https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

P2X Solutions valmistautuu Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamiseen – Fimpec ja Sweco sopimuskumppaneiksi

Suomalainen vihreän vedyn ja power-to-x-teknologiaan erikoistunut yritys P2X Solutions on allekirjoittanut projektin konsultointi- ja hankintapalveluiden sekä laitossuunnittelun puitesopimukset Fimpecin ja Swecon kanssa. Kumpikin yhtiö on myös valittu kumppaniksi Harjavaltaan rakennettavan Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamisprojektiin.

hydro

P2X Solutions rakentaa Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön Harjavaltaan. Kapasiteetiltaan 20 megawatin laitoksen rakennustyöt alkavat tämän vuoden syksyllä ja valmistuvat aikataulun maan vuoden 2024 kesällä. Yhtiö kertoo lisäksi, että on rakentamiseen valmistautumisen rinnalla jo aloittanut seuraavien vastaavien laitosten suunnittelun.

P2X Solutions valmistaa vihreää vetyä päästöttömästi elektrolyysillä vedestä uusiutuvilla energialähteillä. Osan tuottamastaan vihreästä vedystä yhtiö jatkojalostaa uusiutuviksi synteettisiksi polttoaineiksi, kuten synteettiseksi metaaniksi. Prosessin sivuvirtoina syntyvä lämpö ja happi voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

P2X Solutionsin Fimpecin kanssa allekirjoittama puitesopimus aloittaa yhtiöiden yhteistyön sekä Harjavallan laitoksen rakentamisen projektin konsultointi- ja hankintapalveluissa, että useammassa P2X Solutionsin tulevassa vastaavassa laitoshankkeessa.

- Sweco on toiminut P2X Solutionsin kumppanina jo Harjavallan laitoksen perusteellisesta toteutettavuussuunnittelusta alkaen ja jatkaa nyt laitoksen suunnittelijana, kertoo P2X Solutions lehdistötiedotteessa.

Yhtiön mukaan toimiva vihreän vedyn markkina mahdollistaa teollisuuden ja liikenteen siirtymän kohti päästötöntä energia- ja raaka-ainetaloutta. Harjavallan vihreän vedyn tuotantolaitos vähentää Suomen CO2-päästöjä noin 40 tuhatta tonnia vuosittain.

P2X Solutions kertoi joulukuussa saaneensa työ- ja elinkeinoministeriöltä noin 26 miljoonan euron uuden energiateknologian ja suurten demonstraatioiden hankkeiden investointituen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen sekä metanointiyksikön rakentamiseksi Harjavaltaan. Lisäksi Ilmastorahasto on myöntänyt yhtiölle 10 miljoonan euron pääomalainan. P2X Solutionsin suunnitteleman investoinnin suuruus on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

Lue aiheesta lisää

Tiesitkö tämän: 

  • Vetymarkkina kasvaa globaalisti voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä ja vedyn kulutuksen arvioidaan seitsenkertaistuvan vuoteen 2070 mennessä. Erityisesti kasvua ennakoidaan sähkön tuotannossa, liikennekäytössä ja synteettisten polttoaineiden valmistuksessa. Suomessa vetykäyttöisiä ajoneuvoja alkaa tulla liikenteeseen jo vuonna 2023.
  • Euroopan komission vetystrategiaperustuu arvioihin, että vihreällä vedyllä tuotetaan 24 prosenttia maailman energiantarpeesta vuonna 2050. Vedyn kysyntä nykyisissä EU-maissa olisi tuolloin noin 2 000 TWh ja sen arvoketju työllistäisi Euroopassa miljoona ihmistä suoraan tai epäsuorasti.
  • Goldman Sachsin raportin mukaan vihreän vedyn markkina Euroopassa vuonna 2050 olisi noin 2,2 biljoonaa euroa ja maailmassa 10 biljoonaa, eli kymmenen tuhatta miljardia. Samassa ajassa uusiutuvan sähköntuotannon tarve kaksinkertaistuu ja vihreän vedyn tuotannon elektrolyysistä tulee suurin sähkön käyttäjä. Vihreän vedyn markkinahinnan arvioidaan laskevan 2040-luvulle tultaessa lähelle niin sanotun sinisen (fossiilisista polttoaineista hiilidioksidin talteenoton avulla tuotetun) vedyn hintatasoa. (Lähde: Tuulivoimalehti.fi)

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.