https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Ennakoi.fi-palvelu koko arvoketju ennakoivaan turvallisuustyöhön

Asiakaslisäarvo luodaan yhä useammin verkostomaisella toimintamallilla. Turvallisuus tehdään ennakoivalla turvallisuustyöllä. Caverionin julkaisema ennakoi.fi-palvelu yhdistää nämä kaksi asiaa. Ideana on tarjota isoille organisaatioille tutut ennakoivan turvallisuustyön mallit ja ilmoituskanavat koko arvoketjun käyttöön. Turvallisuus on kaikkia yhteisen työpaikan organisaatioita ja henkilöstöryhmiä yhdistävä tekijä. Turvallisuus on jokaisen edun mukaista. Turvallisuudessa tulosta tehneitä lähemmin tarkastellessa keinoistakin on helppo olla samaa mieltä. Tulokset tehdään ennakoivalla turvallisuustyöllä.

Ammattimaisen turvallisuustyön ja kunnossapitotyön alkumetreillä on paljon yhtäläistä, kun vikojen perässä juoksemista lähdetään kääntämään ennakoivaksi. Alussa riittää yllättävää ja ennalta arvaamatonta työpäivän täydeltä, mutta samalla pitäisi alkaa toteuttaa ennakkohuolto- ohjelmaa. Kun tulosnälkää riittää, vaaka kallistuu ennakoinnin puolelle, ja korjauksia, tai niin sanottuja pensaspaloja, on päivä päivältä vähemmän. Isot organisaatiot ovat osoittaneet, että ennakointi kannattaa niin turvallisuudessa kuin kunnossapidossakin.

Turvallisten työtapojen tunnistaminen tuo tulosta

Hyväksyttäviä turvallisuustuloksia ei saavuteta ilman ennakoivaa turvallisuustyötä, eli suunnitelmallista toimintatapaa, työntekijöiden jatkuvaa tietoutta työn riskeistä ja esimiesten esimerkillään antamaa merkitystä turvallisuuden tärkeydestä. Käytännössä se tarkoittaa turvallisuushavaintoja, tuumaustaukoa ennen tekemistä, turvatuokioita ja turvakeskustelukierroksia.

Perinteisesti palvelutoimittajilta edellytetään yleistä ja kohdekohtaista perehdytystä, eli työturvallisuuskorttia ja tuotantolaitoskohtaista koulutusta. Palvelutoimittajien tuloskuntoa ja menettelytapoja arvioidaan auditointien ja kyselyiden avulla. Lisäksi turvallisuutta koskevien ohjeiden laiminlyönnistä voi olla määriteltynä sakkokäytäntöjä.

Lähinnä työolosuhteita ja töiden yhteensovittamista varmistava työlupakäytäntö on vakiinnuttanut asemansa. Olosuhteiden pitää olla kunnossa, mutta toimintatapojen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Sanotaanhan, että jopa yli 90 % tapaturmista johtuu toimintatavoista. Silti esimerkiksi työn riskien arviointia eli turvallisten työtapojen tunnistamista tehdään työkohteissa vaihtelevasti.

Peperilapuilta web-lomakkeelle

Paperilapuilta web-lomakkeelle siirtyminen nopeuttaa tiedonkulkua yhteisellä työpaikalla.

Ennakoi.fi-sivustolla

Ennakoi.fi-sivustolla perehdyt ja teet ennakoivan turvallisuustyön ilmoitukset kätevästi.

Isot organisaatiot ovat olleet ennakoivan turvallisuustyön siivittäminä hyvällä kehitysuralla jo vuosia. Nyt samalla kehitysuralle on saatava koko yhteisen työpaikan arvoketju. Ennakoi.fi-palvelun avulla ennakoivan turvallisuustyön mallit ja ilmoituskanava tarjotaan kaikkien käyttöön.

Mitattavissa oleva muutos

Ennakoiva turvallisuustyön toteutuminen on toimitusketjun pituudesta riippumaton ja todennettavissa työkohteessa. Verkostoituneessa toimintamallissa päätoimittajan johtamisjärjestelmä ei ole aina näkynyt koko arvoketjun toimintamalleissa ja tuloksissa. Paikallisilla toimijoilla ei ole puolestaan aina valmiuksia kehittää omaa ennakoivan turvallisuustyön mallia. Vaatimusten lisääminen tai auditoinnit eivät tuota tulosta, jos palvelutoimittaja ei pysty kehittämään toimintaansa.

Ennakoi.fi-palvelun myötä palvelutoimittajalta ei vaadita panostuksia menetelmäkehitykseen vaan kaikki on toimintavalmiina. Palvelua voi käyttää kaikkialla, missä on internetyhteys eli älypuhelimella, tabletilla tai perinteisesti tietokoneella. Palvelun käyttökynnystä madaltaa, kun se on käytössä useissa isoissa tilaajaorganisaatioissa.

Puhe-energian muuttaminen toiminnaksi

Yhteisillä työpaikoilla työskenteleville turvallisuuden tärkeys ja periaatteet ovat varmasti tulleet tutuiksi. Niistä on puhuttu paljon – turvallisuuskulttuurista ja -asenteista jopa enemmän. Ennakoiva turvallisuustyö on palvelutoimittajalle myös vaikutuskanava, jolla voi nostaa yhteiseen pöytään työn turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita.

Ennakoiva turvallisuustyö on tilaisuus erottua edukseen. Ennakoivalla turvallisuustyöllä voi vaikuttaa siihen, mistä turvallisuuspalavereissa jatkossa keskustellaan. Epäkohtien esille tuominen on jokaisen velvollisuus, mutta ratkaisujen esittäminen on myös mahdollisuus.

Palvelutoimittaja saa ennakoi.fi-palvelun kautta tehdyt ilmoitukset sähköpostiinsa jatkokäsittelyä varten. Ilmoitusten avulla palvelutoimittaja saa turvallisuuteen tehdyt panostukset näkyväksi. Ilmoitukset ovat käytännön parannus tiedonkulkuun. Jos ennakoivan turvallisuustyön menetelmät ovat entuudestaan vieraita, sivuilla onnistuu myös perehdyttäminen aiheeseen – vaikeinta tunnetusti on aloittaminen.

Turvallisuus on tapa työskennellä

Ennakoi.fi on paikka, jossa perehdytään ja tehdään ennakoivaa turvallisuustyötä. Siis turvallisuushavaintoja ja riskien arviointeja, esimiehenä myös turvatuokioita ja turvakeskustelukierroksia. Yhteisellä työpaikalla omalla toiminnalla vaikutetaan tahtomatta monen työkaverin turvallisuuteen. Turvallisuustavoitteet on mahdollista saavuttaa vasta, kun mukana ei ole vapaamatkustajia vaan aktiivisia toimijoita.

Työympäristöstä ei saada koskaan täysin turvallista teknisin toimenpitein. Monet organisaatiot ovat osoittaneet, että toimintapoja muuttamalla se onnistuu. Toimintatapojen muuttaminen on tunnetusti työlästä, mutta palkitsevaa. Ennakointi ja turvallisten työtapojen valitseminen ratkaisevat lopputuloksen. Perustelut ja taustatiedotkin tarvitaan, mutta parhaiten kulttuuri ja asenteet muuttuvat tekemällä. Turvallisuuskulttuuri ja -asenteet muuttuvat ennakoivalla turvallisuustyöllä.

Petri Lundahl

Petri Lundahl

HSE-päällikkö

Caverion

petri.lundahl@caverion.fi

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.