Porvoolainen elektroniikkavalmistaja kehitti työmenetelmänsä työntekijöille terveellisemmiksi

Efla Oy kehitti työmenetelmiään terveellisemmiksi työntekijöille. Kehittämistoimet selkiyttivät töitä ja edistivät pullonkaulaohjauksen käyttöönottoa. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämishanketta, jota ohjasi Palkkataito Oy kesäkuusta 2017 helmikuulle 2018.

efla

Efla Oy valmistaa komponentteja lentoasemien kiitoteiden ja rullausteiden valaisemiseen, kuten muuntajia, liittimiä, johtosettejä ja liitinsarjoja.

Työmenetelmiä tervehdytettiin paljolti niiden havaintojen perusteella, joita Efla teki Palkkataidon kanssa syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Havaintojen mukaan monet työvaiheet aiheuttavat etenkin tuki- ja liikuntaelinhaittoja. Kehittämisessä hyödynnettiin Sujuva työ -hankkeessa (TSR 115496) kehitettyjä osallistamistyökaluja.

Eflassa kehittämiskohteita olivat kokoonpanon, koneistuksen ja pakkaamon työvaiheet. Kehittäminen eteni työntekijöiden ja työnantajan edustajien ryhmissä, ja yhteistoiminta sujui.

Videoista työoppia

Hankeaikana kuvattiin paljon videoaineistoa. Siitä henkilöstö laatii työnopastuksia, jotta sovitut menetelmät ovat opastettavissa uusille ja nykyisille työntekijöille.

Videoituja työmenetelmiä ennen työnopastusaineiston esittelyä ja esittelyn jälkeen verrattiin työpajoissa. Näin päästiin keskustelemaan kehittämistarpeista aiempaa syvällisemmin.

Parannusehdotuksia työtehtäviin kehittivät sekä tuotannon väki että työnjohto.

Tuplatiimi ja työnkulkukaaviot

Työtä kehitettiin myös tuplatiimeissä. Se on Innotiimi Oy:n kehittämää ryhmätyötä, jossa pyritään ratkaisemaan ongelma keksimällä ideoita, joista parhaat valitaan toteutettaviksi. Samalla sitoutetaan ryhmän jäseniä.

Yhteisten käytäntöjen muodostamista edistettiin tekemällä työnkulkukaaviot. Niihin ja videokuvausten antamaan tietoon paneuduttiin työpajoissa.

Työnkulun kuvaus ja sen täydentäminen aikatiedoilla taustoittavat hyvin toiminnan kustannuksia. Tämä mahdollistaa myös turhien työvaiheiden karsimisen.

Vaiheittain käytännöksi

Työmenetelmien kehittämisestä edettiin vaiheittain työn järjestelmälliseen kehittämiseen. Tämä varmistaa, että havaitut parannustoimet saadaan vakiinnutettua.

Vaiheittain etenevä kehittämisohjelma koostui kuudesta itsenäisestä asiantuntijan ohjaamasta tilaisuudesta, joihin osallistuivat yrityksen avainhenkilöt. Kussakin tilaisuudessa johto ja työntekijät tekivät kehitystehtäviä. Niiden tarkoitus oli tuottaa kultakin jaksolta sovittu muutos.

Kehittäminen tavaksi

Hankeaikana tehdyt parannukset työmenetelmissä sujuvoittivat työtä, ja työntekijät kokevat muutokset hyviksi.

Hanke loi myös hyvän pohjan Efla Oy:n jatkokehittämiselle. Yrityksen jatkuvaa kehittämistä edistää Eflan päätös valita työntekijä Työtehoseuran työntutkijavalmennukseen.

Eflassa käynnistettiin myös henkilöstön palkitsemisen kehittäminen.

Lähde: Työsuojelurahaston verkkosivusto

https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=117279#tiedote

Efla Oy

Yritys valmistaa komponentteja lentoasemien kiitoteiden ja rullausteiden valaisemiseen, kuten muuntajia, liittimiä, johtosettejä ja liitinsarjoja. Yritys työllistää noin 40 ihmistä.

  

Uusimmat artikkelit

Vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa – muovitiekartta Suomelle

Suomelle uuden muovitiekartan laatinut yhteistyöryhmä on luovuttanut työnsä tulokset elinkeinoministeri Kimmo Tiilikaiselle. Muovitiekarttaan on koottu yli sadan ehdotuksen joukosta joukko keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

Artukaisten höyryntuotantolaitos vihittiin käyttöön

Turku Energian Artukaisiin rakennuttama höyryntuotantolaitos vihittiin käyttöön tiistaina 16.10.2018. Laitoksen rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2017. Puupohjaista polttoainetta käyttävä laitos vähentää merkittävästi raskaan polttoöljyn käyttöä sekä hiilidioksidipäästöjä Turku Energian höyryn ja lämmön tuotannossa. 

12.10.2018 | Tutkimus ja koulutus

LUT perustaa Etelä-Karjalaan 3D-tulostamisen osaamiskeskuksen

LUT-yliopiston lasertyöstön ja teräsrakenteiden tutkimusryhmien Teollisuuden 3D-tulostus (lyh. Me3DI) -hankkeessa rakennetaan Etelä-Karjalaan 3D-tulostamisen osaamiskeskittymä. Hanke on saanut 323 000 euron suuruisen rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta.

11.10.2018 | Alan Uutiset

VR Trackin kaupassa syntyy pohjoismainen raideinfran jätti

Norjalainen NRC Group ostaa VR Trackin yrityskaupassa, jossa syntyy Pohjoismaiden suurin raideinfraan keskittyvä yhtiö Norjan, Ruotsin ja Suomen houkutteleville markkinoille. Uuden yhtiön palveluksessa työskentelee yli 2 450 työntekijää ja sen vuosittainen liikevaihto nousee yli 600 miljoonaan euroon.

SMR-voimalat trendaavat ydinvoima-alalla

Pienet modulaariset ydinreaktorit, eli SMR:t (eng. Small Modular Reactor) ovat viime aikoina herättäneet kiinnostusta. Niiden kaupallisen käytön potentiaalista on keskusteltu paljon sekä Suomessa että muualla Euroopassa ja maailmalla.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.