https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen täydennys PSK-standardiin

Vuonna 2006 julkaistu PSK:n standardi 6702, Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta, suunnittelun lähtökohdat, on saamassa täydennysosan Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen. Siinä käsitellään suunnitteluvaiheen lisävaatimuksia, jotka varmistavat riittävän käyttöturvallisuuden. Laadittu uusi aineisto oli keväällä lausuntokierroksella, ja se viimeistellään kuluvan syksyn aikana. Seuraavassa esitellään laajennuksen sisältöä.

Hydrauliikan turvaerottaminen on työturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. Hydraulisissa järjestelmissä ovat kyseessä lähes aina isot voimat ja kovat paineet. Mitkään esimerkiksi massojen kiihtyvyydestä, hidastuvuudesta, nostamisesta tai paikallaan pitämisestä aiheutuvat, tarkoitukselliset tai tarkoittamattomat mekaaniset liikkeet eivät saa johtaa henkilöiden turvallisuutta vaarantavaan tilanteeseen. Nämä riskit estetään hydrauliikassa ottamalla turvaerottamistarve huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Hydrauliikan turvaerottaminen on suoritettava, kun vaihdetaan 24/7 toimivaan järjestelmään kesken normaalin käytön komponentteja. Se on suoritettava myös, kun huoltoseisokin yhteydessä osassa järjestelmää tarvitaan hydraulista painetta ja toisessa osassa samaa järjestelmää tehdään huoltotöitä.

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin. Työntekijöiden työturvallisuus syntyy yksilön omasta toiminnasta ja suhtautumisesta työtekoon. Työpaikalla saattavat toimintaohjeistukset olla mietittyinä ja dokumentoituna, mutta niistä ei ole mitään hyötyä, ellei niitä noudateta tai ymmärretä. Työntekijän on esimerkiksi tiedettävä, miksi hydrauliikan turvaerottaminen on äärimmäisen tärkeää.

Kuva-1

Kuva 1. Hydraulijärjestelmän erottavat ja varmentavat laitteet.

Hydraulijärjestelmien suunnittelussa on siis otettava huomioon, että koko järjestelmä tai sen osa pitää pystyä erottamaan turvallisesti muusta prosessista. Lisäksi hydraulijärjestelmän sisällä oleva osuus pitää voida erottaa muista järjestelmän osista. Kuvassa 1 on esitetty hydraulijärjestelmän erotettavat laitteet. Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään, eli erotettaviin laitteisiin ja varmentaviin laitteisiin.

Kuvassa 1 olevat erottavat laitteet

1 Lukittava sulkuventtiili erottaa pumpun

2 Lukittava sulkuventtiili erottaa pumpun

3 Lukittava sulkuventtiili erottaa paineakun

4 Lukittava sulkuventtiili erottaa hydraulisen energiansyötön venttiiliryhmille

5 Lukittavat sulkuventtiilit erottavat sylinteritoimilaitteen

6 Lukittavat sulkuventtiilit erottavat moottoritoimilaitteen.

Kuvassa 1 olevat varmentavat laitteet:

7 Sulkuventtiili poistaa venttiiliryhmien P-kanavan paineen

8 Sulkuventtiili poistaa paineakun paineen

9 Painemittausyhde pumpulle 1

10 Painemittausyhde pumpulle 2

11 Painemittausyhde paineakulle

12 Painemittausyhde venttiiliryhmien P-kanavalle

13 Painemittausyhteet sylinteritoimilaitteen venttiiliryhmälle

14 Painemittausyhteet sylinteritoimilaitteelle

15 Painemittausyhteet moottoritoimilaitteen venttiiliryhmälle

16 Painemittausyhteet moottoritoimilaitteelle

17 Painemittausyhde paluulinjalle.

Täydennyksen tekstiosassa painotetaan edelleen työturvallisuutta. Siitä löytyy mm. seuraava maininta:

”Hydraulijärjestelmä pitää varustaa riittävällä määrällä painemittausyhteitä, jotta erotuksessa tehtävät varmentavat toimenpiteet voidaan suorittaa. ”

Standardissa viitataan myös toiseen valmisteilla olevaan PSK:n standardiin: 3604 Prosessin erottamisen suunnittelu ja hallinta. Standardin 6702 uudistettu versio valmistuu kuluvan syksyn aikana ja on sen jälkeen hankittavissa PSK:sta, osoite www.psk-standardisointi.fi .

Martti Hakonen

Martti Hakonen

Promaint-lehti

martti.hakonen@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.