https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Sucroksen juurikassokeritehdas vähentää päästöjään vaihtamalla öljyn ja kivihiilen maakaasuun ja biokaasuun

Suomalainen Nordzucker Group -konserniin kuuluva sokeriteollisuusyhtiö Sucros Oy on päättänyt vaihtaa Säkylän juurikassokeritehtaansa kolmen kattilan polttoaineen raskaasta polttoöljystä ja kivihiilestä Gasumin toimittamaan nesteytettyyn maakaasuun (LNG) ja biokaasuun (LNG).

iStock-955194170

Sucros Oy:n tehdas Säkylässä on Suomen ainoa juurikassokeritehdas. Sucros Oy ja sen tytäryhtiö Suomen Sokeri Oy ovat osa Euroopan toiseksi suurinta sokeriyritystä Nordzucker Groupia.

Gasumin ja Sucroksen nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun (LBG) toimituksia koskeva sopimus tulee voimaan syksyllä 2022, jolloin LNG:n varastosäiliöt, höyrystimen ja teollisuusautomaation sisältävä terminaali saadaan kaupalliseen käyttöön. Terminaalin hankkii ja rakennuttaa Gasum, ja nesteytetty kaasu kuljetetaan terminaaliin rekoilla Gasumin Porin LNG-terminaalista.

Gasum käyttää jo ennestään Sucroksen tytäryhtiöltä Suomen Sokerilta hankkimaansa jätevesilietettä ja biolietettä biokaasutuotantonsa raaka-aineina. Gasumin biokaasua käytetään teollisuusprosesseissa, teollisuuden ja kotitalouksien lämmön- ja sähköntuotannossa sekä merenkulun ja tieliikenteen polttoaineena. Gasumin Turun, Lohjan ja Huittisten biokaasulaitokset vastaanottavat kaikkiaan lähes 3 000 tonnia biokaasun raaka-ainetta vuodessa. Tämä edistää merkittävästi suomalaista vähäpäästöisen energian tuotantoa ja kiertotaloutta.

Kohti päästötavoitteita

Kun polttoaine vaihdetaan öljystä ja kivihiilestä nesteytettyyn maakaasuun (LNG), rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt poistuvat kokonaan ja hiilidioksidipäästötkin pienenevät 38 prosentilla. Uusiutuvaa biokaasua käyttämällä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna. LNG:tä voi myös sekoittaa biokaasuun ja siten hyötyä kestävästä tavasta tuottaa energiaa.

– Siirtyminen ympäristöystävällisempien energialähteiden käyttöön on tärkeä osa Nordzuckerin sitoutumista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja sitä kautta sokerintuotannon ilmastovaikutusten pienentämiseen. Nordzucker Groupilla on tiukat tavoitteet asettava GoGreen-ohjelma, johon sisältyy merkittäviä tulevia investointeja ympäristöystävällisiin teknologiaratkaisuihin. Suunnitteilla on lisäksi panostuksia tuki- ja uudistustoimiin Euroopassa ja Australiassa, sanoo Sucroksen Säkylän laitoksen tehdaspäällikkö Jussi Urponen.

– Autamme tietenkin todella mielellämme Sucrosta vähentämään päästöjään tällä avaimet käteen -ratkaisulla. Vaihto kivihiilestä kaasuun tuo Sucrokselle paljon kustannustehokkuus- ja toimitusvarmuusetuja. Toimitusvarmuus on asiakkaillemme yhä tärkeämpää, ja toimitamme nesteytetyn kaasun Säkylään lähiseudulla eli Porissa sijaitsevasta terminaalistamme. Tämä lisää toimitusvarmuutta entisestäänkin, sanoo Gasumin teollisuusasiakkaista vastaava johtaja Tommy Mattila.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.