SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 prosenttia ja sitten 10 prosenttia biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 prosentin osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. 

ssab1

SSAB:n Raahen terästehtaan hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa raudantuotannosta, sillä masuuniprosessissa käytetään raaka-aineena fossiilista hiiltä. SSAB:n pitkän aikavälin tavoite on luoda HYBRIT-projektissa kokonaan uusi teräksenvalmistustekniikka, jossa fossiilinen hiili korvataan vedyllä, jolloin hiilidioksidin sijasta päästöinä syntyisi vettä. Raahen tehtaalla uusi teknologia on tarkoitus ottaa käyttöön 2040-luvulla. Tehtaalla tehdään ja testataan kuitenkin ratkaisuja, jotka mahdollistavat päästövähennyksiä jo ennen uuden tekniikan käyttöönottoa.

Yhtiö kertoo, että viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdas on ollut mukana yhteistyöprojektissa, jossa tutkittiin metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä masuunin raaka-aineena. Projektin puitteissa tehtaalla testattiin biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Ensimmäinen testi tehtiin elokuussa 2018 ja se kesti 8 tuntia.

- Testin aikana koko raaka-aineprosessista meni läpi rekkalastillinen biohiiltä. Käytännössä tämä tarkoitti, että fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä 4 % korvattiin biohiilellä. Toinen testi tehtiin toukokuussa 2019 ja se oli yhdeksän päivän mittainen. Tämän testin aikana prosessissa korvattiin jo noin 10 prosentin osuus injektoitavasta PCI-hiilestä biohiilellä, ja raaka-aineprosessin läpi meni 820 tonnia eli noin 20 rekkalastillista biohiiltä, yhtiö kertoo lehdistötiedotteessa.

SSAB:n mukaan molempien testien perusteella ainakin 10 prosentin:n osuus masuuniprosessin tarvitsemasta fossiilisesta PCI-hiilestä olisi tällä hetkellä mahdollista korvata biohiilellä. Jatkuvana käyttönä tämä tarkoittaisi noin 100000 tonnia vähemmän fossiilisesta hiilestä aiheutuvaa hiilidioksidia vuodessa.

Haasteena biohiilen saatavuus

SSAB sanoo, että yhtiön omat laboratoriokokeet ovat osoittaneet, että nykyisillä teknisillä ratkaisuilla biohiilellä voisi korvata fossiilisesta PCI-hiilestä jopa viidenneksen. Osuutta voisi mahdollisesti kasvattaa edelleen, mutta se vaatisi muutoksia laitteistoon. Tarkkaa rajaa sille, kuinka suuri osa nykyisestä PCI-hiilestä voitaisiin korvata biohiilellä, ei siis vielä tiedetä. Tehtaalla ei kuitenkaan ole aikomusta tehdä lisätestejä biohiilen haasteellisesta saatavuudesta johtuen.

- Pelkästään tehtaan toista testiä varten biohiiltä valmistettiin kolmen kuukauden ajan, ja biohiilen jatkuva käyttö vain 10 prosentin osuudella vaatisi noin 35000 tonnin biohiilen vuosituotantoa. Tällä hetkellä Suomesta on vaikea löytää toimijaa, joka pystyisi toimittamaan biohiiltä tämän määrän.

SSAB:n pitkän aikavälin tavoite on korvata fossiilinen hiili kokonaan vedyllä ja nollata hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2045 mennessä. Biohiilen käyttö näyttäisi kuitenkin potentiaaliselta keinolta vähentää terästuotannosta aiheutuvia päästöjä ennen kuin uusi teknologia otetaan käyttöön. Lisäksi teräksen tuottaminen tulee tarvitsemaan hiiltä myös sitten, kun uusi teknologia on käytössä.

Biohiiltä valmistetaan esimerkiksi hakkeesta tai kuorijakeesta, joka on metsäteollisuuden sivutuote. Myös ligniinistä on mahdollista valmistaa biohiiltä. Ligniiniä syntyy sivutuotteena osassa sellutehtaita sekä biopolttoaineen valmistuksessa. Biohiilikokeilu oli osa Business Finlandin rahoittamaa FOR&MET-yhteishanketta, jossa oli mukana yrityksiä, VTT ja Oulun yliopisto.

Uusimmat artikkelit

Monimuotoisuus ja merkityksellinen liiketoiminta ovat hyvää bisnestä

Slushin julkaisemassa uudessa “Entrepreneurship Redefined” -tutkimuksessa selvitettiin, mihin tulevaisuuden menestysyritykset perustuvat. Tuloksista ilmeni, että yrityksen menestystekijöitä ovat monimuotoisuus, liiketoiminnan merkityksellisyys sekä uudenlainen innovatiivinen yhteistyö.

4.7.2020 | Alan Uutiset

EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä, kertoo Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa. 

Finn Spring hyödyntää lämmön kausivarastointijärjestelmää tilojensa lämmitykseen

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti lämmön kausivarastointijärjestelmän juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle. Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2019 ja sen avulla kesän aikana keräämällä lämmöllä saatiin lämmitettyä toimistotilat koko kuluneen talven ajan. 

Sähköt saatu kaikille - verkon vaurioita tarkastetaan helikopterilennoilla

Uuno-myrskyn tekemien tuhojen korjaustyöt Kajaven sähköverkkoon on saatu päätökseen. Korjaustöihin osallistui 30:n henkilön ryhmä seitsemän metsäkoneen voimin. Pahimmat vauriot sähköverkkoihin tulivat Kajaanissa ja Sotkamossa välillä Korvanniemi-Kuluntalahti.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.