RoHS-lainsääntö muuttuu: uusia rajoituksia vaarallisiin aineisiin sähkölaitteissa

Sähkölaitteiden vaarallisia aineita rajoittava RoHS-lainsäädäntö muuttuu heinäkuussa 2019. Rajoitettujen aineiden määrä kasvaa ja lainsäädännön soveltamisala muuttuu. Jatkossa RoHS-lainsäädännön vaatimukset koskevat monia sellaisia tuotteita, joita ei ole perinteisesti mielletty sähkö- tai elektroniikkalaitteiksi, esimerkiksi led-valoilla varustettuja tekstiilejä.

capacitors-chip-circuit-159220

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden pitää ottaa muutokset huomioon ja varmistaa, että laitteet ovat vaatimustenmukaisia.

Ftalaatteja lisätään rajoitettujen aineiden listaan

RoHS-lainsäädännön  rajoitettujen aineiden määrä kasvaa, kun 4 ftalaattia lisätään rajoitettujen aineiden listaan. Ftalaatit ovat kemikaaleja, joita käytetään muovin pehmittiminä.Tällä hetkellä lainsäädäntö rajoittaa kadmiumin, lyijyn, elohopean kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifeenylien ja polybromattujen difenyylietterien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 22.7.2019 alkaen markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan edellisten lisäksi seuraavien aineiden käyttöä:

  • bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP
  • butyylibentsyyliftalaatti, BBP
  • dibutyyliftalaatti, DBP
  • di-isobutyyliftalaatti, DIBP.

Markkinoille saattamisella tarkoitetaan ensimmäistä kertaa, jolloin tuote toimitetaan EU:n markkinoille joko liiketoiminnan yhteydessä, maksua vastaan tai veloituksetta tapahtuvaa jakelua, kulutusta tai käyttöä varten.

Ftalaattirajoituksen voimaan tulossa on huomioitava, että rajoituksen soveltaminen alkaa 22.7.2019 kaikille muille laitteille paitsi lääkinnällisille laitteille, eli terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille ja tarkkailu- ja valvontalaitteille, joiden kohdalla soveltaminen alkaa 22.7.2021. Ftalaattirajoitusta ei sovelleta DEHP:n, BBP:n ja DBP:n osalta leluihin, joiden DEHP-, BBP- ja DBP-rajoitukset on annettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen XVII nimikkeessä 51 kohdassa 2. DIBP:n osalta rajoitusta sovelletaan sähkötoimisissa leluissa 22.7.2019 alkaen ja kaikissa leluissa REACH-asetuksen liitteen XVII nimikkeen 51 mukaisesti heinäkuussa 2020.

Mikä on sähkö- ja elektroniikkalaite?

Sähkölaitteen määritelmää muutettiin RoHS-direktiivin päivityksessä 2011 ja muutosta seurannut 8 vuoden siirtymäaika päättyy 22.7.2019. Jatkossa RoHS-lainsäädännön määritelmän mukaan riittää, että sähkö- ja elektroniikkalaite on riippuvainen sähköstä yhdessä käyttötarkoituksessaan. Muutoksen myötä RoHS-lainsäädännön vaatimukset koskevat useita sellaisia tuotteita, joita ei tavallisesti ajatella sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi. Esimerkkejä ovat led-valoilla varustetut tekstiilit, keloilla myytävät kaapelit, erilaiset polttomoottorilla varustetut koneet ja soivat postikortit. 23.7.2019 alkaen RoHS-lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat kaikki laitteet, joita ei ole erikseen rajattu soveltamisalan ulkopuolelle. Uutena muutoksena soveltamisalan ulkopuolelle rajataan pilliurut ja vetomoottorilla varustetut työkoneet.

Velvollisuuksia valmistajille

RoHS-lainsäädännön soveltamisalan laajennuksen myötä monille valmistajille tulee uusia velvollisuuksia, kun he varmistavat, että sähkö- ja elektroniikkalaite täyttää RoHS-lainsäädännön vaatimukset. RoHS-lainsäädäntö edellyttää mm. tuotetta koskevien teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadintaa sekä CE-merkinnän käyttöä. CE-merkinnän lisäksi tuotteissa on oltava tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta tuote voidaan tunnistaa, sekä valmistajan ja tarvittaessa maahantuojan tiedot. Valmistajan ja maahantuojan tietoihin kuuluvat nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan ja maahantuojaan saa yhteyden.

Lisätietoja:

Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa – RoHS Tukesin nettisivuilla

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.