Savua ilmassa! Mutta millaiset kaasupitoisuudet savussa on?

Hukkalämmöllä tuotetaan sähköenergiaa isoissa energiantuotantolaitoksissa. Pienen mittakaavan toteutuksista halutaan lisää tietoa.

Ari_Lindgren_kaasuanalysaattori

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Venect-hankkeessa pureudutaan juuri tähän aihepiiriin ja pohditaan, kuinka sähköenergiaa voitaisiin tuottaa hukkaenergialla pienessä mittakaavassa sekä millaisia kaasupäästöjä polttoprosessissa syntyy. Tavoitteena on optimoida polttoprosessia haitallisten palokaasujen vähentämiseksi. Myös se kiinnostaa, voitaisiinko kustannustehokkuutta parantaa.

Tänä syksynä projektissa on loikattu aimo harppaus eteenpäin, kun hybridimoduulin polttoprosessi saatiin toimimaan. Hybridimoduuli on HAMKin Valkeakosken kampuksella oleva rakennus, jossa testataan ja optimoidaan erilaisia energiatuotannon vaihtoehtoja.

Kaasuanalysaattori mittaa kaasupitoisuudet

Projekti-insinööri Ari Lindgren asensi kaasuanalysaattorin hybridimoduuliin (kuva). Kaasuanalysaattorin tehtävä on mitata kaasupitoisuuksia savupiipusta, kun eri materiaaleja poltetaan. Perustana on viisivaiheinen koeajosuunnitelma, jossa pohditaan mikä olisi optimaalisin polttoaine ja millaisia päästöjä syntyy eri polttoainevaihtoehdoilla. Nyt lähdetään testaamaan koeajosuunnitelman mukaisesti kahta asiaa: ensiksi selvitetään, voitaisiinko biojätettä polttaa vähäisessä määrin hakkeen ja pelletin seassa, ja toisaalta tutkitaan miten eri kosteusasteet vaikuttavat päästöihin.

Jotta koeajoja voitaisiin tehdä pienemmillä määrillä, laitteistoon rakennettiin ohisyöttömahdollisuus, jolloin isoa siiloa ei tarvitse aina täyttää ja tyhjentää. Tämä aiheutti kuitenkin haasteita, sillä ensimmäisissä kokeissa ohisyöttö ei ollut tarpeeksi ilmatiivis, minkä vuoksi savun kulku ei ollut riittävän kontrolloitua. Tämän vaiheen viimeistelyn jälkeen päästään varsinaisiin koeajosuunnitelman mukaisiin testeihin, jotka suoritetaan ensi vuoden aikana.

Tavoitteena vähähiilisyys

Nimi Venect tulee hankkeen nimestä Vähähiilistä energiatehokkuutta mikro-CHP-tekniikalla. Hankkeessa integroidaan sähköntuotanto hyödyntäen polttoprosessin hukkalämpöä (CHP, combined heat and power),. Alkuperäisessä suunnitelmassa ajatuksena oli käyttää ORC-tekniikkaa (organic rankine cycle) ja mikroturbiinia. Näistä kuitenkin luovuttiin turvallisuus- ja kustannussyistä. Korvaavaksi tekniikaksi otettiin Thermoelectric generator, jossa hukkalämpöä jäähdyttämällä saadaan tuotettua sähköä. Hanke on osa HAMK Tech -tutkimusyksikön rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävää kokonaisuutta. Sen tutkimuskohteita ovat mm. energian varastointi, hajautettu energiantuotanto ja hybridienergiajärjestelmät.

Teksti: Susan Heikkilä (projektipäällikkö) ja Lea Mustonen (viestintäasiantuntija)

Kuva: Susan Heikkilä

Uusimmat artikkelit

23.11.2020 | Tutkimus ja koulutus

Muovi- ja komposiittialalle lisää osaajia yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä Lounais-Suomessa

Muovi- ja komposiittialan yritysten kasvunäkymät ovat Lounais-Suomessa hyvät – korona on jopa vauhdittanut alan yritysten kasvua ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia. Loppuvuonna käynnistyy alan ammattitutkinto ja tulevana vuonna ammatillinen perustutkinto sekä todennäköisesti myös amk-tasoinen täsmätäydennyskoulutus. Lisäksi yritykset ovat viestimässä alasta kiinnostavasti valtakunnallisen MuoviLove-yhteisnäkyvyyden kautta, kertoo Muoviteollisuus ry lehdistötiedotteessa.

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen. 

Eltelille kolmen vuoden sopimus Fingridin voimajohtojen kunnossapidosta

Eltel on allekirjoittanut kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa sopimuksen koskien voimajohtojen peruskunnossapitoa. Sopimuksen mukaisesti Eltelin vastuulla on neljä kuudesta Fingridin sopimusalueesta: Häme-Uusimaa, Itä-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi eli suurin osa Suomea. Sopimuskausi on 2021-2023.

13.11.2020 | Alan Uutiset

Sallamaari Muhonen Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi

Sallamaari Muhonen on nimitetty Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi 1.1. 2021 alkaen. Liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Tarja Hailikari jatkaa seuraajansa neuvonantajana, kunnes jää eläkkeelle helmikuun lopussa.

TUKES: Akkujen vääränlainen säilyttäminen voi tulla kalliiksi

Litiumioniakkuja on nykyisin monissa koneissa ja laitteissa, esim. sähkötyökaluissa. Jos et käytä akkukäyttöistä laitetta tai kulkuvälinettä talven aikana, varastoi se turvallisesti. Vääränlainen varastointi voi pilata akun eikä se ole enää käyttökelpoinen talven jälkeen. Pahimmassa tapauksessa vioittunut akku saattaa aiheuttaa tulipalon ladatessa.

Varaosien digitalisointi ja 3D-tulostus mahdollistavat valmistuksen missä ja milloin vain

Varaosien digitalisointi on askel kohti kestävämpää liiketoimintaa ja pienempää hiilijalanjälkeä. Samalla syntyy kustannussäästöjä ja varaosien saatavuus paranee ja nopeutuu. VTT ja Aalto-yliopisto ovat tehneet huippututkimusta varaosien digitalisoinnin ja 3D-tulostuksen edistämiseksi jo viiden vuoden ajan.

SSAB:n Raahen-tehtaalla kokeiltiin lisätyn todellisuuden hyödyntämistä asennustyön valvonnassa

SSAB:n Raahen-tehtaan nauhavalssaamon vuosihuollossa otettiin kesällä digiloikka, kun asennustyön valvonnassa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa lisättyä todellisuutta (AR). Tämä mahdollisti sen, että kyseistä asennustyötä yleensä valvovan asiantuntijan ei tarvinnut matkustaa Saksasta SSAB:n tehtaalle Raaheen, vaan hän pystyi seuraamaan ja ohjaamaan työtä AR-lasien kautta, jotka oli kiinnitetty tehtaan oman asennusvalvojan kypärään.