Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

fortum

Suomen jätteenpolttolaitoksissa syntyy vuodessa 45 000 tonnia niin sanottu apc-tuhkaa (air pollution control), josta kolmannes on suolaa. EU:n kaatopaikkadirektiivin perusteella säädetyn lain mukaan suolaa sisältävää jätettä ei voi enää ajaa kaatopaikalle nykyisellä tavalla. Poikkeusoloissa suolaa voi liueta ympäristöön ja kaatopaikkauksen hiilidioksidipäästöt ovat korkeat.

Fortumin uuden tuhkankäsittelylaitoksen prosessissa tuhkasta poistetaan suolaa. Raskasmetallit sidotaan tuhkaan, minkä jälkeen käsitelty tuhka kaatopaikataan. Käsittelyn ansiosta tuhkien kaatopaikkauksen hiilidioksidipäästöt vähenevät 94,3 prosenttia, kaatopaikattavat kuutiot pienenevät 27 prosenttia eikä kaatopaikkaukseen enää tarvita sementtiä aiempaan tapaan.

- Tämä on tärkeä askel koko Suomen jätehuollon kannalta. Nyt meillä on Suomessa vihdoin ympäristömyötäinen ja lain mukainen tapa käsitellä jätteenpoltossa syntyvä apc-tuhka. Tuhkan käsittely auttaa myös kuntia pääsemään lähemmäs hiilineutraaliutta, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa sanoo.

Fortumin Porin tuhkankäsittelylaitos aloittaa toiminnan lähiviikkojen aikana. Ensin laitoksessa käsitellään koe-eriä ja pienempiä tuhkamääriä. Täyteen kapasiteettiin päästään tulevien kuukausien kuluessa. Porissa käsitellään 30 000–40 000 tonnia tuhkaa vuodessa, kun koko Suomessa syntyy apc-tuhkaa 40 000–45000 tonnia vuodessa. Laitos työllistää kuusi henkilöä.

Suola ensin merelle, myöhemmin myös teille

Ensimmäisessä vaiheessa tuhkajalostamon prosessissa erotettu suola johdetaan poistoveden mukana avomerelle. Fortum pyrkii suolan hyödyntämiseen tulevaisuudessa vaikkapa teiden suolauksessa.

- Tavoitteena on, että erotettu suola pystyttäisiin ottamaan talteen jo lähitulevaisuudessa ja hyödyntämään esimerkiksi maantiesuolana. Olemme tehneet tutkimus- ja kehitystyötä suolan tuotteistamiseksi muutaman vuoden ajan ja tulokset ovat erittäin lupaavia, Saarimaa kertoo.

Nyt avattava käsittelylaitos on monivuotisen tutkimus- ja kehitystyön tulos ja Porin tuhkankäsittelylaitoksen teknologia kiinnostaa kansainvälisestikin.

Käsittelylaitoksen ympäristövaikutukset ovat pienet. Laitoksen vesipäästön vaikutukset merialueelle jäävät hyvin vähäisiksi. Asiantuntijoiden mielestä laitoksen toiminta ei vaikuta vesieliöihin tai vesialueen käyttöön. Puhdistetun poistoveden laatu tunnetaan tarkasti, ja sen vaikutukset meriveteen arvioidaan merkityksettömiksi.

Markku Pervilä

 

Uusimmat artikkelit

22.11.2019 | Alan Uutiset

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös sisältää tiettyjä ehtoja, joiden mukaan Caverion sitoutuu divestoimaan noin 6,5 prosenttia Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2018).

22.11.2019 | Tutkimus ja koulutus

BMW keskittää akkujen kehityksen ja testauksen uuteen keskukseen Saksan Müncheniin

Autojätti BMW Group kertoo keskittävänsä akkujensa kehityksen ja testauksen Saksan Müncheniin avattuun akkukennojen kehityskeskukseen. Keskuksen tavoitteena on kaksinkertaistaa akkujen energiatiheys ja parantaa akkujen käytettävyyttä.

Energia-alan päästövähennykset eivät riipu hiilinieluista, omat teot avainasemassa

Energiatuotannon tie puhtaaseen energiajärjestelmään ei ole riippuvainen metsien hiilinieluista, vaan alan omista päästövähennyksistä, toteaa  Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa.

EOS esittelee uusia ratkaisuja metallien 3D-tulostukseen

EOS esittelee formnext 2019 -messuilla tuotantovalmiin EOS Shared Modules -ratkaisun. Useista laitteisto- ja ohjelmistomoduuleista koostuva ratkaisu helpottaa ja suoraviivaistaa työnkulkua ennen varsinaista valmistusprosessia, prosessin aikana ja sen jälkeen. EOS Shared Modules mahdollistaa korkealaatuisten metalliosien valmistuksen tehokkaasti, skaalautuvasti ja kannattavasti etenkin käytettäessä rinnakkain useita 3D-tulostusjärjestelmiä. Järjestelmän odotetaan tulevan myyntiin viimeistään vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Teollisuuden tarkastukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Viasor Oy palkittiin Teknologia 19-tapahtuman yhteydessä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2019 yritysinnovaatiopalkinnolla. Lokakuussa 2018 perustettu yhtiö on kehittänyt droneja hyödyntävän ratkaisun vaikeasti lähestyttävien kohteiden, kuten säiliöiden, kunnon tarkastukseen. Droneilla tehtävät seinämän paksuusmittaukset mahdollistavat käsin suoritettuja mittauksia laajemman otannan kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.

Honeywell Analytics tuottaa tehokkaammin joustavien mobiilirobottien avulla

Kolme tanskalaisen Mobile Industrial Robotsin (MiR) robottia siirtävät automaattisesti materiaaleja ja tuotteita koko matkan tuotannossa Honeywell Analyticsilla Englannissa. Robotit auttavat siinä, että yritys voi työskennellähelposti ja ketterästi tuotantoprosesseissaan.