Kemianteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt jatkavat laskuaan

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman vuoden 2018 tulokset kertovat hyvästä kehityksestä kohti entistä kestävämpää tuotantoa. Alan tuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet merkittävästi. Samoin tuotannon sivuvirrat ja jätteet hyödynnetään lähes kokonaisuudessaan.

kemianteollisuus015sp+(2)

Rasmus Pinomaa, asiantuntija, hiilineutraali kemia 2045

Kemianteollisuus tavoittelee alan hiilineutraalisuutta Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Töitä tuotannon jalanjäljen pienentämiseksi on tehty pitkään, sillä kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet yli 30 prosenttia vuodesta 1999.

− Tuotannon jalanjäljen pienentäminen on koko teollisuuden yhteinen asia. Kemianteollisuudessa tätä työtä tehdään kehittämällä prosesseja ja siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöisen energian käyttöön, sanoo Hiilineutraali kemia 2045 -hankkeesta vastaava Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Rasmus Pinomaa.

− Tarvitaan kuitenkin innovatiivisia uusia ratkaisuja jatkuvan parantamisen rinnalle hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi, Pinomaa muistuttaa.

Kemianteollisuuden yritykset ovat kiertotalouden keskiössä sekä tehostamassa omaa resurssitehokkuuttaan että tarjoamassa ratkaisuja muille toimijoille. 

− Tarkensimme raportointia vuonna 2018, ja jatkossa saammekin entistä tarkempaa tietoa alan materiaali- ja energiavirroista. Tulosten perusteella kemianteollisuuden prosesseissa käytetään resurssit tehokkaasti, kertoo Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Johanna Pentjärvi.

− Vain 1,73 prosenttia tuotannosta poistuvista materiaalivirroista on ulkoisia sivuvirtoja ja jätteitä. Näistä ulkoisista sivuvirroista ja jätteistä hyötykäytetään raaka-aineena muissa prosesseissa 64 prosenttia ja lisäksi energiahyötykäyttöön menee noin 31 prosenttia, tarkentaa Pentjärvi.

− Myös jatkuvat panostuksemme turvallisuuskulttuurin kehittämiseen tuottaa tuloksia, sillä työtapaturmien määrä vähenee entisestään, Pentjärvi jatkaa.

KT_Johanna013sp (4)

Johanna Pentjärvi, asiantuntija, Responsible Care -ohjelma

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2018 (suluissa vuoden 2017 vertailuluku):

  • Kasvihuonekaasupäästöt 204 gCO2e/tuotantokg (227)
  • Tuotannosta poistuvista materiaaleista 1,73 % (1) on sivuvirtoja ja jätteitä.
  • Tuotannon sivuvirroista ja jätteistä materiaalina ja energiana hyödynnetään 95 % (88)
  • Tapaturmataajuus (LTI3, henkilöstö) 4,5 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (5,0)
  • Tapaturmataajuus (LTI1, henkilöstö) 6,7 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (8,0)

Responsible Care - tulokset verkossa:

https://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/responsible-care/

Faktaa:

Responsible Care -vastuullisuusohjelma on ohjannut kemianalan kehitystyötä Suomessa jo 27 vuotta. Mukana ohjelmassa on 98 yritystä, ja se kattaa noin 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 prosenttia henkilöstöstä.

Vuosittain raportoidaan yhteenvetotiedot noin 30 eri aihealueesta, jotka kertovat ohjelmassa mukana olevien yritysten vastuullisuustyön kehityksestä. Tiedot kertovat muiden muassa kemianteollisuuden panostuksista, resurssitehokkuudesta, päästöistä, turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, tuoteketjusta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta ala työllistää lähes 100 000 suomalaista.

Uusimmat artikkelit

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Alan Uutiset

RT: Koronakriisi tuplaa rakentamisen hidastumisen Suomessa

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan asuntoaloitukset vähenevät tänä vuonna yli neljänneksellä, mikä painaa koko rakentamista vauhdilla alaspäin. Myös toimitilarakentaminen on supistumassa voimakkaasti ja julkisen sektorin investoinnit uhkaavat vähentyä.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Ilman epäpuhtaudet teollisuuden työpaikoilla

Ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä lähes 20 prosenttia on hengitystieallergioita, joiden aiheuttajia ovat muun muassa erilaiset kemialliset tekijät. Teollisuudessa viimeaikoina yleistynyt 3D-tulostus on yksi hengitysilman laatuun vaikuttava työprosessi, jonka turvallinen hyödyntäminen edellyttää turvallisuusnäkökohtien huomioimista.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.