Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

fortum

Suomen jätteenpolttolaitoksissa syntyy vuodessa 45 000 tonnia niin sanottu apc-tuhkaa (air pollution control), josta kolmannes on suolaa. EU:n kaatopaikkadirektiivin perusteella säädetyn lain mukaan suolaa sisältävää jätettä ei voi enää ajaa kaatopaikalle nykyisellä tavalla. Poikkeusoloissa suolaa voi liueta ympäristöön ja kaatopaikkauksen hiilidioksidipäästöt ovat korkeat.

Fortumin uuden tuhkankäsittelylaitoksen prosessissa tuhkasta poistetaan suolaa. Raskasmetallit sidotaan tuhkaan, minkä jälkeen käsitelty tuhka kaatopaikataan. Käsittelyn ansiosta tuhkien kaatopaikkauksen hiilidioksidipäästöt vähenevät 94,3 prosenttia, kaatopaikattavat kuutiot pienenevät 27 prosenttia eikä kaatopaikkaukseen enää tarvita sementtiä aiempaan tapaan.

- Tämä on tärkeä askel koko Suomen jätehuollon kannalta. Nyt meillä on Suomessa vihdoin ympäristömyötäinen ja lain mukainen tapa käsitellä jätteenpoltossa syntyvä apc-tuhka. Tuhkan käsittely auttaa myös kuntia pääsemään lähemmäs hiilineutraaliutta, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa sanoo.

Fortumin Porin tuhkankäsittelylaitos aloittaa toiminnan lähiviikkojen aikana. Ensin laitoksessa käsitellään koe-eriä ja pienempiä tuhkamääriä. Täyteen kapasiteettiin päästään tulevien kuukausien kuluessa. Porissa käsitellään 30 000–40 000 tonnia tuhkaa vuodessa, kun koko Suomessa syntyy apc-tuhkaa 40 000–45000 tonnia vuodessa. Laitos työllistää kuusi henkilöä.

Suola ensin merelle, myöhemmin myös teille

Ensimmäisessä vaiheessa tuhkajalostamon prosessissa erotettu suola johdetaan poistoveden mukana avomerelle. Fortum pyrkii suolan hyödyntämiseen tulevaisuudessa vaikkapa teiden suolauksessa.

- Tavoitteena on, että erotettu suola pystyttäisiin ottamaan talteen jo lähitulevaisuudessa ja hyödyntämään esimerkiksi maantiesuolana. Olemme tehneet tutkimus- ja kehitystyötä suolan tuotteistamiseksi muutaman vuoden ajan ja tulokset ovat erittäin lupaavia, Saarimaa kertoo.

Nyt avattava käsittelylaitos on monivuotisen tutkimus- ja kehitystyön tulos ja Porin tuhkankäsittelylaitoksen teknologia kiinnostaa kansainvälisestikin.

Käsittelylaitoksen ympäristövaikutukset ovat pienet. Laitoksen vesipäästön vaikutukset merialueelle jäävät hyvin vähäisiksi. Asiantuntijoiden mielestä laitoksen toiminta ei vaikuta vesieliöihin tai vesialueen käyttöön. Puhdistetun poistoveden laatu tunnetaan tarkasti, ja sen vaikutukset meriveteen arvioidaan merkityksettömiksi.

Markku Pervilä

 

Uusimmat artikkelit

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsäännöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

Boomin dataintegraatiopalvelu IFS:n asiakkaiden käyttöön

IFS:n kenttähuollon ratkaisut, toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon järjestelmät hyödyntävät jatkossa Boomin tarjoamia integraatiomahdollisuuksia yhdistämällä laajat ja nopeasti muuttuvat tietojoukot sovelluksiinsa.

19.2.2020 | Alan Uutiset

FUCHSin uusi voiteluainetehdas – suuri satsaus Pohjoismaiden markkinoille

Fuchsin uuden voiteluainetehtaan rakentaminen on täydessä vauhdissa Forsissa Tukholman eteläpuolella. 

Ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan?

Lontoon UCL:n (University College of London) ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat kehittäneet ja osoittaneet uuden taivutettavan, grafeenista valmistetun superkondensaattorin, joka lupaa ratkaista sekä sähköautojen että kannettavien laitteiden akkuongelmat. Asiasta kertoi ETN.fi-verkkosivusto.

18.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkimus: Sähköistäminen voi vähentää 60 prosenttia päästöjä Euroopassa vuoteen 2050 mennessä

Liikenteen, rakentamisen ja teollisuuden sähköistäminen voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Euroopassa jopa 60 prosenttia vuosien 2020–2050 välillä, kertoo tutkimuslaitos BloombergNEF:n (BNEF) julkaisema tuore tutkimus.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.