttöä valumavesien puhdistuksessa”, Junnikkala sanoo.

Petihiekan laajempi käyttö vaatii selvityksiä muun muassa siitä, voiko petihiekasta rakentaa esim. pistemäisiä imeytyskenttiä, joihin humuspitoiset vedet johdetaan ja kuinka usein hiekka pitäisi vaihtaa. On myös selvitettävä, millaisen jatkokäsittelyn tehonsa menettänyt hiekka vaatii vai voidaanko se jättää paikoilleen.iä.

Uusimmat artikkelit

Dronet ja paikkatietoanalytiikka kertovat, milloin ja missä sähköverkon kunnossapitotoimia tulee tehdä

Evision Oy on yhteistyössä Enerva Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n kanssa kehittänyt verkon luotettavuusperusteisuuden analytiikkamallin, joka ratkoo energiayhtiöiden kunnossapitohaasteita ja tarjoaa säästöjä. 

27.6.2024 | Alan Uutiset

Metso sai merkittävän tilauksen Intiasta – rakenteilla ensimmäinen suuren mittakaavan elektroniikkaromun kierrätyslaitos

"Tämä on meille tärkeä tilaus. Hindalco Industries on tällä hetkellä yksi Intian merkittävimmistä alumiinin ja kuparin tuottajista," Metson sulatusliiketoiminnan johtaja Jyrki Makkonen toteaa.

Työntekijä putosi murskaimen päältä huoltotehtävissä – sakkoja vastuuhenkilöille

"Putoamistyötapaturmia tapahtuu edelleen liikaa ja putoamisesta voi aiheutua erittäin vakavia vammoja tai jopa kuolema", Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen juristi Matti Suontausta muistuttaa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.