https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Savua ilmassa! Mutta millaiset kaasupitoisuudet savussa on?

Hukkalämmöllä tuotetaan sähköenergiaa isoissa energiantuotantolaitoksissa. Pienen mittakaavan toteutuksista halutaan lisää tietoa.

Ari_Lindgren_kaasuanalysaattori

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Venect-hankkeessa pureudutaan juuri tähän aihepiiriin ja pohditaan, kuinka sähköenergiaa voitaisiin tuottaa hukkaenergialla pienessä mittakaavassa sekä millaisia kaasupäästöjä polttoprosessissa syntyy. Tavoitteena on optimoida polttoprosessia haitallisten palokaasujen vähentämiseksi. Myös se kiinnostaa, voitaisiinko kustannustehokkuutta parantaa.

Tänä syksynä projektissa on loikattu aimo harppaus eteenpäin, kun hybridimoduulin polttoprosessi saatiin toimimaan. Hybridimoduuli on HAMKin Valkeakosken kampuksella oleva rakennus, jossa testataan ja optimoidaan erilaisia energiatuotannon vaihtoehtoja.

Kaasuanalysaattori mittaa kaasupitoisuudet

Projekti-insinööri Ari Lindgren asensi kaasuanalysaattorin hybridimoduuliin (kuva). Kaasuanalysaattorin tehtävä on mitata kaasupitoisuuksia savupiipusta, kun eri materiaaleja poltetaan. Perustana on viisivaiheinen koeajosuunnitelma, jossa pohditaan mikä olisi optimaalisin polttoaine ja millaisia päästöjä syntyy eri polttoainevaihtoehdoilla. Nyt lähdetään testaamaan koeajosuunnitelman mukaisesti kahta asiaa: ensiksi selvitetään, voitaisiinko biojätettä polttaa vähäisessä määrin hakkeen ja pelletin seassa, ja toisaalta tutkitaan miten eri kosteusasteet vaikuttavat päästöihin.

Jotta koeajoja voitaisiin tehdä pienemmillä määrillä, laitteistoon rakennettiin ohisyöttömahdollisuus, jolloin isoa siiloa ei tarvitse aina täyttää ja tyhjentää. Tämä aiheutti kuitenkin haasteita, sillä ensimmäisissä kokeissa ohisyöttö ei ollut tarpeeksi ilmatiivis, minkä vuoksi savun kulku ei ollut riittävän kontrolloitua. Tämän vaiheen viimeistelyn jälkeen päästään varsinaisiin koeajosuunnitelman mukaisiin testeihin, jotka suoritetaan ensi vuoden aikana.

Tavoitteena vähähiilisyys

Nimi Venect tulee hankkeen nimestä Vähähiilistä energiatehokkuutta mikro-CHP-tekniikalla. Hankkeessa integroidaan sähköntuotanto hyödyntäen polttoprosessin hukkalämpöä (CHP, combined heat and power),. Alkuperäisessä suunnitelmassa ajatuksena oli käyttää ORC-tekniikkaa (organic rankine cycle) ja mikroturbiinia. Näistä kuitenkin luovuttiin turvallisuus- ja kustannussyistä. Korvaavaksi tekniikaksi otettiin Thermoelectric generator, jossa hukkalämpöä jäähdyttämällä saadaan tuotettua sähköä. Hanke on osa HAMK Tech -tutkimusyksikön rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävää kokonaisuutta. Sen tutkimuskohteita ovat mm. energian varastointi, hajautettu energiantuotanto ja hybridienergiajärjestelmät.

Teksti: Susan Heikkilä (projektipäällikkö) ja Lea Mustonen (viestintäasiantuntija)

Kuva: Susan Heikkilä

Uusimmat artikkelit

Wärtsilän ja 200 yrityksen yhteistyöprojekti kehittää autonomisia nollapäästöisiä tasapainotusratkaisuja energiasiirtymää varten

Projektin tavoitteena on tarjota joustavia autonomisia voimalaitoskonsepteja, jotka pystyvät toimimaan 100 prosentin e-polttoaineella, kuten vihreällä vedyllä ja sen johdannaisilla, vuoden 2028 loppuun mennessä.

22.2.2024 | Alan Uutiset

Outokumpu sijoittui ensimmäiseksi ruostumattoman terästeollisuuden ja suomalaisyritysten keskuudessa Corporate Knightin Clean200- listauksessa

Kaiken kaikkiaan Clean200-yritykset tekivät vastuullista liikevaihtoa yli 2,2 biljoonaa dollaria vuonna 2022. Kestävän liiketoiminnan osuus oli keskimäärin 54,7 prosenttia yritysten kokonaisliikevaihdosta.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

LUT-yliopisto rakentaa osaamiskeskittymän ennätyksellisellä viiden miljoonan lahjoituksella

Yrittäjäpariskunta Jalo ja Anja Paanasen LUT yliopistolle tekemä lahjoitus on tiettävästi suurin yksityislahjoitus suomalaiselle yliopistolle. Lahjoituksella lisätään myynnin perus- ja täydennyskoulutusta.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan. 

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.