https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

TRUKKITURVALLISUUTTA voi aina parantaa

Trukkeihin liittyviä työtapaturmia on vuosittain noin 800. Mitkä ovat tapaturmista yleisimmät, ja kuinka juuri niiden määrää voitaisiin helpoiten alentaa? Voiko koulutusta tehostaa? Lisäselvitystä antaa kaksi kokenutta alan asiantuntijaa.

Vakavimpia trukkitapaturmia ovat tyypillisesti esineisiin törmääminen sekä niiden väliin jääminen, laiturilta putoaminen, trukin kaatuminen ja väärinkäytöstä johtuvat tapaturmat. Myös kolarit muiden työyhteisön jäsenten kanssa ovat merkittävä onnettomuusryhmä. Tyypillisin onnettomuuden uhri on 20–25-vuotias avustavaa työtä tekevä henkilö.

Toyota Material Handling Finland Oy:n myyntijohtaja Jukka Heinonen ja työturvallisuusvastaava Kari Jäppinen kertovat, mihin asioihin tulee panostaa onnettomuuksien ja tapaturmien vähentämiseksi:

– Tapaturmien määrää voitaisiin helpoiten alentaa trukinkuljettajien ja muiden työntekijöiden koulutuksella, jolla pyritään lisäämään henkilöstön ymmärrystä trukin oikeasta käytöstä sekä riskitekijöistä. Lisäksi olemme tuoneet markkinoille uuden laitteiston, joka havaitsee trukit ja jalankulkijat varoittaen törmäysvaarasta risteyskohdissa. Käytettävissä on myös kalustonhallintajärjestelmä, jonka avulla kerätään tietoa mm. trukkien törmäyksistä ja niihin liittyvistä kustannuksista. Kerätyn tiedon avulla kyetään ohjaamaan kuljettajien toimintaa sekä tarvittaessa muuttamaan työprosesseja turvallisemmiksi.

– Aktiivikäytössä olevan kaluston keskiikä Suomessa on 6–8 vuotta, joten käyttöturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä syistä kaluston uusimiseen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kalusto huolletaan asianmukaisesti, olipa se vanhaa tai uutta, jotta voidaan varmistua työturvallisuusvaatimusten täyttymisestä, he täydentävät.

Turvallisuuskartoitus auttaa kehittämään

Suoritetut varastojen turvallisuuskartoitukset johtavat yleensä seuraaviin ehdotuksiin turvallisuuden kehittämiseksi:

– Tyypillisiä kehitysehdotuksia ovat konemallien muutokset ja kaluston harmonisointi, jolla varmistetaan koneiden todellinen soveltuvuus varastoon. Oikean kapasiteetin varmistaminen on tärkeää koneiden ja lisälaitteiden yhdistelmän nostokyvyn kannalta.

– Valitettavan usein kartoituksissa havaitaan yhdistelmän nostokyvyn olevan riittämätön käsiteltävän taakan painoon ja kokoon verrattuna. Lisäksi koneista saattaa puuttua jopa kokonaan yhdistelmän nostokyvystä kertova kyltti. 

Trukkitapaturmien määrää voidaan

Trukkitapaturmien määrää voidaan helpoiten alentaa trukinkuljettajien ja muiden työntekijöiden koulutuksella.

– Rakennepuolella löytyy usein huomautettavaa hyllyjen vaurioiden korjaamisesta, kohteina siis mm. vaakapalkit, pylväät ja etupylväiden suojat. Myös vaurioituneiden tai puuttuvien hyllyjen kantavuustaulukot ovat herättäneet keskustelua. Varaston layout-suunnittelu ja mahdolliset olemassa olevien hyllyjen muutostyöt kannattaa aina jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Kari Jäppinen

Kari Jäppinen opastamassa.

Jukka Heinonen

Jukka Heinonen.

Saavutettu taso on säilytettävä…

Kuljettajien osaamistaso on varmistettava säännöllisesti:

– Kuljettajan perusosaaminen on varmistettava konekohtaisella käyttöopastuksella. Sen lisäksi on varmistettava kuljettajan ymmärrys työympäristön vaatimuksista sekä riskeistä, jonka jälkeen tulee myös varmistaa kuljettajan käytännön ajotaito ajokokeella. Jatkokoulutus kuljettajille on hyvä tehdä vuosittain, jotta varmistetaan ammattitaidon säilyminen ja viimeisimpien määräysten ja asetusten tietämys.

Tärkein perusta on kuitenkin kuljettajakohtainen asenne trukilla työn tekemiseen. Yritysten tulee miettiä ja luoda yrityskohtainen käytäntö lupien myöntämiseen ja mahdolliseen menettämiseen. Trukki on lainsäädännön mukaan vaarallinen työlaite, jonka ajamiseen edellytetään vähintään 18 vuoden ikää.

…ja edelleen parannettava

Jatkuva kehittäminen ohjaa oikeaan suuntaan:

– ”Läheltä piti”-tilanteita voidaan vähentää valitsemalla tehtävään parhaiten soveltuvat kone ja lisälaite. Tärkeää on myös erottaa varastossa tai tuotantolaitoksessa henkilökulkuväylät sekä trukkiliikennereitit. Risteyskohdissa voidaan hyödyntää apuna automatisoitua havainnointijärjestelmää varoittamassa risteävästä liikenteestä.

– Myös koneiden törmäyksiä raportoivien järjestelmien tuottaman tiedon avulla voidaan parantaa liikennejärjestelyitä sekä kohdentaa koulutusta tarvittaviin osa-alueisiin. Lisäksi on olemassa ratkaisuja varmistamaan, että vain työnantajan kirjallisen ajoluvan saaneet kuljettajat voiJukka Heinonen. vat käyttää koneita.

Martti Hakonen

Martti Hakonen

Promaint-lehti

martti.hakonen@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.