https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Energiavirasto valmistelee tehoreservin hankintaa

Energiavirasto kertoo valmistelevansa tehoreservin hankintaa kaudelle 2022–2023. Tehoreservin kilpailutus pyritään aloittamaan huhti-toukokuun vaihteessa. Tavoitteena on, että tehoreservikapasiteetti on käynnistysvalmiudessa viimeistään joulukuussa 2022.

iStock-931173000

Tehoreservijärjestelmä turvaa sähkön toimitusvarmuuden Suomessa tilanteissa, joissa sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan sähkönkulutusta.

Energiavirasto tulee antamaan päivitetyn ehdotuksen toimitusvarmuuden tavoitetasosta eli ns. luotettavuusstandardista valtioneuvoston vahvistettavaksi maaliskuussa 2022. Luotettavuusstandardin vahvistamisen jälkeen Energiavirasto voi tehdä tehoreservin määräpäätöksen.

Tehoreservin määräpäätöksessä Energiavirasto hyödyntää työ- ja elinkeinoministeriön AFRY:ltä tilaamaa kansallista resurssien riittävyysarviointia sekä Energiaviraston AFRY:ltä tilaamaa jatkoselvitystä.

Ennen tehoreservin kilpailutuksen aloittamista Energiavirasto tulee tekemään päätöksen, voiko Ahvenanmaan maakunnasta, Ruotsista, Norjasta tai Virosta osallistua tehoreserviin.

Fingrid on 15.2.2022 toimittanut tehoreservin käyttösäännöt Energiavirastolle hyväksyttäväksi. Sidosryhmillä on mahdollisuus lausua käyttösäännöistä 8.3. mennessä. Energiavirasto vahvistaa käyttösäännöt ennen kilpailutuksen aloittamista.

Tehoreservin kilpailutus on tarkoitus aloittaa huhti-toukokuun 2022 vaihteessa. Viime kädessä tavoitteena on, että hankittu tehoreservikapasiteetti on joulukuussa 2022 käynnistysvalmiudessa ja koekäytöt on sitä ennen suoritettu onnistuneesti.

Vuodenvaihteessa voimaan tulleen tehoreservilain muutosten myötä Energiavirasto arvioi resurssien riittävyyden ja tekee päätöksen tarvittavasta tehoreservikapasiteetista vähintään joka toinen vuosi. Mikäli tehoreserville on tarvetta, Energiavirasto tekee kapasiteetin hankintakilpailutuksen vuosittain. Nykyisen tehoreservikapasiteetin sopimukset päättyvät 30.6.2022. Jatkossa tehoreserviin voidaan hyväksyä voimalaitosten ja kulutusjoustoon kykenevien kohteiden lisäksi myös energiavarastoja, Energiavirasto sanoo.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.