Renkaiden kierrätyksessä ennätysten ja kasvun vuosi

Viime vuonna vanhat ennätykset suomalaisessa renkaiden kierrätysjärjestelmässä menivät uusiksi. Suomessa kerättiin vuonna 2018 erilaisia käytöstä poistuneita autojen renkaita peräti 57 152 tonnia. Määrä vastaa painoltaan noin 57 000 pientä henkilöautoa.

rengaskierrätys

Edellinen ennätys oli vuodelta 2015 (55 453 tonnia) parani 1 699 tonnilla. Edellisvuoden eli vuoden 2017 keräysmääriin eli 54 940 tonniin verrattuna määrä kasvoi 2 212 tonnia.

Taustalla vaikuttavat muun muassa niin yhteiskunnalliset kuin ilmastollisetkin syyt.

- Parantunut taloustilanne on vauhdittanut rengaskauppaa. Samalla haasteelliset ajokelit viime talvina ovat vaatineet renkailta pitoa ja hyvää kuntoa. Tämä puolestaan on näkynyt kierrätykseen lähtevien, käytöstä poistuneiden renkaiden kasvavana määränä, Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen summaa.

Kierrätysjärjestelmä toimii yhä paremmin

Renkaiden kierrätys- ja hyötykäyttömäärät ovat Suomessa jo useita vuosia olleet lähes sata prosenttia. Olosuhteiden lisäksi toinen syy kasvaville keräysmäärille löytyy hiotusta kierrätysjärjestelmästä. Suomen Rengaskierrätys Oy tuottajavastuuyhtiönä huolehtii asianmukaisesta kierrätyksestä renkaiden maahantuojien ja valmistajien puolesta.

- Kierrätysoperaattorimme Kuusakoski Oy on hionut logistiikka-järjestelmänsä entistä tehokkaammaksi, mikä puolestaan on saanut materiaalinoudot toimimaan yhä paremmin, Tuominen sanoo.

Suurimman osan renkaista Kuusakoski Oy noutaa renkaita myyvistä liikkeistä.  Tuottajien eli Suomen Rengaskierrätys Oy:n jäsenten määrä kasvoi viime vuonna 77 yrityksellä. Kasvu on merkittävää, sillä kokonaisuudessaan 410 tuottajaa kuuluu järjestelmän piiriin.

- Keskeinen syy on käytettyjen autoja maahantuovien yritysten lisääntyminen. Samalla tietoisuus tuottajavastuuvelvoitteista on yleisesti parantunut ja yhä useammalla yrityksellä on aito halu myös hoitaa vastuunsa hyvin, Tuominen näkee.

Yhä monipuolisempaa hyötykäyttöä

Kierrätysjärjestelmän toisessa päässä eli uusiotuotteiden valmistuksessa kehitys näkyy raaka-ainemäärien kasvuna. Myös renkaiden hyötykäyttömäärä kasvoikin vanhasta vuoden 2015 ennätyksestä lähes 13 860 tonnia.

- Erityisen iloisia olemme juuri hyötykäyttömäärien kasvusta. Se kertoo siitä, että järjestelmä toimii koko ajan yhä paremmin.

Suurin osa rengasmateriaalista on pitkään käytetty infrarakentamisessa korvaamaan maaperän neitseellisiä kiviaineksia. Viime vuonna voimaan astuneen, maanrakennustöitä säätelevän MARA-asetuksen myötä kierrätysmateriaalin käyttö maanrakentamisessa tehostui entisestään.

- Viime vuosina rengasmateriaalin hyötykäytössä on otettu suuria harppauksia myös esimerkiksi vedenpuhdistuksessa sekä asvaltin sidosaineena. Pyrimmekin jatkuvasti kehittämään yhä paremmin kiertotaloutta tukevia uusiokäyttötapoja.

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.