https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kyberrikollisuus yleistyy Suomessa – osaamispula jarruttaa kyberturvallisuusalan kehitystä

Tietoturva aiheuttaa suomalaisille yrityksille erityisiä haasteita. Etlan tuoreesta selvityksestä käy ilmi, että tietovuotoja raportoidaan suomalaisyrityksissä yli kolme kertaa enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Myös poliisin tietoon tulleet tietomurrot ovat Suomessa kaksinkertaistuneet parissa vuodessa. Nopeasti yleistyvien kyberuhkien kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi on kuitenkin vaikeaa, sillä tilastoinnin ulkopuolelle jää suuri joukko mikroyrityksiä.

deloitte_kyber

Kyberuhkien tilannekuva on mullistunut lyhyessä ajassa. Maailmanlaajuisesti kyberhyökkäyksiä havaittiin viime vuonna huomattavasti enemmän aiempiin vuosiin verrattuna. Etlan raportin mukaan myös Suomessa poliisin ja Kyberturvallisuuskeskuksen kirjaamien kyberrikosten ja verkkohuijausten määrä on moninkertaistunut parissa vuodessa. Suomessa tietomurtojen ennakoitu lukumäärä tänä vuonna onkin jo suunnilleen sama kuin koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana yhteensä.

Etlan tuore tutkimus Kyberuhat yleistyvät – Miten Suomen yritykset pärjäävät? (Etla Muistio 93) muistuttaa, että vielä kyberhyökkäysten määrääkin nopeammin kasvavat yrityksille ja yhteiskunnalle hyökkäyksistä aiheutuvat kokonaiskustannukset. Vuonna 2018 tietoturvayhtiö McAfee ja ajatushautomo CSIS arvioivat kyberrikollisuuden maailmanlaajuisiksi kustannuksiksi 600 miljardia euroa eli noin 0,8 prosenttia koko maailman vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Suuryrityksille kyberhyökkäyksen kohteeksi joutuminen maksoi viime vuonna arviolta keskimäärin 4,6 miljoonaa dollaria (n. 3,8 miljoonaa euroa), siis yli 50 prosenttia enemmän kuin vain vuotta aiemmin. Huomattavaa on lisäksi se, että erityisesti suurta vahinkoa (yli 10 miljoonaa dollaria) aiheuttaneiden hyökkäysten osuus kaksinkertaistui edellisvuodesta.

– Nopeasti kasvavien suorien vahinkojen lisäksi kyberuhkien lisääntyminen vaikuttaa epäsuorasti myös esimerkiksi digitaalista kulutuskysyntää laskevasti. Jos esimerkiksi yrityksen verkkokauppaa ei koeta turvallisena, asiakkaiden ostot kohdistuvat hyvin herkästi toisaalle. Vuonna 2019 jopa 58 prosenttia kotimaisista kuluttajista jätti joitakin digitaalisia tuotteita tai palveluita käyttämättä niihin liittyvien turvallisuushuolien vuoksi, kertoo Etlan tutkija Juri Mattila.

Tietovuodot yritysten ongelmana Suomessa

Suomessa tietoturvaongelmat näyttävät aiheuttavan yrityksille erityisen paljon haasteita. Tietovuodot olivat viime vuonna suomalaisyrityksissä jopa kolme kertaa yleisempiä kuin Euroopassa keskimäärin, ja joka kuudes suomalainen suuryritys oli joutunut tietovuodon kohteeksi. Vaikka yritysten varautuminen kyberuhkiin on kokonaisuutena parantunut viime vuosista, Suomi on jäämässä kehityksessä jälkeen mm. Ruotsiin ja Tanskaan verrattuna, tutkimus kertoo.

Tutkijat huomauttavat myös, että alle 10 henkeä työllistävien mikroyritysten tietoturva jää nykyisellään katveeseen, koska tilastoinnissa ei useinkaan huomioida alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä. Suomen mikroyritysten kyberturvasta kaivattaisiinkin tarkempaa tietoa, sillä esimerkiksi Ruotsissa noin neljännes mikroyrityksistä kokee vuosittain kyberturvaan liittyviä ongelmia.

– Suomessa mikroyritysten rooli on kansantaloudellisesti merkittävä, sillä yhdessä ne työllistävät jopa neljäsosan kotimaisen yrityskentän henkilöstöstä. Korkean teknologian startup-yritykset ovat myös talouden kilpailukyvyn ja uudistumisen näkökulmasta tärkeässä asemassa. Kyberhyökkäyksen kohteeksi joutuminen voi pahimmillaan tarkoittaa näille yrityksille jopa koko yritystoiminnan päättymistä. Näin pientenkin yritysten kyberturvalla voi olla suuret vaikutukset pitkällä aikavälillä, Etlan Mattila toteaa.

Osaajapula jarruttaa, mutta kyberturvassa piilee myös mahdollisuus

Vaikka Suomen yrityksissä kyberuhkiin varautuminen on jäämässä muiden Pohjoismaiden vauhdista, voi kyberturvallisuus olla myös mahdollisuus. Kyberturvallisuustuotteiden ja -palveluiden kysyntä lisääntyy jatkuvasti ja alan liikevaihdon on ennustettu kasvavan noin kymmenen prosentin vuosittaista vauhtia. Vuonna 2017 kyberturvayritysten liikevaihdoksi arvioitiin globaalisti noin 125 miljardia euroa. Suomessa kyberturvallisuusalan kasvua ja mahdollisuuksia jarruttaa kuitenkin akuutti osaamispula. Suomen kyberturva-alan edunvalvontajärjestön FISC:n mukaan 60 prosenttia kotimaisista kyberturva-alan yrityksistä kokee pulaa alan osaajista.

Tutkijat korostavat, että koulutuspolitiikalla on syytä varmistaa, että tietoturva-asiantuntijoita valmistuu Suomessa riittävästi etenevän digitalisaation tarpeisiin.

– Digitalisaation osalta elämme nyt hyvin erilaisessa maailmassa kuin kaksi vuotta sitten. Kyberturvallisuus ja tietoturva on ymmärrettävä uudella tavalla tärkeäksi osaksi yrityksen kilpailuetua ja palvelutarjontaa. Siinä piilee myös valtava mahdollisuus, jos vain osaamme sen hyödyntää, sanoo Mattila.

Kyberuhat yleistyvät – Miten Suomen yritykset pärjäävät? (Etla Muistio 93) -muistion ovat Etlasta laatineet johtava tutkija Timo Seppälä (vas.), tutkija Juri Mattila ja tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.