Renkaiden kierrätyksessä ennätysten ja kasvun vuosi

Viime vuonna vanhat ennätykset suomalaisessa renkaiden kierrätysjärjestelmässä menivät uusiksi. Suomessa kerättiin vuonna 2018 erilaisia käytöstä poistuneita autojen renkaita peräti 57 152 tonnia. Määrä vastaa painoltaan noin 57 000 pientä henkilöautoa.

rengaskierrätys

Edellinen ennätys oli vuodelta 2015 (55 453 tonnia) parani 1 699 tonnilla. Edellisvuoden eli vuoden 2017 keräysmääriin eli 54 940 tonniin verrattuna määrä kasvoi 2 212 tonnia.

Taustalla vaikuttavat muun muassa niin yhteiskunnalliset kuin ilmastollisetkin syyt.

- Parantunut taloustilanne on vauhdittanut rengaskauppaa. Samalla haasteelliset ajokelit viime talvina ovat vaatineet renkailta pitoa ja hyvää kuntoa. Tämä puolestaan on näkynyt kierrätykseen lähtevien, käytöstä poistuneiden renkaiden kasvavana määränä, Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen summaa.

Kierrätysjärjestelmä toimii yhä paremmin

Renkaiden kierrätys- ja hyötykäyttömäärät ovat Suomessa jo useita vuosia olleet lähes sata prosenttia. Olosuhteiden lisäksi toinen syy kasvaville keräysmäärille löytyy hiotusta kierrätysjärjestelmästä. Suomen Rengaskierrätys Oy tuottajavastuuyhtiönä huolehtii asianmukaisesta kierrätyksestä renkaiden maahantuojien ja valmistajien puolesta.

- Kierrätysoperaattorimme Kuusakoski Oy on hionut logistiikka-järjestelmänsä entistä tehokkaammaksi, mikä puolestaan on saanut materiaalinoudot toimimaan yhä paremmin, Tuominen sanoo.

Suurimman osan renkaista Kuusakoski Oy noutaa renkaita myyvistä liikkeistä.  Tuottajien eli Suomen Rengaskierrätys Oy:n jäsenten määrä kasvoi viime vuonna 77 yrityksellä. Kasvu on merkittävää, sillä kokonaisuudessaan 410 tuottajaa kuuluu järjestelmän piiriin.

- Keskeinen syy on käytettyjen autoja maahantuovien yritysten lisääntyminen. Samalla tietoisuus tuottajavastuuvelvoitteista on yleisesti parantunut ja yhä useammalla yrityksellä on aito halu myös hoitaa vastuunsa hyvin, Tuominen näkee.

Yhä monipuolisempaa hyötykäyttöä

Kierrätysjärjestelmän toisessa päässä eli uusiotuotteiden valmistuksessa kehitys näkyy raaka-ainemäärien kasvuna. Myös renkaiden hyötykäyttömäärä kasvoikin vanhasta vuoden 2015 ennätyksestä lähes 13 860 tonnia.

- Erityisen iloisia olemme juuri hyötykäyttömäärien kasvusta. Se kertoo siitä, että järjestelmä toimii koko ajan yhä paremmin.

Suurin osa rengasmateriaalista on pitkään käytetty infrarakentamisessa korvaamaan maaperän neitseellisiä kiviaineksia. Viime vuonna voimaan astuneen, maanrakennustöitä säätelevän MARA-asetuksen myötä kierrätysmateriaalin käyttö maanrakentamisessa tehostui entisestään.

- Viime vuosina rengasmateriaalin hyötykäytössä on otettu suuria harppauksia myös esimerkiksi vedenpuhdistuksessa sekä asvaltin sidosaineena. Pyrimmekin jatkuvasti kehittämään yhä paremmin kiertotaloutta tukevia uusiokäyttötapoja.

Uusimmat artikkelit

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2019 alkaa, vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 18. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna molemmilla laitos yksiköillä on vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 35 vuorokautta.

14.8.2019 | Alan Uutiset

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen ja muita tärppejä Kunnossapidon osto-oppaasta

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla Fuchs Oil Finland Oy:n vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena. Lue aiheesta lisää tästä

SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 prosenttia ja sitten 10 prosenttia biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 prosentin osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. 

Tuore selvitys sen vahvisti: hyvä johtaminen lisää kannattavuutta

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

26.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konesali törrötti keskellä rakennustyömaata, 5000 opiskelijan LAMK nousi ympärille

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:in neljä erillistä kampusta yhdistyivät saman katon alle syksyllä 2018. Uusi kampus saneerattiin vanhan huonekalutehtaan tiloihin ja se palvelee viittätuhatta tekniikan, designin, liiketalouden, matkailun ja sote-alan opiskelijaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.