https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen täydennys PSK-standardiin

Vuonna 2006 julkaistu PSK:n standardi 6702, Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta, suunnittelun lähtökohdat, on saamassa täydennysosan Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen. Siinä käsitellään suunnitteluvaiheen lisävaatimuksia, jotka varmistavat riittävän käyttöturvallisuuden. Laadittu uusi aineisto oli keväällä lausuntokierroksella, ja se viimeistellään kuluvan syksyn aikana. Seuraavassa esitellään laajennuksen sisältöä.

Hydrauliikan turvaerottaminen on työturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. Hydraulisissa järjestelmissä ovat kyseessä lähes aina isot voimat ja kovat paineet. Mitkään esimerkiksi massojen kiihtyvyydestä, hidastuvuudesta, nostamisesta tai paikallaan pitämisestä aiheutuvat, tarkoitukselliset tai tarkoittamattomat mekaaniset liikkeet eivät saa johtaa henkilöiden turvallisuutta vaarantavaan tilanteeseen. Nämä riskit estetään hydrauliikassa ottamalla turvaerottamistarve huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Hydrauliikan turvaerottaminen on suoritettava, kun vaihdetaan 24/7 toimivaan järjestelmään kesken normaalin käytön komponentteja. Se on suoritettava myös, kun huoltoseisokin yhteydessä osassa järjestelmää tarvitaan hydraulista painetta ja toisessa osassa samaa järjestelmää tehdään huoltotöitä.

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin. Työntekijöiden työturvallisuus syntyy yksilön omasta toiminnasta ja suhtautumisesta työtekoon. Työpaikalla saattavat toimintaohjeistukset olla mietittyinä ja dokumentoituna, mutta niistä ei ole mitään hyötyä, ellei niitä noudateta tai ymmärretä. Työntekijän on esimerkiksi tiedettävä, miksi hydrauliikan turvaerottaminen on äärimmäisen tärkeää.

Kuva-1

Kuva 1. Hydraulijärjestelmän erottavat ja varmentavat laitteet.

Hydraulijärjestelmien suunnittelussa on siis otettava huomioon, että koko järjestelmä tai sen osa pitää pystyä erottamaan turvallisesti muusta prosessista. Lisäksi hydraulijärjestelmän sisällä oleva osuus pitää voida erottaa muista järjestelmän osista. Kuvassa 1 on esitetty hydraulijärjestelmän erotettavat laitteet. Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään, eli erotettaviin laitteisiin ja varmentaviin laitteisiin.

Kuvassa 1 olevat erottavat laitteet

1 Lukittava sulkuventtiili erottaa pumpun

2 Lukittava sulkuventtiili erottaa pumpun

3 Lukittava sulkuventtiili erottaa paineakun

4 Lukittava sulkuventtiili erottaa hydraulisen energiansyötön venttiiliryhmille

5 Lukittavat sulkuventtiilit erottavat sylinteritoimilaitteen

6 Lukittavat sulkuventtiilit erottavat moottoritoimilaitteen.

Kuvassa 1 olevat varmentavat laitteet:

7 Sulkuventtiili poistaa venttiiliryhmien P-kanavan paineen

8 Sulkuventtiili poistaa paineakun paineen

9 Painemittausyhde pumpulle 1

10 Painemittausyhde pumpulle 2

11 Painemittausyhde paineakulle

12 Painemittausyhde venttiiliryhmien P-kanavalle

13 Painemittausyhteet sylinteritoimilaitteen venttiiliryhmälle

14 Painemittausyhteet sylinteritoimilaitteelle

15 Painemittausyhteet moottoritoimilaitteen venttiiliryhmälle

16 Painemittausyhteet moottoritoimilaitteelle

17 Painemittausyhde paluulinjalle.

Täydennyksen tekstiosassa painotetaan edelleen työturvallisuutta. Siitä löytyy mm. seuraava maininta:

”Hydraulijärjestelmä pitää varustaa riittävällä määrällä painemittausyhteitä, jotta erotuksessa tehtävät varmentavat toimenpiteet voidaan suorittaa. ”

Standardissa viitataan myös toiseen valmisteilla olevaan PSK:n standardiin: 3604 Prosessin erottamisen suunnittelu ja hallinta. Standardin 6702 uudistettu versio valmistuu kuluvan syksyn aikana ja on sen jälkeen hankittavissa PSK:sta, osoite www.psk-standardisointi.fi .

Martti Hakonen

Martti Hakonen

Promaint-lehti

martti.hakonen@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.