Kierrätysasfaltissa uusi päällyste sisältää keskimäärin 75 prosenttia vanhaa päällystettä

Suomessa käytetään päällystetyömailla usein kierrätysasfalttia. Tutkimusten mukaan kierrätetty asfaltti on liikenteen, ympäristön ja talouden kannalta kestävä ratkaisu.

asfaltointi-kuvituskuva

Tietyömaalla mustana höyryävä asfaltti on yhä useammin sekoitus vanhaa ja uutta. Asfalttiasemilla kierrätys on tuttua. Asfalttimassaan käytettävä vanha asfaltti murskataan massaan sopivaksi ja sen laatua tarkkaillaan asfalttinormien mukaisesti. Se on arvokas raaka-aine.

Suomen maanteiden päällysteitä uusittaessa on jo pitkään tehty kierrätystä myös tiellä kulkeviin kuumentimiin perustuvilla menetelmillä.  Niistä tunnetuin on remix-menetelmä, jolla tehtävä uusi päällyste sisältää keskimäärin 75 prosenttia vanhaa päällystettä.

- Remix-laite kuumentaa ja jyrsii vanhan päällysteen. Tämän jälkeen laite sekoittaa uutta massaa mukaan ja levittää tuotoksen paikalleen, kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Katri Eskola Väylävirastosta lehdistötiedotteessa.

Kierrätysasfalttia käytetty jo useamman vuosikymmenen ajan

Suomessa remix-laitteita on käytetty 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Menetelmä yleistyi silloin nopeasti nastarenkaiden aiheuttamien kulumisurien korjaamiseen pääteillä. Remix-päällysteiden kestävyydestä on saatu tietoa käytännön kokemuksista ja tutkimuksista. Yksi kuumimmista kysymyksistä on koskenut kierrätetyn päällysteen kestävyyttä. Miten se pärjää vertailussa täysin uudelle asfaltille?

- Verrattuna laattoina tai massapintauksina tehtyihin päällysteisiin, on remix-päällysteen kestoikä hieman lyhyempi, Eskola sanoo ja jatkaa: Toisaalta remix-päällysteen hinta on paljon halvempi. Tästä syystä sen vuosikustannus eli hinta yhtä käyttöikävuotta kohti on edullisempi.

Vaikka kierrätetyn asfaltin kestoikä on hieman lyhyempi, ei kyse ole halvasta b-luokan ratkaisusta, vaan materiaalien käytön optimoinnista. Menetelmällä saadaan bitumin lisäksi hyvin kulutusta kestävä arvokas kiviaines käytettyä uudelleen samalla kohteella, johon se on alun perin valmistettu. Myös remix-päällysteen pitää täyttää laatuvaatimukset.

- Uusien päällysteiden tulee täyttää samat vaatimukset riippumatta siitä, käytetäänkö raaka-aineena uutta kiviainesta ja bitumia vai korvataanko niistä osa vanhan asfaltin sisältämällä kiviaineksella ja bitumilla, Eskola muistuttaa.

Asfalttipäällysteiden valmistusta ja laatua seurataan mittauksin. Kaikilla Väylävirastolle ja ELY-keskuksille päällystystöitä tekevillä yrityksillä on kolmannen osapuolen todentamat laadunvarmistusmenettelyt. Tarvittaessa laatua valvotaan pistokokeilla.

Parempi valinta ympäristölle

Asfaltin uusiokäytössä painavat myös ympäristöseikat. Asfaltin kierrätyksen ansiosta voidaan säästää bitumia, luonnon kiviaineksia ja energiaa, mikä vähentää myös päästöjä.

- Asfaltti on arvokas kierrätettävissä oleva materiaali, jota ei kannata hukata toisarvoiseen käyttöön tai jättää käyttämättä, Eskola sanoo.

Kierrätystä myös kehitetään jatkuvasti. Suomessa tehdään asfaltin uusiokäytön saralla korkeatasoista tutkimusta ja alan toimijat ovat sitoutuneita sitä kehittämään.

- Vielä 2000-luvun alkupuolella remix-päällysteet vaurioituivat herkemmin muuttuvissa talviolosuhteissa. Nykyään materiaalit osataan valita niin, että lopputulos on kestävämpi. Tiedämme nykyään myös paremmin, milloin päällyste on tullut elinkaarensa päähän, eikä sitä enää pystytä kierrättämään, Eskola sanoo.

Uusimmat artikkelit

K-kauppojen aurinkovoimaloilla ennätystehot touko-kesäkuussa

K-kauppojen aurinkovoimaloiden yli 40 000 aurinkopaneelia tuottivat touko-kesäkuussa ennätykselliset yli 3 000 MWh puhdasta aurinkosähköä. Kokonaisuudessa tuotettu määrä vastaa noin 5 000 pakastealtaan vuotuista sähkönkulutusta. Parhaimmassa tapauksessa aurinkovoimalla pystytään kattamaan valtaosa kaupan päivittäisestä sähkötarpeesta. 

7.8.2020 | Alan Uutiset

Tullin ennakkotilasto: Viennin syöksy pysähtyi kesäkuussa

Suomen tavaraviennin arvo oli 4,5 miljardia euroa kesäkuussa, eli 15,4 prosenttia vuoden takaista vähemmän. Tilanne kuitenkin koheni toukokuusta.

Saksalaisjätti Schaeffler lanseeraa suomalaisen partneriverkoston avulla kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän

Saksalainen auto- ja teollisuusalan yritys Schaeffler on toteuttanut kunnonvalvontajärjestelmänsä OPTIME:n suomalaisen partneriverkoston avulla. Saksalaisyhtiö on jo aikaisemmin perustanut tuotekehitystiimin Suomeen ja nyt yhteistyöllä luotua tuotetta lanseerataan kaupallisesti.

EVA: Talouskriisi on suomalaisten suurin uhka

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisemassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka uhkaavina suomalaiset pitävät maailmalla ja Suomessa tapahtuvia konflikteja ja kriisejä omalle ja läheistensä turvallisuudelle. Eniten pelkoa suomalaisissa herätti uusi laajamittainen talouskriisi (77 prosenttia vastaajista) sekä toiseksi eniten pandemiat ja tartuntataudit (72 prosenttia vastaajista).

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.