Puutteellinen ilmanvaihto todennäköinen syy Sipoon tehdaspaloon

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski AT-Tuote Oy:n aerosolien valmistuslaitoksella Sipoossa 2.3.2018 räjähdysmäisesti alkanutta tulipaloa. Onnettomuudessa loukkaantui yksi ihminen ja tuotantotilat ja laitteistot tuhoutuivat. Tutkintaryhmä esittää muun muassa riittävän ilmanvaihdon varmistamista liuottimia ja kaasuja käsittelevissä laitoksissa, jotta vältyttäisiin vastaavilta onnettomuuksilta.

AT-Tuote Oy valmistaa aerosolituotteita, joissa käytetään ponneaineena nestekaasua ja tehoaineena muun muassa liuottimia. Onnettomuushetkellä laitoksen sisätiloissa kaasu tai höyry syttyi räjähdysmäisesti.

Tutkinnan perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että liuotinhöyryjä oli kertynyt rakennuksen yläosaan, jossa ilma ei vaihtunut kunnolla. Höyry syttyi, kun työntekijä avasi rakennuksen nosto-oven.

Riittävä ilmanvaihto varmistettava, nosto-ovi ei sovellu hätäpoistumistieksi

Tutkintaryhmä esittää useita suosituksia räjähdyskelpoisia kaasuseoksia käsitteleville yrityksille,  jotta vastaavat onnettomuudet voitaisiin välttää:

  • Yrityksen pitää huolehtia, että ilmanvaihdon riittävyys mitataan säännöllisesti. Ilman vaihtuminen rakennuksen eri osissa on varmistettava, jotta kaasua tai liuotinhöyryjä ei pääse kertymään sisätiloihin.
  • Laitosten pitää asentaa riittävästi kaasunilmaisia vuotojen havaitsemiseksi. Kaasunilmaisimien hälytys pitää voida havaita selkeästi rakennuksen sisällä kaikissa niissä paikoissa, joissa työntekijät voivat olla vaarassa, sekä rakennuksen ulkopuolella sisäänkäyntien läheisyydessä.
  • Liuottimien varastointi- ja käsittelypaikkojen pitää olla omissa palo-osastoissaan. Liuottimien määrä tuotantotiloissa tulee pitää mahdollisimman vähäisenä. Nosto-ovi ei sovellu hätäpoistumistieksi. Tiloissa pitää olla kulkuovi, jota voidaan käyttää myös silloin, jos nosto-ovi vaurioituu.
  • Rakennuksen paineenkevennys on suunniteltava siten, että paineen on mahdollista purkautua turvalliseen suuntaan ilman, että rakennus on  vaarassa sortua.
  • Hyvä käytäntö on lisätä kaasuhälytys osaksi turva-automaatiojärjestelmää siten, että se kytkee prosessiin kemikaaleja syöttävät pumput ja vaara-alueella olevat sähkölaitteet jännitteettömiksi. Putkistossa tulisi olla myös liikavirtausventtiilit.

Järjestelmällisyyttä käytäntöihin turvallisuuden varmistamiseksi

Työntekijät on koulutettava turvallisiin työmenetelmiin ja heille on kerrottava laitoksen vaaroista. Myös uudet ja tilapäiset työntekijät on perehdytettävä turvallisiin työmenetelmiin.  

Kaikki koneet, laitteet, järjestelmät ja työkalut, jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin, täytyy huoltaa ja pitää kunnossa suunnitelmallisesti. Tehdyistä huolto- ja kunnossapitotoimista on pidettävä kirjaa.

Yrityksen pitää seurata järjestelmällisesti, että viranomaisten ja esimerkiksi tarkastuslaitoksen vaatimukset ja suositukset toteutetaan. Yrityksen pitää tiedottaa valvovalle viranomaiselle, kun se tekee muutoksia vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn.

www.tukes.fi

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.