https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

TRUKKITURVALLISUUTTA voi aina parantaa

Trukkeihin liittyviä työtapaturmia on vuosittain noin 800. Mitkä ovat tapaturmista yleisimmät, ja kuinka juuri niiden määrää voitaisiin helpoiten alentaa? Voiko koulutusta tehostaa? Lisäselvitystä antaa kaksi kokenutta alan asiantuntijaa.

Vakavimpia trukkitapaturmia ovat tyypillisesti esineisiin törmääminen sekä niiden väliin jääminen, laiturilta putoaminen, trukin kaatuminen ja väärinkäytöstä johtuvat tapaturmat. Myös kolarit muiden työyhteisön jäsenten kanssa ovat merkittävä onnettomuusryhmä. Tyypillisin onnettomuuden uhri on 20–25-vuotias avustavaa työtä tekevä henkilö.

Toyota Material Handling Finland Oy:n myyntijohtaja Jukka Heinonen ja työturvallisuusvastaava Kari Jäppinen kertovat, mihin asioihin tulee panostaa onnettomuuksien ja tapaturmien vähentämiseksi:

– Tapaturmien määrää voitaisiin helpoiten alentaa trukinkuljettajien ja muiden työntekijöiden koulutuksella, jolla pyritään lisäämään henkilöstön ymmärrystä trukin oikeasta käytöstä sekä riskitekijöistä. Lisäksi olemme tuoneet markkinoille uuden laitteiston, joka havaitsee trukit ja jalankulkijat varoittaen törmäysvaarasta risteyskohdissa. Käytettävissä on myös kalustonhallintajärjestelmä, jonka avulla kerätään tietoa mm. trukkien törmäyksistä ja niihin liittyvistä kustannuksista. Kerätyn tiedon avulla kyetään ohjaamaan kuljettajien toimintaa sekä tarvittaessa muuttamaan työprosesseja turvallisemmiksi.

– Aktiivikäytössä olevan kaluston keskiikä Suomessa on 6–8 vuotta, joten käyttöturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä syistä kaluston uusimiseen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kalusto huolletaan asianmukaisesti, olipa se vanhaa tai uutta, jotta voidaan varmistua työturvallisuusvaatimusten täyttymisestä, he täydentävät.

Turvallisuuskartoitus auttaa kehittämään

Suoritetut varastojen turvallisuuskartoitukset johtavat yleensä seuraaviin ehdotuksiin turvallisuuden kehittämiseksi:

– Tyypillisiä kehitysehdotuksia ovat konemallien muutokset ja kaluston harmonisointi, jolla varmistetaan koneiden todellinen soveltuvuus varastoon. Oikean kapasiteetin varmistaminen on tärkeää koneiden ja lisälaitteiden yhdistelmän nostokyvyn kannalta.

– Valitettavan usein kartoituksissa havaitaan yhdistelmän nostokyvyn olevan riittämätön käsiteltävän taakan painoon ja kokoon verrattuna. Lisäksi koneista saattaa puuttua jopa kokonaan yhdistelmän nostokyvystä kertova kyltti. 

Trukkitapaturmien määrää voidaan

Trukkitapaturmien määrää voidaan helpoiten alentaa trukinkuljettajien ja muiden työntekijöiden koulutuksella.

– Rakennepuolella löytyy usein huomautettavaa hyllyjen vaurioiden korjaamisesta, kohteina siis mm. vaakapalkit, pylväät ja etupylväiden suojat. Myös vaurioituneiden tai puuttuvien hyllyjen kantavuustaulukot ovat herättäneet keskustelua. Varaston layout-suunnittelu ja mahdolliset olemassa olevien hyllyjen muutostyöt kannattaa aina jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Kari Jäppinen

Kari Jäppinen opastamassa.

Jukka Heinonen

Jukka Heinonen.

Saavutettu taso on säilytettävä…

Kuljettajien osaamistaso on varmistettava säännöllisesti:

– Kuljettajan perusosaaminen on varmistettava konekohtaisella käyttöopastuksella. Sen lisäksi on varmistettava kuljettajan ymmärrys työympäristön vaatimuksista sekä riskeistä, jonka jälkeen tulee myös varmistaa kuljettajan käytännön ajotaito ajokokeella. Jatkokoulutus kuljettajille on hyvä tehdä vuosittain, jotta varmistetaan ammattitaidon säilyminen ja viimeisimpien määräysten ja asetusten tietämys.

Tärkein perusta on kuitenkin kuljettajakohtainen asenne trukilla työn tekemiseen. Yritysten tulee miettiä ja luoda yrityskohtainen käytäntö lupien myöntämiseen ja mahdolliseen menettämiseen. Trukki on lainsäädännön mukaan vaarallinen työlaite, jonka ajamiseen edellytetään vähintään 18 vuoden ikää.

…ja edelleen parannettava

Jatkuva kehittäminen ohjaa oikeaan suuntaan:

– ”Läheltä piti”-tilanteita voidaan vähentää valitsemalla tehtävään parhaiten soveltuvat kone ja lisälaite. Tärkeää on myös erottaa varastossa tai tuotantolaitoksessa henkilökulkuväylät sekä trukkiliikennereitit. Risteyskohdissa voidaan hyödyntää apuna automatisoitua havainnointijärjestelmää varoittamassa risteävästä liikenteestä.

– Myös koneiden törmäyksiä raportoivien järjestelmien tuottaman tiedon avulla voidaan parantaa liikennejärjestelyitä sekä kohdentaa koulutusta tarvittaviin osa-alueisiin. Lisäksi on olemassa ratkaisuja varmistamaan, että vain työnantajan kirjallisen ajoluvan saaneet kuljettajat voiJukka Heinonen. vat käyttää koneita.

Martti Hakonen

Martti Hakonen

Promaint-lehti

martti.hakonen@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.