https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kalvomuovien kierrätys etenee rakennusalalla

Tähän mennessä jo 17 organisaatiota on liittynyt mukaan vapaaehtoiseen Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen, jonka ympäristöministeriö ja rakentamisen arvoketjussa toimivat yhdistykset allekirjoittivat joulukuussa 2020, kertoo valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.

motiva

Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen tavoitteena on lisätä kierrätetyn kalvomuovin käyttöä kalvomuovien tuotannossa niin, että vuoden 2027 loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 prosenttia on kierrätettyä materiaalia.

– Sopimukseen liittyneet Muoviteollisuuden yritykset aikovat saavuttaa tämän 40 prosentin osuuden, ja osassa tuoteryhmiä jopa 50 prosentin osuuden vuoteen 2027 mennessä. Nämä ovat merkittäviä muutoksia kohti muovien kiertotaloutta, sanoo projektipäällikkö Päivi Piispa ympäristöministeriöstä.

Kesko luopuu sinisen kalvomuovin käytöstä

Mikä tahansa yritys, kunta tai muu organisaatio voi liittyä sopimukseen, kunhan sen sitoumus täyttää kaikki sopimukselle asetetut vaatimukset.  Kesko on yksi monista sitoumuksen tehneistä yrityksistä. Painopisteenä Keskon rakentamisen ja talotekniikan toimialalla on erityisesti muovien lajittelu ja kierrätys. Kesko pyrkii myös vähentämään muovia sisältäviä rakennusosia ja -materiaaleja.

– Luovumme kokonaan sinisen kalvomuovin käytöstä ja siirrymme helpommin kierrätettävään kirkkaaseen. Sopimukseen sitoutumisen paras anti on sen tuoma selkeä tavoitteellisuus kalvomuovien erilliskeräykseen ja kierrätykseen, toteaa Keskon rakentamisen ja taloteknisen kaupan vastuullisuuspäällikkö Leena Takaveräjä.

Senaatti-kiinteistöt uusii ohjeistuksiaan urakoissa

Sitoumuksen tehneiden vastuullisten yritysten joukkoon kuuluu myös valtion rakennuskiinteistöjä hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt. Sen lisäksi, että konsernin työmailla erilliskerätään kalvomuovia, tavoitteena on lisätä urakoitsijoiden tietämystä muovien kierrätyksestä.

– Olemme jo päivittäneet urakoiden hankinta-asiakirjoja ja ohjeistuksia hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden näkökulmasta. Seuraavaksi alamme selvittää tarkemmin edellytykset muovin kierrätykselle hankinnoissa. Voimme esimerkiksi vaatia urakoitsijoilta pakkausmuovin erilliskeräystä. Parannamme lisäksi omaa osaamistamme suorittamalla Motivan verkkokoulutuksen, kertoo kiertotalouden asiantuntija Mirkka Rekola Senaatti-kiinteistöistä.

Puheista tekoihin

ABB Asennustuotteiden Porvoon tehtaalla on tehty sitoumuksen mukaisesti jo monta kestävän käytännön toimenpidettä. Sitoumuksen tavoitteet halutaan siirtää puheista tekoihin. Kalvomuovien erilliskeräystä ja kierrätystä tehtaalla on tehostettu. Esimerkiksi kojerasioiden kansien raaka-aineena käytetään jo kierrätysmuovista valmistettua granulaattia.

– Olemme ABB:n Porvoon tehtaalla sitoutuneita edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Rakentamisen muovit green deal -sitoumus mahdollistaa keskeisten sidosryhmien osallistumisen kiertotalouden parantamiseen konkreettisella, läpinäkyvällä ja ennen kaikkea vaikuttavalla tavalla, toteaa tehtaanjohtaja Marko Utriainen.

Muita sitoumuksen tehneitä organisaatioita ovat Lassila & Tikanoja Oyj, Teräsrakenneyhdistys, Ecoup Oyj, Lujatalo Oy, Rani Plast Oy, Saint-Gobain Finland Oy, Amerplast Oy, Jackon Finland Oy, Renta Oy, Veikko Lehti Oy, Kivi Ry ja Kuljetusrinki Oy.

Verkkokoulutus rakentamisen toimialalle

Motiva on tuottanut ympäristöministeriön rahoittamana Rakentamisen muovit -verkkokoulutuksen, joka on suunnattu rakennusalalle koko toimitusketjun käyttöön. Kurssi on maksuton, itseopiskeltava ja kaikille avoin, ja se sopii rakennushankkeiden ja urakoiden tilaajille ja toteuttajille, tuoteteollisuudelle, kaupan alalle sekä rakennuskonevuokraamoille. Koulutus antaa esihenkilöille ja työnjohdolle lisätietoa ja valmiuksia opastusta varten.

– Lyhytkestoiseen moduulipohjaiseen verkkokoulutukseen kannattaa tutustua. Jo nyt 160 tietoa kaipaavaa on kirjautunut verkkokoulutukseen, mutta asia konkretisoituu toden teolla toimialalla vasta kun tietoisuus kalvomuovien erilliskeräyksen ja kierrätyksen merkityksestä on levinnyt vielä laajemmin, toteaa asiantuntija Nina Teirasvuo Motivasta.

Tämän vuoden aikana koulutuskokonaisuus täydentyy vielä yhdellä moduulilla, joka keskittyy muovien kierrättämiseen infrarakentamisessa.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.