Puutteellinen ilmanvaihto todennäköinen syy Sipoon tehdaspaloon

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski AT-Tuote Oy:n aerosolien valmistuslaitoksella Sipoossa 2.3.2018 räjähdysmäisesti alkanutta tulipaloa. Onnettomuudessa loukkaantui yksi ihminen ja tuotantotilat ja laitteistot tuhoutuivat. Tutkintaryhmä esittää muun muassa riittävän ilmanvaihdon varmistamista liuottimia ja kaasuja käsittelevissä laitoksissa, jotta vältyttäisiin vastaavilta onnettomuuksilta.

AT-Tuote Oy valmistaa aerosolituotteita, joissa käytetään ponneaineena nestekaasua ja tehoaineena muun muassa liuottimia. Onnettomuushetkellä laitoksen sisätiloissa kaasu tai höyry syttyi räjähdysmäisesti.

Tutkinnan perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että liuotinhöyryjä oli kertynyt rakennuksen yläosaan, jossa ilma ei vaihtunut kunnolla. Höyry syttyi, kun työntekijä avasi rakennuksen nosto-oven.

Riittävä ilmanvaihto varmistettava, nosto-ovi ei sovellu hätäpoistumistieksi

Tutkintaryhmä esittää useita suosituksia räjähdyskelpoisia kaasuseoksia käsitteleville yrityksille,  jotta vastaavat onnettomuudet voitaisiin välttää:

  • Yrityksen pitää huolehtia, että ilmanvaihdon riittävyys mitataan säännöllisesti. Ilman vaihtuminen rakennuksen eri osissa on varmistettava, jotta kaasua tai liuotinhöyryjä ei pääse kertymään sisätiloihin.
  • Laitosten pitää asentaa riittävästi kaasunilmaisia vuotojen havaitsemiseksi. Kaasunilmaisimien hälytys pitää voida havaita selkeästi rakennuksen sisällä kaikissa niissä paikoissa, joissa työntekijät voivat olla vaarassa, sekä rakennuksen ulkopuolella sisäänkäyntien läheisyydessä.
  • Liuottimien varastointi- ja käsittelypaikkojen pitää olla omissa palo-osastoissaan. Liuottimien määrä tuotantotiloissa tulee pitää mahdollisimman vähäisenä. Nosto-ovi ei sovellu hätäpoistumistieksi. Tiloissa pitää olla kulkuovi, jota voidaan käyttää myös silloin, jos nosto-ovi vaurioituu.
  • Rakennuksen paineenkevennys on suunniteltava siten, että paineen on mahdollista purkautua turvalliseen suuntaan ilman, että rakennus on  vaarassa sortua.
  • Hyvä käytäntö on lisätä kaasuhälytys osaksi turva-automaatiojärjestelmää siten, että se kytkee prosessiin kemikaaleja syöttävät pumput ja vaara-alueella olevat sähkölaitteet jännitteettömiksi. Putkistossa tulisi olla myös liikavirtausventtiilit.

Järjestelmällisyyttä käytäntöihin turvallisuuden varmistamiseksi

Työntekijät on koulutettava turvallisiin työmenetelmiin ja heille on kerrottava laitoksen vaaroista. Myös uudet ja tilapäiset työntekijät on perehdytettävä turvallisiin työmenetelmiin.  

Kaikki koneet, laitteet, järjestelmät ja työkalut, jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin, täytyy huoltaa ja pitää kunnossa suunnitelmallisesti. Tehdyistä huolto- ja kunnossapitotoimista on pidettävä kirjaa.

Yrityksen pitää seurata järjestelmällisesti, että viranomaisten ja esimerkiksi tarkastuslaitoksen vaatimukset ja suositukset toteutetaan. Yrityksen pitää tiedottaa valvovalle viranomaiselle, kun se tekee muutoksia vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn.

www.tukes.fi

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.