Paloturvallisuuslaitteiden yhteensopivuus on tärkeä osa turvallisuutta

Palontorjuntatekniikalla voidaan parantaa rakennusten turvallisuutta merkittävästi. Käytössä on paljon hyviä laitteistokokonaisuuksia, jotka kommunikoivat keskenään. Tärkeää paloturvallisuuslaitteiden toiminnalle ja turvallisuuden ylläpidolle on myös käyttäjien ja huoltajien osaaminen. Palontorjuntatekniikan asiantuntijat muistuttavat, että laitteistot vaativat säännöllistä huoltoa ja yhteensovittamista turvallisuuden ylläpitämiseksi.

pexels-photo-189474

Alan asiantuntijoiden muodostama Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on huolissaan sinänsä toimivien turvallisuusjärjestelmien ylläpidosta ja huollosta. Ilman toimintakunnon säännöllistä varmistamista laitteistojen haluttu toiminta voi estyä.

Paloturvallisuuslaitteistoja ovat muun muassa paloilmaisinlaitteistot ja sammutuslaitteistot. Tarkoitushan on, että laitteistot toteuttavat turvallisuutta jokainen sekunti ja näin ylläpitävät sekä varmistavat toiminnan jatkuvuutta. Aina näin ei tapahdu, vaan jo suunnittelussa alitetaan rimoja.

Tärkeintä laitteistojen suunnitteluvaiheessa on tunnistaa ympäristön paloturvallisuusriskit. Jarmo Alaoja Palontorjuntatekniikan kehitysryhmästä on törmännyt monenlaisiin laitteistoratkaisuihin.

– Laitteistojen valinnan ja yhteensovittamisen tulee perustua kohteen arviointiin ja laitteiden soveltuvuuteen. Näin palontorjunta ei ole muusta suunnittelusta eristetty osansa vaan se niveltyy hyvin kokonaisuuteen. Kun hyvin pohjustettu kokonaisuus annetaan edelleen maankäyttö- ja rakennuslain tuntevan paloteknisen erityissuunnittelijan käsiin, lopputulos on askeleen lähempänä tarkoitustaan, Alaoja kertoo.

– Hyvällä suunnittelulla ja osaavalla ylläpito-organisaatiolla voidaan välttyä yllättäviltä ja ylimääräisiltä kustannuksilta. Ylläpidon ongelmat ovat usein hyvin perustavanlaatuisia ja vaikuttavat tekniseen toimintavarmuuteen monin tavoin suunnitelmallisuuden puuttumisen takia, sanoo turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Laitteiden ylläpito edellyttää osaavaa henkilöstöä

Laitteistojen toteuttaminen vaatimusten mukaan on vasta alku. Ylläpidon arvioidaan kattavan noin 80 prosenttia laitteiston hankinnan ja sen elinkaaren aikaisista kustannuksista. Laitteiston on sovittava käyttöympäristöönsä elinkaarensa ajan.

– Erityisesti kannattaa paneutua eri laitteistojen yhteensopivuuteen ja päivitettävyyteen. Huonossa tapauksessa järjestelmät ryhtyvät ”riitelemään” toiminnallisesti keskenään. Yhden laitteiston päivittäminen vaikuttaakin toisen laitteiston toimintaan. Siksi laitteistoja päivitettäessä on toimivuus varmistettava tarvittavin toimintakokein, muistuttaa Alaoja. Tällöin palontorjuntatekniikan kokonaishallinta korostuu yksittäisten ratkaisujen sijasta.

On myös mahdollista, että kiinteistön rakenteita, käyttötarkoitusta tai olosuhteita muutetaan merkittävästi. Riskinä on, että laitteistot eivät toimi oikein muuttuneessa toimintaympäristössä. Laitteisto toimii vanhoilla kriteereillä kuten pitää, mutta toiminta ei enää vastaa kohteen tarvetta. Hankaluudet voivat ilmaantua varsinkin silloin, kun eri laitteistot ovat irrallisia, ilman kosketusta toisiinsa. Eri tahot hallitsevat omia osiaan, mutta kukaan ei hallitse kokonaisuutta.

– Ei ole mielekästä tai tarkoituksenmukaista rajata laitteistojen toteuttamista ja huoltoa pelkästään tarkastusten läpi saamiseksi. Tärkeää on oikea kunnossapito, joka perustuu vastuuhenkilöiden aitoon osaamiseen ja paloturvallisuuden tärkeyden ymmärtämiseen, Lehto painottaa.

Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

23.8.2019 | Tutkimus ja koulutus

LUT-yliopisto osaksi kaivosalan kansainvälistä osaamiskeskusta

LUT-yliopisto on kutsuttu partneriksi kansainväliseen kaivosalan osaamiskeskukseen, jota johtaa Saint-Petersburg Mining University Pietarissa. Keskus toimii YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn hyväksymänä osaamiskeskuksena, joka edistää mineraalivarojen vastuullista hyötykäyttöä maailmanlaajuisesti.

Arktisten alueiden öljyntorjuntaa voidaan parantaa biojätteillä

Öljyvahingot ovat yksi vakavimmista uhkista merialueiden ekosysteemeille. Vahingon sattuessa torjuntamenetelmien sekä -kaluston saatavuus ja soveltuvuus vallitseviin olosuhteisiin vaihtelevat suuresti. LUTin vihreän kemian laboratorio kehittää arktisille merialueille soveltuvaa torjuntaratkaisua, jonka osana hyödynnetään biojätteitä.

22.8.2019 | Alan Uutiset

LeaseGreenin johto uudistuu: Thomas Luther toimitusjohtajaksi

LeaseGreen uudistaa ja vahvistaa johtajistoaan. Uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.12.2019 Thomas Luther, ja nykyinen toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto siirtyy vastaamaan yhtiön palvelukehityksestä ja asiakkuuksista. Muutoksen tavoitteena on lisätä resursseja LeaseGreenin kasvun johtamiseen, palvelun kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen.

Schneider Electric toimittaa digitaaliset ratkaisut Haminan LNG-terminaalin sähköistykseen

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric kertoo toimittavansa Wärtsilän LNG-terminaaliprojektiin integroidun kokonaisratkaisun sähköistykseen ja prosessinhallintaan.

Nokian Renkaiden USA:n tehtaan rakentaminen etenee

Nokian Renkaiden rakenteilla oleva Daytonin-tehdas on merkittävä osa yhtiön kasvustrategiaa, jolla yhtiö pyrkii kaksinkertaistamaan myyntinsä USA:ssa vuoteen 2023 mennessä. Laitoksen myötä yhtiö pystyy tuottamaan maanosan kuluttajien tarpeisiin räätälöityjä premium-tuotteita, kasvattamaan ja vahvistamaan asiakaskuntaansa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.