https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Wärtsilä ja Solstad Offshore yhteistyöhön päästöjen vähentämiseksi

Solstad Offshore pyrkii puolittamaan 90 aluksen laivastonsa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteisiin päästäkseen yritys on käynnistänyt yhteistyön Wärtsilän kanssa.

Normand-Frontier

Solstadin Normand Frontier.

Sopimuksella pyritään selvittämään, arvioimaan ja toteuttamaan ratkaisut, jotka parantavat Solstadin offshore-alusten polttoainetehoa ja vähentävät niiden kasvihuonepäästöjä. Jokainen alus tarkastetaan sopivien ratkaisujen löytämiseksi. Yritys pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Solstad Offshoren kestävän kehityksen johtaja Tor Inge Dale toteaa, että vihreämpien ratkaisujen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä. Wärtsilällä on tähän vaadittava asiantuntemus, kokemus ja teknologia.

‒ Solstadilla on selvä ja kunnianhimoinen strategia tulla toimialan vihreimmän laivaston omistajaksi ja operaattoriksi. Laivoihin ei ole olemassa yhtä ainoaa kaikille sopivaa ratkaisua, joten etenemme asiassa alus kerrallaan. Meille tämä on toimintasuunnitelma parhaiden tulosten saavuttamiseksi, Wärtsilä Norwayn myyntijohtaja Cato Espere sanoo.

Solstad on vuodesta 2009 työskennellyt järjestelmällisesti päästöjen vähentämiseksi sekä operatiivisten toimenpiteiden että teknisten päivitysten kautta. Tähän mennessä alusten polttoaineen keskikulutusta on saatu vähennettyä yli 20 prosentilla. Kulutuksen puolittamiseen uskotaan pääsevän optimoimalla energiatehokkuus sekä käyttämällä vaihtoehtoisia polttoaineita. Myös uusien laivamallien tulee olla nolla- tai matalapäästöisiä.

Wärtsilällä on puolestaan merenkulkualalla pitkä kokemus uusien ympäristöystävällisten energiaratkaisujen kehittämisessä. Yhtiö oli pioneerina LNG:n käyttöönotossa. Sama pätee ammoniakin testaamiseen polttoaineena.

‒ Vielä on liian aikaista päättää, mitkä ratkaisut ovat parhaat Solstadille päästövähennysten tavoittamiseksi. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että ammoniakki ja metanoli ovat avainasemassa, kun nämä polttoaineet tulevat laajasti saataville varastoitavaksi polttoaineeksi, Wärtsilän myyntijohtaja Roy H. Stavland kiteyttää.

Teksti Tomi Kangasniemi

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.