https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kasvanut etätyö tuo haasteita kyberturvallisuuteen – suuryritykset pitävät tietoturvariskejä korkeina

Suuryritykset kokevat tietoturvariskit merkittävinä ja yhä useampi yritys myös varautuu niihin, selviää OP:n vuosittaisesta suuryritystutkimuksesta. Entistä useammalle yritykselle tieto on arvokkainta omaisuutta ja sen suojaaminen ensiarvoisen tärkeää.

pexels-dan-nelson-3949100

Viime vuonna koko yhteiskunta otti koronapandemian sysäämänä digiloikan, ja monissa yrityksissä siirryttiin nopeasti etätöihin. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan säännöllisesti kotona työskennelleiden osuus jopa kaksinkertaistui viime vuonna.

Uudet työjärjestelyt heijastuivat myös suuryritysten kyberturvariskeihin. Kyberuhkia ovat muun muassa haittaohjelmat, tietomurrot ja palvelunestohyökkäykset.

OP:n suuryritystutkimuksessa jopa neljä viidestä vastaajayrityksestä arvioi kyberriskien kasvaneen vuoden 2020 aikana hajautetun työtavan vuoksi. Lisäksi 87 prosenttia vastaajayrityksistä pitää tietoturvariskejä korkeina, kun vielä vuonna 2014 osuus oli 57 prosenttia.

- Tietoturvauhat ovat näkymättömiä, mikä tekee niiden tunnistamisesta vaikeaa. Toisaalta kyberturvallisuudesta on puhuttu julkisuudessa yhä enemmän ja ihmisten tietoisuus asiasta kehittyy jatkuvasti. Etätyö on myös osaltaan tuonut haasteita kyberturvallisuuteen. Riskejä lisää esimerkiksi työskentely suojaamattomassa verkossa tai julkisissa tiloissa sekä omien laitteiden käyttäminen, kertoo Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Olli Lehtilä.

Tietoturvan ajanmukaisuuteen ja tasoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kyberturvallisuuskeskus kertoi käsitelleensä viime vuonna tietoturvatapauksia enemmän kuin koskaan ennen. Varsinkin isoihin yrityksiin ja muihin organisaatioihin kohdistetut lunnasrahoja vaativat kiristyshaittaohjelmat ovat lisääntyneet viime aikoina.

Yhä useampi yritys varautunut kyberriskeihin

Suuryritystutkimuksen mukaan vastaajayritysten varautuminen on noussut korkealle tasolle: liki 93 prosenttia suuryrityksistä kertoi olevansa varautunut tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyviin riskeihin.

Kyberriskien ehkäisemisessä avainasemassa ovat päivittäinen tietoturvatoiminta ja henkilökunnan jatkuva koulutus. Kyberriskeihin sisältyy aina inhimillinen taso, ja iso osa toteutuneista tapauksista on sattunut joko ihmisten tekemisten tai tekemättä jättämisten seurauksena tai mahdollistamana. Lisäksi hyvän tietoturvakulttuurin luomiseen tarvitaan yrityksen ylimmän johdon sitoutumista ja kaikkien työntekijöiden osallistumista. 

- Kybervahingot aiheuttavat sekä taloudellisia menetyksiä että mainehaittoja. Vahinkojen ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää, sillä pahimmillaan maineen menettäminen voi olla suurempi vahinko kuin taloudelliset menetykset, joilta voi suojautua vakuutuksella. Vasta harva yritys on kuitenkin varautunut kyberriskeihin vakuutuksella, Olli Lehtilä sanoo.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 240 henkilöä yhteensä 161 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä, ja vastaajia ovat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat. Aineisto kerättiin syksyllä 2020, ja tutkimus kokonaisuudessaan julkaistaan tammikuussa 2021. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. Suuryritystutkimus on toteutettu jo vuodesta 2012 saakka.

Lähteet:

Kyberturvallisuuskeskuksen Tietoturvan vuosi 2020 -julkaisu

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.