https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

HSEQ-arvioinnit kunnossapidon palveluverkoston toimivuuden kehittämiseen

Teollisuusyritykset huolestuvat muutama vuosi sitten kunnossapitoseisakeissa yhteisen työpaikan turvallisuudesta. Töitä tehdään yhdessä, ja mukana on monen yrityksen työntekijöitä. Tämä konkreettinen verkoston voimin tehtävä työ herätti yritykset miettimään tapaa, jolla vaikutetaan yhdessä tehtävään työhön ja tässä tapauksessa sen turvallisuuteen. Syntyi HSEQ-palvelutoimittajien arviointi. Se on konkreettinen esimerkki kyvykkyyden kehittämisestä verkostossa.

Yritysten ja organisaatioiden toimiminen verkostoissa lisääntyy. Informaation muodostama ”kohina” kasvaa vauhdilla. Myös palveluiden ja materiaalivirtojen tasolla verkostoituminen näyttää lisääntyvän.

Isojen yritysten ympärille syntyneet palveluyritykset muodostavat erittäin tärkeän verkoston tilaajan näkökulmasta katsottuna. Tässä toimittajien verkostossa syntyy myös kumppanuuksia, joissa muutama yritys löytää toisensa ja toimittaa palvelujaan yhdessä. Molemmissa tapauksissa syntyy yhteisen toimimisen alueita.

Verkostoitumisen ilmiö on mielenkiintoinen, kun sitä tarkastellaan tuottavuuden näkökulmasta. Palvelun hankkiminen oman organisaation ulkopuolelta tuo lisämutkia matkaan. Kysymys kuuluukin, osaammeko me nähdä optimaalisen verkostoitumisen rajat. Yksin ei pärjää, mutta laajassa verkostossa liian suuri osa työstä menee sopimusten tekoon, verkoston huoltamiseen, raportointiin ja poikkeamien selvittämiseen.

Verkostossa olevat resurssit eivät ole johdettavissa samalla tavalla kuin oman organisaation sisällä olevat resurssit. Verkoston johtaminen onkin enemmän toimijoiden yhteistyön prosessi, jossa yhteisten tavoitteiden asettaminen, sopiminen ja verkoston toimivuus nousevat etusijalle.

Miten sitten johtaa verkoston menestymistä ja kaikkien toimijoiden elinvoimaisuuden varmistamista. Vanha viisaus ”oma suuon lähempänä kuin kontin suu” vastustaa edellä kuvatun tavoitteen toteutumista. Ellei toimijoiden välillä ole luottamusta, ellei nähdä yhteistä hyötyä ja ellei ole selkeitä yhteisiä pelisääntöjä, asiat vaikeutuvat. Mitä selkeämmät ovat toimijoiden väliset rajat, sitä helpommin yhteistyö sujuu.

Pohton avoimiin kursseihin

POHTOn avoimiin kursseihin ja ajankohtaisseminaareihin osallistuu vuosittain yli 5 000 osallistujaa. Jo perinteeksi muodostuneet POHTOn Työsuojelupäivät kokosivat syyskuun lopussa 150 alan ammattilaista keskustelemaan alan ajankohtaisista teemoista.

HSEQ-arvioinneilla ja -kehittämisohjelmilla toimijoiden kyvykkyyttä arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Toimittajayritysten lisäksi esiin nousee myös tilaajayrityksen kyvykkyys. HSEQ-arviointi pyrkii varmistamaan, että tilaajilla on paremmin tiedossa, millaisten toimijoiden kanssa sopimuksia tehdään. Arvioinnilla on myös erittäin suuri merkitys – niin tilaajille kuin toimittajillekin – selvitettäessä, miten toimintaa tulisi kehittää.

HSEQ-arvioinnin menettely kattaa siis työterveyden H, turvallisuuden S, ympäristövastuullisuuden E ja laaduntuottokyvyn Q. Asiasisältöihin paneutuvan arvioinnin lisäksi menettely tarjoaa asiakassuhteessa syntyvän keskusteluyhteyden. Aina silloin, kun verkoston rajapinnoilla ihmiset kohtaavat, syntyy sivutuotteena ns. aineetonta pääomaa. Nämä henkilösuhteet vauhdittavat välitöntä vuorovaikutusta, oleellisiin kehittämiskohtiin paneutumista sekä yhteisen osaamisen kehittämisintoa.

POHTO tarjoaa verkoston toimijoille yhteisiä tapaamisia, joissa on käsillä verkoston toimivuuteen liittyviä kysymyksiä. Kunnossapidossa tarvittavien osaamisten arviointiin on omat työkalunsa ja osaamisen kehittämiseen avoimet koulutusohjelmat ja yrityskohtaiset kehittämisohjelmat.

»»Kirjoittajan asiantuntemusalueena on yritysten ja verkostojen osaamisen kehittäminen.

Erkki Peltola

Erkki Peltola

kehittämisjohtaja

POHTO

erkki.peltola@pohto.fi

Uusimmat artikkelit

Olkiluoto 3 käy täydellä teholla

Laitosyksikkö on nyt Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin sähköntuottaja.

28.9.2022 | Kumppaniartikkeli

Voimalaitosten vuosiseisokin seurantatutkimus auttaa tunnistamaan riskejä ja ennaltaehkäisemään häiriöitä

Fescon Oy palvelee voimalaitosasiakkaita erilaisin teknologiapalveluin, jota luotsaa Fesconin teknologiajohtaja Tapio Klasila yli 20-vuoden kokemuksellaan. Klasila on voimalaitosmateriaalien ja -järjestelmien rautainen ammattilainen ja hänen kokemuksensa on auttanut asiakkaita saavuttamaan merkittäviä etuja liiketoiminnassaan.

Konecranesin älytehdastutkimus palkittiin

Konecranesin tutkimuksessa on validoitu ja otettu käyttöön 15 erilaista teknistä ratkaisua neljässä eri maassa.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.