https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Värillä on väliä

Huollettavan laitteen tai laitteiston vaarattomuus on varmistettava ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. Uusi ohjeistus ja siihen liittyvä ohjelmistoratkaisu ohjaavat systemaattiseen menettelyyn. Teksti: Martti Hakonen, kuvat PSK ja Profox Companies Oy

TAPATURMATILASTOT VAHVISTAVAT, että teollisuuden kunnossapitohenkilöstö ja huoltotehtävissä toimivat ovat selvästi alttiimpia työtapaturmille kuin muu tuotantolaitosten henkilöstö. Lisäksi ”läheltä piti” -tilanteita on huomattavasti enemmän, mutta niistä ei ole luotettavia tilastoja. Tosiasia on, että kaikki vaaratilanteita vähentävät ratkaisut ovat tarpeen.

Teollisuuden parhaita menettelytapoja kehittävä ja dokumentoiva PSK Standardointi on tarttunut asiaan ja laatinut standardin PSK 3604 ”Prosessin erottamisen suunnittelu ja hallinta”. Soveltamisalassa kerrotaan, että standardi keskittyy teollisuudessa tehtävien erotusten ja palautusten hallinnan suunnitteluun ja dokumentointiin, mutta se ei ota kantaa erotuksen laitoskohtaisiin vaatimuksiin eikä itse työn suoritukseen.

Menetelmän avulla saatetaan laite tai järjestelmä sellaiseen tilaan, etteivät erilaiset vaaratekijät uhkaa huoltotyön turvallista tekemistä. Yleisimpiä turvallisuusriskejä ovat esimerkiksi äärialueiden lämpötilat ja paineet, vaaralliset kemikaalit tai huollettavan kohteen odottamaton käynnistyminen. Ohjeistuksen lähtökohtana on, että kohteiden turvallisuus varmistetaan prosessierotuksilla ja lukitsemiskäytännöillä ja huoltotyölupa annetaan vasta, kun suoritettujen erotustoimenpiteiden luotettavuus on varmistettu.

Kuva 2

Kuva 2. Erotusvaihe on kesken. Punainen liikennevalo osoittaa vaaran.

Kuva 3

Kuva 3. Turvaerotus on toteutunut. Vihreä valo antaa luvan aloittaa huoltotoimenpiteet.

Kuva 4

Kuva 4. Huolto on suoritettu ja tuotanto voi ottaa painesihdin uudelleen käyttöön.

Värit kertovat tilanteen

Kuten valtaosaan PSK:n standardeja, myös tämän laatimiseen on osallistunut laajasti eri teollisuusalojen asiantuntijoita. Mukana on ohjelmistotaloja, prosessi- ja energia-alan yrityksiä sekä suunnittelutoimistoja. Asiantuntijaryhmä päätyi käyttämään graafisessa erotussuunnittelussa liikennevalokonseptia, jossa punainen osoittaa vaaran ja vihreä turvallisen tilan. Keltainen väri kertoo, että palautustoimenpiteet on suoritettu, joten prosessi odottaa käyttäjiä.

Standardissa määritellään graafista toteutusta varten värikoodit erotuksen vaiheille sekä samassa vaiheessa olevat erottava ja erotettava laite esitetään saman vaiheen eri värisävyillä. Menetelmä kieltää tekemästä korjaus- tai huoltotoimenpiteitä erottavalle laitteelle, vaikka se saattaa olla houkuttelevaa, kun prosessi näyttää olevan pysähdyksissä.

Havainnollinen 3D-sovellus Virtuaalimaailmassa eli tässä tapauksessa 3D-mallin sisällä voi liikkua ja havainnoida, miten erotustoimenpiteet edistyvät. Erotuksen voi myös simuloida ennen työhön ryhtymistä. Kunnossapito- ja käyttöhenkilöstön koulutukseen se antaa uusia mahdollisuuksia, eikä suunniteltujen seisokkien lyhentyminenkään ole mahdoton ajatus.

Alalla yli 20 vuotta toiminut Profox Companies Oy on laatinut käytännön toteutuksen perustuen edustamiinsa Autodesk®-pohjaisiin Navisworks® ja Navistools -ohjelmistoihin. Oheinen käytännön esimerkki antaa parhaan kokonaiskuvan ratkaisusta.

Kuvan 1 (edellisellä sivulla) esimerkkiprosessin painesihdissä on havaittu vaurio. Päätetään, että koko prosessia ei ajeta alas vaan painesihti 1 erotetaan prosessista.

Kuvassa 2 esitetään erotusvaihe keskeneräisenä. Vihreä värikoodi kertoo, että niissä kohdissa erotus on toteutettu. Kirkkaan punainen osa näyttää erottavan laitteen ja vaalean punainen erotettavan prosessiosan. Punaisissa kohdissa turvaerotus ei ole vielä toteutunut.

Kuva 3 näyttää huoltotyötä varten turvallisesti erotetun kokonaisuuden. Erottavat laitteet on merkitty tumman vaaleammalla vihreällä.

Kuvassa 4 huoltotoimenpiteet ovat päättyneet ja kunnossapito luovuttaa prosessiosan takaisin käyttöhenkilökunnalle, joka voi ottaa sen uudelleen tuotantokäyttöön.

Suunnitteluun ja koulutukseen

Laadittu standardi ohjaa oikeaan suunnittelumenettelyyn, jossa otetaan huomioon myös käytön aikaiset ylläpitotoimenpiteet. Tämä on erittäin tärkeää esimerkiksi jatkuvien prosessien pumppujen osalta, joille on pystyttävä suorittamaan ylläpitotoimenpiteitä pääprosessia pysäyttämättä.

Ohjelmistoratkaisun avulla voidaan kouluttaa kunnossapitohenkilöstölle turvalliset menettelytavat. Tämä on erittäin tärkeä osa-alue, sillä palveluliiketoiminnan kasvaessa laitoskohtaisen työturvallisuuden varmistaminen on aikaisempaa haastavampaa. Kehitetyn ohjelmiston avulla huoltohenkilöstö voi tarvittaessa ennen huoltotöiden aloittamista käydä läpi erotusmenettelyn suorittamisen jopa olematta paikan päällä.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Fortum Power and Heat Oy:n Osmo Viitasaari, jonka mukaan työn merkittävänä antina oli, että standardiin saatiin kirjattua varsin laaja määrä kunnossapitotöiden turvalliseen toteuttamiseen sekä erotusten suunnitteluun ja hallintaan liittyviä prosessiteollisuuden piirissä yhteisesti hyväksyttyjä periaatteita käytäntöön sovellettaviksi. Tämän lisäksi standardiin luotiin yleinen työlupaan sidottu sekä erotustoimenpideluetteloon ja erotusmääräinkäytäntöön perustuva erotusten suunnittelu- ja hallintamenettely, jolle suunniteltiin lisäksi myös edellä tarkemmin kuvattu graafinen toteutusmalli värikäytäntöineen.

Lisätietoja: PSK:n jäsenkunta saa standardin veloituksetta PSK:n kotisivujen suojatulta osiolta. Muut voivat tilata sen osoitteesta www.psk-standardisointi.fi.

Uusimmat artikkelit

Olkiluoto 3 käy täydellä teholla

Laitosyksikkö on nyt Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin sähköntuottaja.

28.9.2022 | Kumppaniartikkeli

Voimalaitosten vuosiseisokin seurantatutkimus auttaa tunnistamaan riskejä ja ennaltaehkäisemään häiriöitä

Fescon Oy palvelee voimalaitosasiakkaita erilaisin teknologiapalveluin, jota luotsaa Fesconin teknologiajohtaja Tapio Klasila yli 20-vuoden kokemuksellaan. Klasila on voimalaitosmateriaalien ja -järjestelmien rautainen ammattilainen ja hänen kokemuksensa on auttanut asiakkaita saavuttamaan merkittäviä etuja liiketoiminnassaan.

Konecranesin älytehdastutkimus palkittiin

Konecranesin tutkimuksessa on validoitu ja otettu käyttöön 15 erilaista teknistä ratkaisua neljässä eri maassa.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.