Kemianteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt jatkavat laskuaan

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman vuoden 2018 tulokset kertovat hyvästä kehityksestä kohti entistä kestävämpää tuotantoa. Alan tuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet merkittävästi. Samoin tuotannon sivuvirrat ja jätteet hyödynnetään lähes kokonaisuudessaan.

kemianteollisuus015sp+(2)

Rasmus Pinomaa, asiantuntija, hiilineutraali kemia 2045

Kemianteollisuus tavoittelee alan hiilineutraalisuutta Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Töitä tuotannon jalanjäljen pienentämiseksi on tehty pitkään, sillä kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet yli 30 prosenttia vuodesta 1999.

− Tuotannon jalanjäljen pienentäminen on koko teollisuuden yhteinen asia. Kemianteollisuudessa tätä työtä tehdään kehittämällä prosesseja ja siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöisen energian käyttöön, sanoo Hiilineutraali kemia 2045 -hankkeesta vastaava Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Rasmus Pinomaa.

− Tarvitaan kuitenkin innovatiivisia uusia ratkaisuja jatkuvan parantamisen rinnalle hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi, Pinomaa muistuttaa.

Kemianteollisuuden yritykset ovat kiertotalouden keskiössä sekä tehostamassa omaa resurssitehokkuuttaan että tarjoamassa ratkaisuja muille toimijoille. 

− Tarkensimme raportointia vuonna 2018, ja jatkossa saammekin entistä tarkempaa tietoa alan materiaali- ja energiavirroista. Tulosten perusteella kemianteollisuuden prosesseissa käytetään resurssit tehokkaasti, kertoo Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Johanna Pentjärvi.

− Vain 1,73 prosenttia tuotannosta poistuvista materiaalivirroista on ulkoisia sivuvirtoja ja jätteitä. Näistä ulkoisista sivuvirroista ja jätteistä hyötykäytetään raaka-aineena muissa prosesseissa 64 prosenttia ja lisäksi energiahyötykäyttöön menee noin 31 prosenttia, tarkentaa Pentjärvi.

− Myös jatkuvat panostuksemme turvallisuuskulttuurin kehittämiseen tuottaa tuloksia, sillä työtapaturmien määrä vähenee entisestään, Pentjärvi jatkaa.

KT_Johanna013sp (4)

Johanna Pentjärvi, asiantuntija, Responsible Care -ohjelma

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2018 (suluissa vuoden 2017 vertailuluku):

  • Kasvihuonekaasupäästöt 204 gCO2e/tuotantokg (227)
  • Tuotannosta poistuvista materiaaleista 1,73 % (1) on sivuvirtoja ja jätteitä.
  • Tuotannon sivuvirroista ja jätteistä materiaalina ja energiana hyödynnetään 95 % (88)
  • Tapaturmataajuus (LTI3, henkilöstö) 4,5 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (5,0)
  • Tapaturmataajuus (LTI1, henkilöstö) 6,7 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (8,0)

Responsible Care - tulokset verkossa:

https://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/responsible-care/

Faktaa:

Responsible Care -vastuullisuusohjelma on ohjannut kemianalan kehitystyötä Suomessa jo 27 vuotta. Mukana ohjelmassa on 98 yritystä, ja se kattaa noin 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 prosenttia henkilöstöstä.

Vuosittain raportoidaan yhteenvetotiedot noin 30 eri aihealueesta, jotka kertovat ohjelmassa mukana olevien yritysten vastuullisuustyön kehityksestä. Tiedot kertovat muiden muassa kemianteollisuuden panostuksista, resurssitehokkuudesta, päästöistä, turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, tuoteketjusta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta ala työllistää lähes 100 000 suomalaista.

Uusimmat artikkelit

20.9.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikan kiihdytysohjelma RIMA käynnisti avoimen haun alan yrityksille

Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance), on julkistanut ensimmäisen avoimen haun 8,1 miljoonan euron vapaalla omalla pääomarahoituksella pienille, keskisuurille ja hieman isommille yrityksille. RIMA eurooppalainen kiihdytysohjelma tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikalle, 

Neste ja Niemi yhteistyöhön - muuttojen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 %

Muutto- ja logistiikka-alan yritys Niemi Palvelut ottaa käyttöönsä 100 prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuva diesel -polttoaineen dieselautoissaan ja luopuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uudistuksen myötä Niemen asiakkaiden muuttojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 prosenttia.

19.9.2019 | Alan Uutiset

Viafin Service Oyj käynnistää erikoiskunnossapitoliiketoiminnan

Viafin Service Oyj (”Viafin Service”) kertoo käynnistävänsä strategiansa mukaisesti uuden erikoiskunnossapitoliiketoiminnan ja, että yhtiön Etelä-Suomen tulosyksikön johtajana aloittaa Jani Toivonen. Toivonen siirtyy tehtävään Maintpartner Expert Services Oy:stä, jossa hän on toiminut Maintpartnerin Etelä-Suomen palvelupäällikkönä.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Kemissä raivataan jo uuden biotuotetehtaan pohjaa

Metsä Groupin Kemin tehdasalueella raivataan jo tonttia uudelle biotuotetehtaalle, joka sijoittuu nykyisen sellutehtaan viereen.

Dronejen käyttömahdollisuuksissa vain avaruus rajana

Dronet esittelivät monipuolisia hyödyntämismahdollisuuksiaan laajassa kansainvälisessä Drone Tournament -kilpailussa. Tavoitteena oli lisäksi houkutella uusia toimijoita alalle ja kehittää innovaatioita. Business Finland oli mukana yhteistyössä.