Puutteellinen ilmanvaihto todennäköinen syy Sipoon tehdaspaloon

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski AT-Tuote Oy:n aerosolien valmistuslaitoksella Sipoossa 2.3.2018 räjähdysmäisesti alkanutta tulipaloa. Onnettomuudessa loukkaantui yksi ihminen ja tuotantotilat ja laitteistot tuhoutuivat. Tutkintaryhmä esittää muun muassa riittävän ilmanvaihdon varmistamista liuottimia ja kaasuja käsittelevissä laitoksissa, jotta vältyttäisiin vastaavilta onnettomuuksilta.

AT-Tuote Oy valmistaa aerosolituotteita, joissa käytetään ponneaineena nestekaasua ja tehoaineena muun muassa liuottimia. Onnettomuushetkellä laitoksen sisätiloissa kaasu tai höyry syttyi räjähdysmäisesti.

Tutkinnan perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että liuotinhöyryjä oli kertynyt rakennuksen yläosaan, jossa ilma ei vaihtunut kunnolla. Höyry syttyi, kun työntekijä avasi rakennuksen nosto-oven.

Riittävä ilmanvaihto varmistettava, nosto-ovi ei sovellu hätäpoistumistieksi

Tutkintaryhmä esittää useita suosituksia räjähdyskelpoisia kaasuseoksia käsitteleville yrityksille,  jotta vastaavat onnettomuudet voitaisiin välttää:

  • Yrityksen pitää huolehtia, että ilmanvaihdon riittävyys mitataan säännöllisesti. Ilman vaihtuminen rakennuksen eri osissa on varmistettava, jotta kaasua tai liuotinhöyryjä ei pääse kertymään sisätiloihin.
  • Laitosten pitää asentaa riittävästi kaasunilmaisia vuotojen havaitsemiseksi. Kaasunilmaisimien hälytys pitää voida havaita selkeästi rakennuksen sisällä kaikissa niissä paikoissa, joissa työntekijät voivat olla vaarassa, sekä rakennuksen ulkopuolella sisäänkäyntien läheisyydessä.
  • Liuottimien varastointi- ja käsittelypaikkojen pitää olla omissa palo-osastoissaan. Liuottimien määrä tuotantotiloissa tulee pitää mahdollisimman vähäisenä. Nosto-ovi ei sovellu hätäpoistumistieksi. Tiloissa pitää olla kulkuovi, jota voidaan käyttää myös silloin, jos nosto-ovi vaurioituu.
  • Rakennuksen paineenkevennys on suunniteltava siten, että paineen on mahdollista purkautua turvalliseen suuntaan ilman, että rakennus on  vaarassa sortua.
  • Hyvä käytäntö on lisätä kaasuhälytys osaksi turva-automaatiojärjestelmää siten, että se kytkee prosessiin kemikaaleja syöttävät pumput ja vaara-alueella olevat sähkölaitteet jännitteettömiksi. Putkistossa tulisi olla myös liikavirtausventtiilit.

Järjestelmällisyyttä käytäntöihin turvallisuuden varmistamiseksi

Työntekijät on koulutettava turvallisiin työmenetelmiin ja heille on kerrottava laitoksen vaaroista. Myös uudet ja tilapäiset työntekijät on perehdytettävä turvallisiin työmenetelmiin.  

Kaikki koneet, laitteet, järjestelmät ja työkalut, jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin, täytyy huoltaa ja pitää kunnossa suunnitelmallisesti. Tehdyistä huolto- ja kunnossapitotoimista on pidettävä kirjaa.

Yrityksen pitää seurata järjestelmällisesti, että viranomaisten ja esimerkiksi tarkastuslaitoksen vaatimukset ja suositukset toteutetaan. Yrityksen pitää tiedottaa valvovalle viranomaiselle, kun se tekee muutoksia vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn.

www.tukes.fi

Uusimmat artikkelit

Austalin telakka kyberiskun kohteena – U.S. Navyn data turvassa

Sotalaivoja ja matkustaja-aluksia rakentava australialainen Austalin telakka ilmoittaa joutuneensa äskettäin kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Telakka ei maksanut kiristäjille. 

12.11.2018 | Alan Uutiset

Janakkalan vuoden yrittäjäksi on valittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Inweld Oy

Janakkalan vuoden yrittäjinä on palkittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneen Inweld Oy:n yrittäjät Timo ja Janne Kurkela. Hämeen Yrittäjät ja paikallisyhdistys Janakkalan Yrittäjät luovuttivat palkinnon Janakkalan yrittäjäjuhlassa viime perjantaina, kerrotaan Yrittäjät.fi -verkkosivustolla.

SSAB ja Kemppi kehittävät yhdessä hitsausprosessia nopeuttavan digitaalisen ratkaisun

SSAB ja hitsausalan digitalisoinnin edelläkävijä, Kemppi, ovat onnistuneet yhdistämään SSAB SmartSteel- ja Kemppi WeldEye-pilvipalvelut toisiinsa perusainetietojen käsittelyn tehostamiseksi hitsaustuotannossa. Onnistuneen pilottikokeen tulokset ovat nyt kumpaakin digitaalista palvelua käyttävien yritysten saatavilla.

7.11.2018 | Tutkimus ja koulutus

Turbiinitekniikka -kirja voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä energia-alan opiskelijoille

Turbiinitekniikka -kirja on tarkoitettu käsikirjaksi voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle. Kirjan tavoitteena on antaa lukijoille perustiedot turbiinilaitoksesta ja perusta oman turbiinilaitoksen ymmärtämiseen ja käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseen.

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.