https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Ennakoi.fi-palvelu koko arvoketju ennakoivaan turvallisuustyöhön

Asiakaslisäarvo luodaan yhä useammin verkostomaisella toimintamallilla. Turvallisuus tehdään ennakoivalla turvallisuustyöllä. Caverionin julkaisema ennakoi.fi-palvelu yhdistää nämä kaksi asiaa. Ideana on tarjota isoille organisaatioille tutut ennakoivan turvallisuustyön mallit ja ilmoituskanavat koko arvoketjun käyttöön. Turvallisuus on kaikkia yhteisen työpaikan organisaatioita ja henkilöstöryhmiä yhdistävä tekijä. Turvallisuus on jokaisen edun mukaista. Turvallisuudessa tulosta tehneitä lähemmin tarkastellessa keinoistakin on helppo olla samaa mieltä. Tulokset tehdään ennakoivalla turvallisuustyöllä.

Ammattimaisen turvallisuustyön ja kunnossapitotyön alkumetreillä on paljon yhtäläistä, kun vikojen perässä juoksemista lähdetään kääntämään ennakoivaksi. Alussa riittää yllättävää ja ennalta arvaamatonta työpäivän täydeltä, mutta samalla pitäisi alkaa toteuttaa ennakkohuolto- ohjelmaa. Kun tulosnälkää riittää, vaaka kallistuu ennakoinnin puolelle, ja korjauksia, tai niin sanottuja pensaspaloja, on päivä päivältä vähemmän. Isot organisaatiot ovat osoittaneet, että ennakointi kannattaa niin turvallisuudessa kuin kunnossapidossakin.

Turvallisten työtapojen tunnistaminen tuo tulosta

Hyväksyttäviä turvallisuustuloksia ei saavuteta ilman ennakoivaa turvallisuustyötä, eli suunnitelmallista toimintatapaa, työntekijöiden jatkuvaa tietoutta työn riskeistä ja esimiesten esimerkillään antamaa merkitystä turvallisuuden tärkeydestä. Käytännössä se tarkoittaa turvallisuushavaintoja, tuumaustaukoa ennen tekemistä, turvatuokioita ja turvakeskustelukierroksia.

Perinteisesti palvelutoimittajilta edellytetään yleistä ja kohdekohtaista perehdytystä, eli työturvallisuuskorttia ja tuotantolaitoskohtaista koulutusta. Palvelutoimittajien tuloskuntoa ja menettelytapoja arvioidaan auditointien ja kyselyiden avulla. Lisäksi turvallisuutta koskevien ohjeiden laiminlyönnistä voi olla määriteltynä sakkokäytäntöjä.

Lähinnä työolosuhteita ja töiden yhteensovittamista varmistava työlupakäytäntö on vakiinnuttanut asemansa. Olosuhteiden pitää olla kunnossa, mutta toimintatapojen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Sanotaanhan, että jopa yli 90 % tapaturmista johtuu toimintatavoista. Silti esimerkiksi työn riskien arviointia eli turvallisten työtapojen tunnistamista tehdään työkohteissa vaihtelevasti.

Peperilapuilta web-lomakkeelle

Paperilapuilta web-lomakkeelle siirtyminen nopeuttaa tiedonkulkua yhteisellä työpaikalla.

Ennakoi.fi-sivustolla

Ennakoi.fi-sivustolla perehdyt ja teet ennakoivan turvallisuustyön ilmoitukset kätevästi.

Isot organisaatiot ovat olleet ennakoivan turvallisuustyön siivittäminä hyvällä kehitysuralla jo vuosia. Nyt samalla kehitysuralle on saatava koko yhteisen työpaikan arvoketju. Ennakoi.fi-palvelun avulla ennakoivan turvallisuustyön mallit ja ilmoituskanava tarjotaan kaikkien käyttöön.

Mitattavissa oleva muutos

Ennakoiva turvallisuustyön toteutuminen on toimitusketjun pituudesta riippumaton ja todennettavissa työkohteessa. Verkostoituneessa toimintamallissa päätoimittajan johtamisjärjestelmä ei ole aina näkynyt koko arvoketjun toimintamalleissa ja tuloksissa. Paikallisilla toimijoilla ei ole puolestaan aina valmiuksia kehittää omaa ennakoivan turvallisuustyön mallia. Vaatimusten lisääminen tai auditoinnit eivät tuota tulosta, jos palvelutoimittaja ei pysty kehittämään toimintaansa.

Ennakoi.fi-palvelun myötä palvelutoimittajalta ei vaadita panostuksia menetelmäkehitykseen vaan kaikki on toimintavalmiina. Palvelua voi käyttää kaikkialla, missä on internetyhteys eli älypuhelimella, tabletilla tai perinteisesti tietokoneella. Palvelun käyttökynnystä madaltaa, kun se on käytössä useissa isoissa tilaajaorganisaatioissa.

Puhe-energian muuttaminen toiminnaksi

Yhteisillä työpaikoilla työskenteleville turvallisuuden tärkeys ja periaatteet ovat varmasti tulleet tutuiksi. Niistä on puhuttu paljon – turvallisuuskulttuurista ja -asenteista jopa enemmän. Ennakoiva turvallisuustyö on palvelutoimittajalle myös vaikutuskanava, jolla voi nostaa yhteiseen pöytään työn turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita.

Ennakoiva turvallisuustyö on tilaisuus erottua edukseen. Ennakoivalla turvallisuustyöllä voi vaikuttaa siihen, mistä turvallisuuspalavereissa jatkossa keskustellaan. Epäkohtien esille tuominen on jokaisen velvollisuus, mutta ratkaisujen esittäminen on myös mahdollisuus.

Palvelutoimittaja saa ennakoi.fi-palvelun kautta tehdyt ilmoitukset sähköpostiinsa jatkokäsittelyä varten. Ilmoitusten avulla palvelutoimittaja saa turvallisuuteen tehdyt panostukset näkyväksi. Ilmoitukset ovat käytännön parannus tiedonkulkuun. Jos ennakoivan turvallisuustyön menetelmät ovat entuudestaan vieraita, sivuilla onnistuu myös perehdyttäminen aiheeseen – vaikeinta tunnetusti on aloittaminen.

Turvallisuus on tapa työskennellä

Ennakoi.fi on paikka, jossa perehdytään ja tehdään ennakoivaa turvallisuustyötä. Siis turvallisuushavaintoja ja riskien arviointeja, esimiehenä myös turvatuokioita ja turvakeskustelukierroksia. Yhteisellä työpaikalla omalla toiminnalla vaikutetaan tahtomatta monen työkaverin turvallisuuteen. Turvallisuustavoitteet on mahdollista saavuttaa vasta, kun mukana ei ole vapaamatkustajia vaan aktiivisia toimijoita.

Työympäristöstä ei saada koskaan täysin turvallista teknisin toimenpitein. Monet organisaatiot ovat osoittaneet, että toimintapoja muuttamalla se onnistuu. Toimintatapojen muuttaminen on tunnetusti työlästä, mutta palkitsevaa. Ennakointi ja turvallisten työtapojen valitseminen ratkaisevat lopputuloksen. Perustelut ja taustatiedotkin tarvitaan, mutta parhaiten kulttuuri ja asenteet muuttuvat tekemällä. Turvallisuuskulttuuri ja -asenteet muuttuvat ennakoivalla turvallisuustyöllä.

Petri Lundahl

Petri Lundahl

HSE-päällikkö

Caverion

petri.lundahl@caverion.fi

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.