RoHS-lainsääntö muuttuu: uusia rajoituksia vaarallisiin aineisiin sähkölaitteissa

Sähkölaitteiden vaarallisia aineita rajoittava RoHS-lainsäädäntö muuttuu heinäkuussa 2019. Rajoitettujen aineiden määrä kasvaa ja lainsäädännön soveltamisala muuttuu. Jatkossa RoHS-lainsäädännön vaatimukset koskevat monia sellaisia tuotteita, joita ei ole perinteisesti mielletty sähkö- tai elektroniikkalaitteiksi, esimerkiksi led-valoilla varustettuja tekstiilejä.

capacitors-chip-circuit-159220

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden pitää ottaa muutokset huomioon ja varmistaa, että laitteet ovat vaatimustenmukaisia.

Ftalaatteja lisätään rajoitettujen aineiden listaan

RoHS-lainsäädännön  rajoitettujen aineiden määrä kasvaa, kun 4 ftalaattia lisätään rajoitettujen aineiden listaan. Ftalaatit ovat kemikaaleja, joita käytetään muovin pehmittiminä.Tällä hetkellä lainsäädäntö rajoittaa kadmiumin, lyijyn, elohopean kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifeenylien ja polybromattujen difenyylietterien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 22.7.2019 alkaen markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan edellisten lisäksi seuraavien aineiden käyttöä:

  • bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP
  • butyylibentsyyliftalaatti, BBP
  • dibutyyliftalaatti, DBP
  • di-isobutyyliftalaatti, DIBP.

Markkinoille saattamisella tarkoitetaan ensimmäistä kertaa, jolloin tuote toimitetaan EU:n markkinoille joko liiketoiminnan yhteydessä, maksua vastaan tai veloituksetta tapahtuvaa jakelua, kulutusta tai käyttöä varten.

Ftalaattirajoituksen voimaan tulossa on huomioitava, että rajoituksen soveltaminen alkaa 22.7.2019 kaikille muille laitteille paitsi lääkinnällisille laitteille, eli terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille ja tarkkailu- ja valvontalaitteille, joiden kohdalla soveltaminen alkaa 22.7.2021. Ftalaattirajoitusta ei sovelleta DEHP:n, BBP:n ja DBP:n osalta leluihin, joiden DEHP-, BBP- ja DBP-rajoitukset on annettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen XVII nimikkeessä 51 kohdassa 2. DIBP:n osalta rajoitusta sovelletaan sähkötoimisissa leluissa 22.7.2019 alkaen ja kaikissa leluissa REACH-asetuksen liitteen XVII nimikkeen 51 mukaisesti heinäkuussa 2020.

Mikä on sähkö- ja elektroniikkalaite?

Sähkölaitteen määritelmää muutettiin RoHS-direktiivin päivityksessä 2011 ja muutosta seurannut 8 vuoden siirtymäaika päättyy 22.7.2019. Jatkossa RoHS-lainsäädännön määritelmän mukaan riittää, että sähkö- ja elektroniikkalaite on riippuvainen sähköstä yhdessä käyttötarkoituksessaan. Muutoksen myötä RoHS-lainsäädännön vaatimukset koskevat useita sellaisia tuotteita, joita ei tavallisesti ajatella sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi. Esimerkkejä ovat led-valoilla varustetut tekstiilit, keloilla myytävät kaapelit, erilaiset polttomoottorilla varustetut koneet ja soivat postikortit. 23.7.2019 alkaen RoHS-lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat kaikki laitteet, joita ei ole erikseen rajattu soveltamisalan ulkopuolelle. Uutena muutoksena soveltamisalan ulkopuolelle rajataan pilliurut ja vetomoottorilla varustetut työkoneet.

Velvollisuuksia valmistajille

RoHS-lainsäädännön soveltamisalan laajennuksen myötä monille valmistajille tulee uusia velvollisuuksia, kun he varmistavat, että sähkö- ja elektroniikkalaite täyttää RoHS-lainsäädännön vaatimukset. RoHS-lainsäädäntö edellyttää mm. tuotetta koskevien teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadintaa sekä CE-merkinnän käyttöä. CE-merkinnän lisäksi tuotteissa on oltava tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta tuote voidaan tunnistaa, sekä valmistajan ja tarvittaessa maahantuojan tiedot. Valmistajan ja maahantuojan tietoihin kuuluvat nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan ja maahantuojaan saa yhteyden.

Lisätietoja:

Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa – RoHS Tukesin nettisivuilla

Uusimmat artikkelit

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2019 alkaa, vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 18. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna molemmilla laitos yksiköillä on vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 35 vuorokautta.

14.8.2019 | Alan Uutiset

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen ja muita tärppejä Kunnossapidon osto-oppaasta

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla Fuchs Oil Finland Oy:n vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena. Lue aiheesta lisää tästä

SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 prosenttia ja sitten 10 prosenttia biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 prosentin osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. 

Tuore selvitys sen vahvisti: hyvä johtaminen lisää kannattavuutta

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

26.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konesali törrötti keskellä rakennustyömaata, 5000 opiskelijan LAMK nousi ympärille

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:in neljä erillistä kampusta yhdistyivät saman katon alle syksyllä 2018. Uusi kampus saneerattiin vanhan huonekalutehtaan tiloihin ja se palvelee viittätuhatta tekniikan, designin, liiketalouden, matkailun ja sote-alan opiskelijaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.