Kemianteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt jatkavat laskuaan

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman vuoden 2018 tulokset kertovat hyvästä kehityksestä kohti entistä kestävämpää tuotantoa. Alan tuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet merkittävästi. Samoin tuotannon sivuvirrat ja jätteet hyödynnetään lähes kokonaisuudessaan.

kemianteollisuus015sp+(2)

Rasmus Pinomaa, asiantuntija, hiilineutraali kemia 2045

Kemianteollisuus tavoittelee alan hiilineutraalisuutta Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Töitä tuotannon jalanjäljen pienentämiseksi on tehty pitkään, sillä kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet yli 30 prosenttia vuodesta 1999.

− Tuotannon jalanjäljen pienentäminen on koko teollisuuden yhteinen asia. Kemianteollisuudessa tätä työtä tehdään kehittämällä prosesseja ja siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöisen energian käyttöön, sanoo Hiilineutraali kemia 2045 -hankkeesta vastaava Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Rasmus Pinomaa.

− Tarvitaan kuitenkin innovatiivisia uusia ratkaisuja jatkuvan parantamisen rinnalle hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi, Pinomaa muistuttaa.

Kemianteollisuuden yritykset ovat kiertotalouden keskiössä sekä tehostamassa omaa resurssitehokkuuttaan että tarjoamassa ratkaisuja muille toimijoille. 

− Tarkensimme raportointia vuonna 2018, ja jatkossa saammekin entistä tarkempaa tietoa alan materiaali- ja energiavirroista. Tulosten perusteella kemianteollisuuden prosesseissa käytetään resurssit tehokkaasti, kertoo Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Johanna Pentjärvi.

− Vain 1,73 prosenttia tuotannosta poistuvista materiaalivirroista on ulkoisia sivuvirtoja ja jätteitä. Näistä ulkoisista sivuvirroista ja jätteistä hyötykäytetään raaka-aineena muissa prosesseissa 64 prosenttia ja lisäksi energiahyötykäyttöön menee noin 31 prosenttia, tarkentaa Pentjärvi.

− Myös jatkuvat panostuksemme turvallisuuskulttuurin kehittämiseen tuottaa tuloksia, sillä työtapaturmien määrä vähenee entisestään, Pentjärvi jatkaa.

KT_Johanna013sp (4)

Johanna Pentjärvi, asiantuntija, Responsible Care -ohjelma

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2018 (suluissa vuoden 2017 vertailuluku):

  • Kasvihuonekaasupäästöt 204 gCO2e/tuotantokg (227)
  • Tuotannosta poistuvista materiaaleista 1,73 % (1) on sivuvirtoja ja jätteitä.
  • Tuotannon sivuvirroista ja jätteistä materiaalina ja energiana hyödynnetään 95 % (88)
  • Tapaturmataajuus (LTI3, henkilöstö) 4,5 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (5,0)
  • Tapaturmataajuus (LTI1, henkilöstö) 6,7 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (8,0)

Responsible Care - tulokset verkossa:

https://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/responsible-care/

Faktaa:

Responsible Care -vastuullisuusohjelma on ohjannut kemianalan kehitystyötä Suomessa jo 27 vuotta. Mukana ohjelmassa on 98 yritystä, ja se kattaa noin 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 prosenttia henkilöstöstä.

Vuosittain raportoidaan yhteenvetotiedot noin 30 eri aihealueesta, jotka kertovat ohjelmassa mukana olevien yritysten vastuullisuustyön kehityksestä. Tiedot kertovat muiden muassa kemianteollisuuden panostuksista, resurssitehokkuudesta, päästöistä, turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, tuoteketjusta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta ala työllistää lähes 100 000 suomalaista.

Uusimmat artikkelit

12.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Pula digialan osaajista maksaa yrityksille satoja miljardeja

Eurooppalaisten yksityisomisteisten yritysten kasvun suurin haaste on kasvava osaajapula sekä tarve tarttua rohkeammin digitaaliseen transformaatioon.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

3D-tulostuksesta uusia mahdollisuuksia sähköverkon kunnossapidon varaosatarpeisiin

Sähköverkkojen järjestelmällisen uudistamisen rinnalla sähköverkkoyhtiöt pitävät huolta verkkojen kunnossapidosta. Uudistusinvestoinnit vievät vuosia, joten olemassa olevien sähköverkkojen kunnossapidolla on tärkeä rooli sähköjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Euroopan kiihtyvä energiapeli näkyy ja tuntuu Itämerellä

Itämeren allas nousee yhä kirkkaammin Euroopan energiapolitiikan parrasvaloihin, ja juuri sopivasti Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Kaikilla yhdeksällä rantavaltiolla on käynnissä omat ja eri kehitysvaiheissa olevat suuret energiahankkeensa. Itämeren energiapaletti vaihtelee maiden sähköverkkoja yhdistävistä merikaapeleista kaasuputkiin ja tuulivoiman tuotantoon.

3.7.2019 | Alan Uutiset

Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Uudessa lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Asetus tulee voimaan 14.7.2019 ja sitä sovelletaan 16.7.2022 alkaen.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.