Paloturvallisuuslaitteiden yhteensopivuus on tärkeä osa turvallisuutta

Palontorjuntatekniikalla voidaan parantaa rakennusten turvallisuutta merkittävästi. Käytössä on paljon hyviä laitteistokokonaisuuksia, jotka kommunikoivat keskenään. Tärkeää paloturvallisuuslaitteiden toiminnalle ja turvallisuuden ylläpidolle on myös käyttäjien ja huoltajien osaaminen. Palontorjuntatekniikan asiantuntijat muistuttavat, että laitteistot vaativat säännöllistä huoltoa ja yhteensovittamista turvallisuuden ylläpitämiseksi.

pexels-photo-189474

Alan asiantuntijoiden muodostama Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on huolissaan sinänsä toimivien turvallisuusjärjestelmien ylläpidosta ja huollosta. Ilman toimintakunnon säännöllistä varmistamista laitteistojen haluttu toiminta voi estyä.

Paloturvallisuuslaitteistoja ovat muun muassa paloilmaisinlaitteistot ja sammutuslaitteistot. Tarkoitushan on, että laitteistot toteuttavat turvallisuutta jokainen sekunti ja näin ylläpitävät sekä varmistavat toiminnan jatkuvuutta. Aina näin ei tapahdu, vaan jo suunnittelussa alitetaan rimoja.

Tärkeintä laitteistojen suunnitteluvaiheessa on tunnistaa ympäristön paloturvallisuusriskit. Jarmo Alaoja Palontorjuntatekniikan kehitysryhmästä on törmännyt monenlaisiin laitteistoratkaisuihin.

– Laitteistojen valinnan ja yhteensovittamisen tulee perustua kohteen arviointiin ja laitteiden soveltuvuuteen. Näin palontorjunta ei ole muusta suunnittelusta eristetty osansa vaan se niveltyy hyvin kokonaisuuteen. Kun hyvin pohjustettu kokonaisuus annetaan edelleen maankäyttö- ja rakennuslain tuntevan paloteknisen erityissuunnittelijan käsiin, lopputulos on askeleen lähempänä tarkoitustaan, Alaoja kertoo.

– Hyvällä suunnittelulla ja osaavalla ylläpito-organisaatiolla voidaan välttyä yllättäviltä ja ylimääräisiltä kustannuksilta. Ylläpidon ongelmat ovat usein hyvin perustavanlaatuisia ja vaikuttavat tekniseen toimintavarmuuteen monin tavoin suunnitelmallisuuden puuttumisen takia, sanoo turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Laitteiden ylläpito edellyttää osaavaa henkilöstöä

Laitteistojen toteuttaminen vaatimusten mukaan on vasta alku. Ylläpidon arvioidaan kattavan noin 80 prosenttia laitteiston hankinnan ja sen elinkaaren aikaisista kustannuksista. Laitteiston on sovittava käyttöympäristöönsä elinkaarensa ajan.

– Erityisesti kannattaa paneutua eri laitteistojen yhteensopivuuteen ja päivitettävyyteen. Huonossa tapauksessa järjestelmät ryhtyvät ”riitelemään” toiminnallisesti keskenään. Yhden laitteiston päivittäminen vaikuttaakin toisen laitteiston toimintaan. Siksi laitteistoja päivitettäessä on toimivuus varmistettava tarvittavin toimintakokein, muistuttaa Alaoja. Tällöin palontorjuntatekniikan kokonaishallinta korostuu yksittäisten ratkaisujen sijasta.

On myös mahdollista, että kiinteistön rakenteita, käyttötarkoitusta tai olosuhteita muutetaan merkittävästi. Riskinä on, että laitteistot eivät toimi oikein muuttuneessa toimintaympäristössä. Laitteisto toimii vanhoilla kriteereillä kuten pitää, mutta toiminta ei enää vastaa kohteen tarvetta. Hankaluudet voivat ilmaantua varsinkin silloin, kun eri laitteistot ovat irrallisia, ilman kosketusta toisiinsa. Eri tahot hallitsevat omia osiaan, mutta kukaan ei hallitse kokonaisuutta.

– Ei ole mielekästä tai tarkoituksenmukaista rajata laitteistojen toteuttamista ja huoltoa pelkästään tarkastusten läpi saamiseksi. Tärkeää on oikea kunnossapito, joka perustuu vastuuhenkilöiden aitoon osaamiseen ja paloturvallisuuden tärkeyden ymmärtämiseen, Lehto painottaa.

Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.