https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

P2X Solutions valmistautuu Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamiseen – Fimpec ja Sweco sopimuskumppaneiksi

Suomalainen vihreän vedyn ja power-to-x-teknologiaan erikoistunut yritys P2X Solutions on allekirjoittanut projektin konsultointi- ja hankintapalveluiden sekä laitossuunnittelun puitesopimukset Fimpecin ja Swecon kanssa. Kumpikin yhtiö on myös valittu kumppaniksi Harjavaltaan rakennettavan Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamisprojektiin.

hydro

P2X Solutions rakentaa Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön Harjavaltaan. Kapasiteetiltaan 20 megawatin laitoksen rakennustyöt alkavat tämän vuoden syksyllä ja valmistuvat aikataulun maan vuoden 2024 kesällä. Yhtiö kertoo lisäksi, että on rakentamiseen valmistautumisen rinnalla jo aloittanut seuraavien vastaavien laitosten suunnittelun.

P2X Solutions valmistaa vihreää vetyä päästöttömästi elektrolyysillä vedestä uusiutuvilla energialähteillä. Osan tuottamastaan vihreästä vedystä yhtiö jatkojalostaa uusiutuviksi synteettisiksi polttoaineiksi, kuten synteettiseksi metaaniksi. Prosessin sivuvirtoina syntyvä lämpö ja happi voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

P2X Solutionsin Fimpecin kanssa allekirjoittama puitesopimus aloittaa yhtiöiden yhteistyön sekä Harjavallan laitoksen rakentamisen projektin konsultointi- ja hankintapalveluissa, että useammassa P2X Solutionsin tulevassa vastaavassa laitoshankkeessa.

- Sweco on toiminut P2X Solutionsin kumppanina jo Harjavallan laitoksen perusteellisesta toteutettavuussuunnittelusta alkaen ja jatkaa nyt laitoksen suunnittelijana, kertoo P2X Solutions lehdistötiedotteessa.

Yhtiön mukaan toimiva vihreän vedyn markkina mahdollistaa teollisuuden ja liikenteen siirtymän kohti päästötöntä energia- ja raaka-ainetaloutta. Harjavallan vihreän vedyn tuotantolaitos vähentää Suomen CO2-päästöjä noin 40 tuhatta tonnia vuosittain.

P2X Solutions kertoi joulukuussa saaneensa työ- ja elinkeinoministeriöltä noin 26 miljoonan euron uuden energiateknologian ja suurten demonstraatioiden hankkeiden investointituen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen sekä metanointiyksikön rakentamiseksi Harjavaltaan. Lisäksi Ilmastorahasto on myöntänyt yhtiölle 10 miljoonan euron pääomalainan. P2X Solutionsin suunnitteleman investoinnin suuruus on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

Lue aiheesta lisää

Tiesitkö tämän: 

  • Vetymarkkina kasvaa globaalisti voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä ja vedyn kulutuksen arvioidaan seitsenkertaistuvan vuoteen 2070 mennessä. Erityisesti kasvua ennakoidaan sähkön tuotannossa, liikennekäytössä ja synteettisten polttoaineiden valmistuksessa. Suomessa vetykäyttöisiä ajoneuvoja alkaa tulla liikenteeseen jo vuonna 2023.
  • Euroopan komission vetystrategiaperustuu arvioihin, että vihreällä vedyllä tuotetaan 24 prosenttia maailman energiantarpeesta vuonna 2050. Vedyn kysyntä nykyisissä EU-maissa olisi tuolloin noin 2 000 TWh ja sen arvoketju työllistäisi Euroopassa miljoona ihmistä suoraan tai epäsuorasti.
  • Goldman Sachsin raportin mukaan vihreän vedyn markkina Euroopassa vuonna 2050 olisi noin 2,2 biljoonaa euroa ja maailmassa 10 biljoonaa, eli kymmenen tuhatta miljardia. Samassa ajassa uusiutuvan sähköntuotannon tarve kaksinkertaistuu ja vihreän vedyn tuotannon elektrolyysistä tulee suurin sähkön käyttäjä. Vihreän vedyn markkinahinnan arvioidaan laskevan 2040-luvulle tultaessa lähelle niin sanotun sinisen (fossiilisista polttoaineista hiilidioksidin talteenoton avulla tuotetun) vedyn hintatasoa. (Lähde: Tuulivoimalehti.fi)

Uusimmat artikkelit

13.6.2024 | Alan Uutiset

Vanhoista renkaista uusia autonosia – Nesteen, Borealiksen ja Covestron yhteishanke

Käytetyt auton renkaat nesteytetään kemiallisen kierrätyksen avulla ja jalostetaan peruskemikaaleiksi sekä edelleen erittäin puhtaiksi polykarbonaateiksi. Polykarbonaatteja voidaan käyttää erilaisissa autoteollisuuden käyttökohteissa ajovalojen osista jäähdyttimien säleikköihin.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.