Paloturvallisuuslaitteiden yhteensopivuus on tärkeä osa turvallisuutta

Palontorjuntatekniikalla voidaan parantaa rakennusten turvallisuutta merkittävästi. Käytössä on paljon hyviä laitteistokokonaisuuksia, jotka kommunikoivat keskenään. Tärkeää paloturvallisuuslaitteiden toiminnalle ja turvallisuuden ylläpidolle on myös käyttäjien ja huoltajien osaaminen. Palontorjuntatekniikan asiantuntijat muistuttavat, että laitteistot vaativat säännöllistä huoltoa ja yhteensovittamista turvallisuuden ylläpitämiseksi.

pexels-photo-189474

Alan asiantuntijoiden muodostama Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on huolissaan sinänsä toimivien turvallisuusjärjestelmien ylläpidosta ja huollosta. Ilman toimintakunnon säännöllistä varmistamista laitteistojen haluttu toiminta voi estyä.

Paloturvallisuuslaitteistoja ovat muun muassa paloilmaisinlaitteistot ja sammutuslaitteistot. Tarkoitushan on, että laitteistot toteuttavat turvallisuutta jokainen sekunti ja näin ylläpitävät sekä varmistavat toiminnan jatkuvuutta. Aina näin ei tapahdu, vaan jo suunnittelussa alitetaan rimoja.

Tärkeintä laitteistojen suunnitteluvaiheessa on tunnistaa ympäristön paloturvallisuusriskit. Jarmo Alaoja Palontorjuntatekniikan kehitysryhmästä on törmännyt monenlaisiin laitteistoratkaisuihin.

– Laitteistojen valinnan ja yhteensovittamisen tulee perustua kohteen arviointiin ja laitteiden soveltuvuuteen. Näin palontorjunta ei ole muusta suunnittelusta eristetty osansa vaan se niveltyy hyvin kokonaisuuteen. Kun hyvin pohjustettu kokonaisuus annetaan edelleen maankäyttö- ja rakennuslain tuntevan paloteknisen erityissuunnittelijan käsiin, lopputulos on askeleen lähempänä tarkoitustaan, Alaoja kertoo.

– Hyvällä suunnittelulla ja osaavalla ylläpito-organisaatiolla voidaan välttyä yllättäviltä ja ylimääräisiltä kustannuksilta. Ylläpidon ongelmat ovat usein hyvin perustavanlaatuisia ja vaikuttavat tekniseen toimintavarmuuteen monin tavoin suunnitelmallisuuden puuttumisen takia, sanoo turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Laitteiden ylläpito edellyttää osaavaa henkilöstöä

Laitteistojen toteuttaminen vaatimusten mukaan on vasta alku. Ylläpidon arvioidaan kattavan noin 80 prosenttia laitteiston hankinnan ja sen elinkaaren aikaisista kustannuksista. Laitteiston on sovittava käyttöympäristöönsä elinkaarensa ajan.

– Erityisesti kannattaa paneutua eri laitteistojen yhteensopivuuteen ja päivitettävyyteen. Huonossa tapauksessa järjestelmät ryhtyvät ”riitelemään” toiminnallisesti keskenään. Yhden laitteiston päivittäminen vaikuttaakin toisen laitteiston toimintaan. Siksi laitteistoja päivitettäessä on toimivuus varmistettava tarvittavin toimintakokein, muistuttaa Alaoja. Tällöin palontorjuntatekniikan kokonaishallinta korostuu yksittäisten ratkaisujen sijasta.

On myös mahdollista, että kiinteistön rakenteita, käyttötarkoitusta tai olosuhteita muutetaan merkittävästi. Riskinä on, että laitteistot eivät toimi oikein muuttuneessa toimintaympäristössä. Laitteisto toimii vanhoilla kriteereillä kuten pitää, mutta toiminta ei enää vastaa kohteen tarvetta. Hankaluudet voivat ilmaantua varsinkin silloin, kun eri laitteistot ovat irrallisia, ilman kosketusta toisiinsa. Eri tahot hallitsevat omia osiaan, mutta kukaan ei hallitse kokonaisuutta.

– Ei ole mielekästä tai tarkoituksenmukaista rajata laitteistojen toteuttamista ja huoltoa pelkästään tarkastusten läpi saamiseksi. Tärkeää on oikea kunnossapito, joka perustuu vastuuhenkilöiden aitoon osaamiseen ja paloturvallisuuden tärkeyden ymmärtämiseen, Lehto painottaa.

Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

Suomessa on otollinen kulttuuri yhdessä kehittämiselle

– Suomi on raskaan prosessiteollisuuden ja konerakentamisen Piilaakso, Pauli Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa uusien teknologioiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden, akateemisten laitosten ja jopa samalla toimialalla kilpailevien yritysten kesken on Suomessa helpompaa kuin monessa muussa maassa.

17.12.2018 | Tutkimus ja koulutus

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13.12.2018 | Alan Uutiset

Fortum valmistautuu Kivenlahden uuteen biolämpölaitokseen rakentamalla uuden kaukolämpölinjan

Fortum kertoo aloittavansa kaukolämpölinjan rakennustyöt Kivenlahdesta Puolarmetsään Espoossa. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka tulee vähentämään merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2020 aloittava uusi biolämpölaitos tulee korvaamaan osan Espoon hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta. Polttoaineena uudessa laitoksessa käytetään puuperäisiä polttoaineita, kuten hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita.

Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

Elcolinen kunnianhimoinen lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

Elcoline Group kertoo haluavansa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1 000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.  

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.