https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

TUKES: EU-laajuinen rajoitus vähentäisi mikromuoveista johtuvaa ympäristön saastumista

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tieteelliset komiteat selvittivät, että mikromuovien rajoittaminen EU:n REACH-lainsäädännössä on sopivin tapa pureutua siihen riskiin, jonka miljoonat pienet muovihiukkaset aiheuttavat saastuttaessaan ympäristöä.

bright-bulb-close-up-1108572

Rajoitus kieltäisi mikromuovit muun muassa kosmetiikassa, pesuaineissa, lannoitteissa ja tekonurmikentillä käytettävässä muovirouheessa. Se säästäisi ympäristöä kahdessakymmenessä vuodessa 500 000 tonnin mikromuovipäästöiltä. Rajoituksesta aiheutuvat kustannukset ovat valtavat, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan on halukkuutta maksaa siitä, että jo varhaisessa vaiheessa torjutaan mikromuovipäästöjä.

Tuotteet, joista vapautuu tarkoituksella lisättyä mikromuovia

Rajoitusehdotuksen tarkoitus on kieltää Euroopan markkinoilta sellaiset tuotteet, joista vapautuu tarkoituksella lisättyä mikromuovia ympäristöön niiden käytön aikana. Tällaisia tuotteita olisivat esimerkiksi mikromuovia sisältävä kosmetiikka sekä pesu- ja puhdistusaineet.

Myös maataloudessa ja puutarhanhoidossa käytettävät muovilla päällystetyt lannoiterakeet sekä muovikuoret, jotka sulkevat sisäänsä siementen lisäksi niitä suojelevia torjunta-aineita tai muovikuoria, joita käytetään torjunta-aineiden hitaaseen annosteluun, tulisivat kielletyiksi.

Tuotteet, jotka sisältävät tarkoituksella lisättyä mikromuovia, mutta joista sitä ei vapaudu

Muunlaiset tuotteet, kuten maalit ja lakat voivat myös sisältää mikromuovia, mutta niiden käytöstä ei välttämättä tule mikromuovipäästöjä. Näiden käyttöä ei kiellettäisi, mutta niistä pitäisi raportoida ECHAlle. Näiden osalta pitäisi varmistaa, että päästöjä seurataan ja että päästöjä voidaan hallita. Tällaisten tuotteiden toimittajien pitäisi myös antaa ohjeet, miten tuotteiden käytössä syntyvät mikromuovipäästöt voidaan minimoida.

Tekonurmikenttien täyteaineena käytettävä muovirouhe

Muovirouheen osalta ehdotuksessa annettiin useampia vaihtoehtoja siihen, miten voitaisiin estää tekonurmikenttien täytemateriaalina käytettävästä muovirouheesta johtuvat mikromuovipäästöt. Yksi vaihtoehto olisi kieltää muovirouheen markkinoille saattaminen kuuden vuoden siirtymäajan kuluttua.

Rajoitus estäisi 500 000 mikromuovitonnin päätymisen ympäristöön kahdenkymmenen vuoden kuluessa.  Rajoituksesta aiheutuu arviolta 10,8 tai 19,1 miljardin euron kulut yhteiskunnalle Euroopassa, riippuen vaihtoehdosta, miten lähinnä rengasrouheesta peräisin olevan muovirouheen aiheuttamat riskit ympäristölle päätetään ratkaista. Kulut koostuvat mikromuovin korvaamisesta jollain muulla materiaalilla tai aineella tuotteissa ja myös valvonnalle aiheutuvista kuluista.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi ECHA lähettää tieteellisten komiteoiden eli riskinarviointikomitean (RAC) ja sosioekonomisesta analyysistä vastaavan komitean (SEAC) mielipiteet EU:n komissiolle. Komissio on taho, joka ehdottaa rajoituksia EU:n REACH-asetukseen. Jäsenmaat äänestävät rajoituksista REACH-komiteassa, jonka jälkeen ne käsitellään Euroopan neuvostossa ja parlamentissa.

Taustaa

Joka vuosi ympäristöön päätyy noin 42 000 tonnia mikromuovia, kun mikromuovia sisältäviä tuotteita käytetään. Mikromuovia sisältävien tuotteiden markkinat ovat yhä kasvussa. Suurin saastuttaja on tekonurmikentillä täytemateriaalina käytettävä muovirouhe, jonka mikromuovipäästöt ovat jopa 16 000 tonnia vuodessa.

Kaksi vuotta sitten tammikuussa ECHA ehdotti laaja-alaista rajoitusta tarkoituksella lisätylle mikromuoville tuotteissa, jotka saatetaan markkinoille EU/ETA-alueella. Rajoitusehdotus, jonka tarkoituksena on vähentää ja estää ympäristön saastumista, laadittiin osana EU:n strategiaa muovijätteen vähentämiseksi.

Lähde: TUKES

Lisätietoja:
ECHAn tiedote:  Scientific committees: EU-wide restriction best way to reduce microplastic pollution
ECHAn dokumentti: Restriction proposal on intentionally added microplastics – questions and answers  (pdf)
Mikromuovien rajoitusehdotuksen käsittely ECHAssa
EU:n strategia muovijätteen vähentämiseksi (EP)
 

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.