Savua ilmassa! Mutta millaiset kaasupitoisuudet savussa on?

Hukkalämmöllä tuotetaan sähköenergiaa isoissa energiantuotantolaitoksissa. Pienen mittakaavan toteutuksista halutaan lisää tietoa.

Ari_Lindgren_kaasuanalysaattori

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Venect-hankkeessa pureudutaan juuri tähän aihepiiriin ja pohditaan, kuinka sähköenergiaa voitaisiin tuottaa hukkaenergialla pienessä mittakaavassa sekä millaisia kaasupäästöjä polttoprosessissa syntyy. Tavoitteena on optimoida polttoprosessia haitallisten palokaasujen vähentämiseksi. Myös se kiinnostaa, voitaisiinko kustannustehokkuutta parantaa.

Tänä syksynä projektissa on loikattu aimo harppaus eteenpäin, kun hybridimoduulin polttoprosessi saatiin toimimaan. Hybridimoduuli on HAMKin Valkeakosken kampuksella oleva rakennus, jossa testataan ja optimoidaan erilaisia energiatuotannon vaihtoehtoja.

Kaasuanalysaattori mittaa kaasupitoisuudet

Projekti-insinööri Ari Lindgren asensi kaasuanalysaattorin hybridimoduuliin (kuva). Kaasuanalysaattorin tehtävä on mitata kaasupitoisuuksia savupiipusta, kun eri materiaaleja poltetaan. Perustana on viisivaiheinen koeajosuunnitelma, jossa pohditaan mikä olisi optimaalisin polttoaine ja millaisia päästöjä syntyy eri polttoainevaihtoehdoilla. Nyt lähdetään testaamaan koeajosuunnitelman mukaisesti kahta asiaa: ensiksi selvitetään, voitaisiinko biojätettä polttaa vähäisessä määrin hakkeen ja pelletin seassa, ja toisaalta tutkitaan miten eri kosteusasteet vaikuttavat päästöihin.

Jotta koeajoja voitaisiin tehdä pienemmillä määrillä, laitteistoon rakennettiin ohisyöttömahdollisuus, jolloin isoa siiloa ei tarvitse aina täyttää ja tyhjentää. Tämä aiheutti kuitenkin haasteita, sillä ensimmäisissä kokeissa ohisyöttö ei ollut tarpeeksi ilmatiivis, minkä vuoksi savun kulku ei ollut riittävän kontrolloitua. Tämän vaiheen viimeistelyn jälkeen päästään varsinaisiin koeajosuunnitelman mukaisiin testeihin, jotka suoritetaan ensi vuoden aikana.

Tavoitteena vähähiilisyys

Nimi Venect tulee hankkeen nimestä Vähähiilistä energiatehokkuutta mikro-CHP-tekniikalla. Hankkeessa integroidaan sähköntuotanto hyödyntäen polttoprosessin hukkalämpöä (CHP, combined heat and power),. Alkuperäisessä suunnitelmassa ajatuksena oli käyttää ORC-tekniikkaa (organic rankine cycle) ja mikroturbiinia. Näistä kuitenkin luovuttiin turvallisuus- ja kustannussyistä. Korvaavaksi tekniikaksi otettiin Thermoelectric generator, jossa hukkalämpöä jäähdyttämällä saadaan tuotettua sähköä. Hanke on osa HAMK Tech -tutkimusyksikön rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävää kokonaisuutta. Sen tutkimuskohteita ovat mm. energian varastointi, hajautettu energiantuotanto ja hybridienergiajärjestelmät.

Teksti: Susan Heikkilä (projektipäällikkö) ja Lea Mustonen (viestintäasiantuntija)

Kuva: Susan Heikkilä

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.