https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kalvomuovien kierrätys etenee rakennusalalla

Tähän mennessä jo 17 organisaatiota on liittynyt mukaan vapaaehtoiseen Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen, jonka ympäristöministeriö ja rakentamisen arvoketjussa toimivat yhdistykset allekirjoittivat joulukuussa 2020, kertoo valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.

motiva

Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen tavoitteena on lisätä kierrätetyn kalvomuovin käyttöä kalvomuovien tuotannossa niin, että vuoden 2027 loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 prosenttia on kierrätettyä materiaalia.

– Sopimukseen liittyneet Muoviteollisuuden yritykset aikovat saavuttaa tämän 40 prosentin osuuden, ja osassa tuoteryhmiä jopa 50 prosentin osuuden vuoteen 2027 mennessä. Nämä ovat merkittäviä muutoksia kohti muovien kiertotaloutta, sanoo projektipäällikkö Päivi Piispa ympäristöministeriöstä.

Kesko luopuu sinisen kalvomuovin käytöstä

Mikä tahansa yritys, kunta tai muu organisaatio voi liittyä sopimukseen, kunhan sen sitoumus täyttää kaikki sopimukselle asetetut vaatimukset.  Kesko on yksi monista sitoumuksen tehneistä yrityksistä. Painopisteenä Keskon rakentamisen ja talotekniikan toimialalla on erityisesti muovien lajittelu ja kierrätys. Kesko pyrkii myös vähentämään muovia sisältäviä rakennusosia ja -materiaaleja.

– Luovumme kokonaan sinisen kalvomuovin käytöstä ja siirrymme helpommin kierrätettävään kirkkaaseen. Sopimukseen sitoutumisen paras anti on sen tuoma selkeä tavoitteellisuus kalvomuovien erilliskeräykseen ja kierrätykseen, toteaa Keskon rakentamisen ja taloteknisen kaupan vastuullisuuspäällikkö Leena Takaveräjä.

Senaatti-kiinteistöt uusii ohjeistuksiaan urakoissa

Sitoumuksen tehneiden vastuullisten yritysten joukkoon kuuluu myös valtion rakennuskiinteistöjä hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt. Sen lisäksi, että konsernin työmailla erilliskerätään kalvomuovia, tavoitteena on lisätä urakoitsijoiden tietämystä muovien kierrätyksestä.

– Olemme jo päivittäneet urakoiden hankinta-asiakirjoja ja ohjeistuksia hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden näkökulmasta. Seuraavaksi alamme selvittää tarkemmin edellytykset muovin kierrätykselle hankinnoissa. Voimme esimerkiksi vaatia urakoitsijoilta pakkausmuovin erilliskeräystä. Parannamme lisäksi omaa osaamistamme suorittamalla Motivan verkkokoulutuksen, kertoo kiertotalouden asiantuntija Mirkka Rekola Senaatti-kiinteistöistä.

Puheista tekoihin

ABB Asennustuotteiden Porvoon tehtaalla on tehty sitoumuksen mukaisesti jo monta kestävän käytännön toimenpidettä. Sitoumuksen tavoitteet halutaan siirtää puheista tekoihin. Kalvomuovien erilliskeräystä ja kierrätystä tehtaalla on tehostettu. Esimerkiksi kojerasioiden kansien raaka-aineena käytetään jo kierrätysmuovista valmistettua granulaattia.

– Olemme ABB:n Porvoon tehtaalla sitoutuneita edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Rakentamisen muovit green deal -sitoumus mahdollistaa keskeisten sidosryhmien osallistumisen kiertotalouden parantamiseen konkreettisella, läpinäkyvällä ja ennen kaikkea vaikuttavalla tavalla, toteaa tehtaanjohtaja Marko Utriainen.

Muita sitoumuksen tehneitä organisaatioita ovat Lassila & Tikanoja Oyj, Teräsrakenneyhdistys, Ecoup Oyj, Lujatalo Oy, Rani Plast Oy, Saint-Gobain Finland Oy, Amerplast Oy, Jackon Finland Oy, Renta Oy, Veikko Lehti Oy, Kivi Ry ja Kuljetusrinki Oy.

Verkkokoulutus rakentamisen toimialalle

Motiva on tuottanut ympäristöministeriön rahoittamana Rakentamisen muovit -verkkokoulutuksen, joka on suunnattu rakennusalalle koko toimitusketjun käyttöön. Kurssi on maksuton, itseopiskeltava ja kaikille avoin, ja se sopii rakennushankkeiden ja urakoiden tilaajille ja toteuttajille, tuoteteollisuudelle, kaupan alalle sekä rakennuskonevuokraamoille. Koulutus antaa esihenkilöille ja työnjohdolle lisätietoa ja valmiuksia opastusta varten.

– Lyhytkestoiseen moduulipohjaiseen verkkokoulutukseen kannattaa tutustua. Jo nyt 160 tietoa kaipaavaa on kirjautunut verkkokoulutukseen, mutta asia konkretisoituu toden teolla toimialalla vasta kun tietoisuus kalvomuovien erilliskeräyksen ja kierrätyksen merkityksestä on levinnyt vielä laajemmin, toteaa asiantuntija Nina Teirasvuo Motivasta.

Tämän vuoden aikana koulutuskokonaisuus täydentyy vielä yhdellä moduulilla, joka keskittyy muovien kierrättämiseen infrarakentamisessa.

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.