https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Savua ilmassa! Mutta millaiset kaasupitoisuudet savussa on?

Hukkalämmöllä tuotetaan sähköenergiaa isoissa energiantuotantolaitoksissa. Pienen mittakaavan toteutuksista halutaan lisää tietoa.

Ari_Lindgren_kaasuanalysaattori

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Venect-hankkeessa pureudutaan juuri tähän aihepiiriin ja pohditaan, kuinka sähköenergiaa voitaisiin tuottaa hukkaenergialla pienessä mittakaavassa sekä millaisia kaasupäästöjä polttoprosessissa syntyy. Tavoitteena on optimoida polttoprosessia haitallisten palokaasujen vähentämiseksi. Myös se kiinnostaa, voitaisiinko kustannustehokkuutta parantaa.

Tänä syksynä projektissa on loikattu aimo harppaus eteenpäin, kun hybridimoduulin polttoprosessi saatiin toimimaan. Hybridimoduuli on HAMKin Valkeakosken kampuksella oleva rakennus, jossa testataan ja optimoidaan erilaisia energiatuotannon vaihtoehtoja.

Kaasuanalysaattori mittaa kaasupitoisuudet

Projekti-insinööri Ari Lindgren asensi kaasuanalysaattorin hybridimoduuliin (kuva). Kaasuanalysaattorin tehtävä on mitata kaasupitoisuuksia savupiipusta, kun eri materiaaleja poltetaan. Perustana on viisivaiheinen koeajosuunnitelma, jossa pohditaan mikä olisi optimaalisin polttoaine ja millaisia päästöjä syntyy eri polttoainevaihtoehdoilla. Nyt lähdetään testaamaan koeajosuunnitelman mukaisesti kahta asiaa: ensiksi selvitetään, voitaisiinko biojätettä polttaa vähäisessä määrin hakkeen ja pelletin seassa, ja toisaalta tutkitaan miten eri kosteusasteet vaikuttavat päästöihin.

Jotta koeajoja voitaisiin tehdä pienemmillä määrillä, laitteistoon rakennettiin ohisyöttömahdollisuus, jolloin isoa siiloa ei tarvitse aina täyttää ja tyhjentää. Tämä aiheutti kuitenkin haasteita, sillä ensimmäisissä kokeissa ohisyöttö ei ollut tarpeeksi ilmatiivis, minkä vuoksi savun kulku ei ollut riittävän kontrolloitua. Tämän vaiheen viimeistelyn jälkeen päästään varsinaisiin koeajosuunnitelman mukaisiin testeihin, jotka suoritetaan ensi vuoden aikana.

Tavoitteena vähähiilisyys

Nimi Venect tulee hankkeen nimestä Vähähiilistä energiatehokkuutta mikro-CHP-tekniikalla. Hankkeessa integroidaan sähköntuotanto hyödyntäen polttoprosessin hukkalämpöä (CHP, combined heat and power),. Alkuperäisessä suunnitelmassa ajatuksena oli käyttää ORC-tekniikkaa (organic rankine cycle) ja mikroturbiinia. Näistä kuitenkin luovuttiin turvallisuus- ja kustannussyistä. Korvaavaksi tekniikaksi otettiin Thermoelectric generator, jossa hukkalämpöä jäähdyttämällä saadaan tuotettua sähköä. Hanke on osa HAMK Tech -tutkimusyksikön rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävää kokonaisuutta. Sen tutkimuskohteita ovat mm. energian varastointi, hajautettu energiantuotanto ja hybridienergiajärjestelmät.

Teksti: Susan Heikkilä (projektipäällikkö) ja Lea Mustonen (viestintäasiantuntija)

Kuva: Susan Heikkilä

Uusimmat artikkelit

23.3.2023 | Alan Uutiset

Outokumpu ja Fortum selvittävät pienydinvoiman toteuttamisen mahdollisuuksia Suomessa

Outokumpu ja Fortum tutkivat mahdollisuuksia ruostumattoman terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Kuusakoski rakentaa ensimmäisen hiilivapaan teräksenkierrätyslaitoksen Kemin Veitsiluotoon

Investointi lisää Kuusakosken metallipitoisten jätteiden kierrätyskapasiteettia neljänneksellä ja vastaa kysynnän kasvuun Suomessa ja Ruotsissa. 

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Fortumin jätteenpolton pilotointi onnistui – seuraava askel on fossiilivapaan muovin valmistuksen testaus

Yhtiön viime vuonna julkaisema jätteenpolttosektorin Carbon2x-konseptin tavoitteena on muuntaa kierrättämällä jätteenpoltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt muoveiksi.

23.2.2023 | Tutkimus ja koulutus

Uusien polttoaineteknologioiden kaupallistamista nopeutetaan toteuttamalla kaikille avoin simulointialusta

GECFD-tutkimushankkeessa luodaan avoimesti saataville tuleva simulaatio- ja yhteistyöalusta vihreiden polttoaineiden vaatimien uusien teknologioiden kehitykseen ja niiden käytön mallintamiseen.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.