Yara lisää fossiilivapaan kaukolämmön tuotantoa Siilinjärvellä

Siilinjärven kaukolämmön käyttäjät saavat lähivuosina lähes kaiken käyttämänsä lämmön Yaran Siilinjärven tehtaiden prosessilämmöstä. Yara ja pitkäaikainen yhteistyökumppani energia- ja vesiyhtiö Adven huolehtivat yhdessä energian talteenotosta ja lämmöntoimituksesta. Toimitettavan kaukolämmön energiantuotanto on hiilidioksidivapaata. 

yara-siilinjarvi-900x500px

Yara on aiemmin toimittanut noin 80 prosenttia Siilinjärven kaukolämpöverkon tarvitsemasta energiasta, ja lähivuosina sen tavoitteena on kattaa verkon koko lämmitystarve. Taustalla on rikkihappotehtaan prosessien uudistus, jonka myötä lämpö voidaan ottaa entistä tehokkaammin talteen.

- Kyseessä on konkreettinen esimerkki teollisuuden ilmastotoimista. Energian kierrättämistä ja hyödyntämistä kaukolämmössä tehdään Suomessa jonkin verran, mutta on poikkeuksellista, että lähes kaikki verkkoon tarvittava energia tulee teollisuuden sivuvirroista, kertoo Advenin asiakkuusjohtaja Heikki Aarrejoki.

- Siilinjärven taajamakeskuksen kattava kaukolämpöverkko saa jatkossa kestävästi ja ekologisesti tuotettua lämpöä. Olemme pitkään kehittäneet erilaisia ratkaisuja, joilla voimme vähentää tuotantolaitoksen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja tämä on yksi esimerkki näistä konkreettisista toimista, Yara Siilinjärven tehtaanjohtaja Mika Perälä sanoo.

Pyriitin ja rikin polttamisessa syntyvä lämpö otetaan hyötykäyttöön

Prosessilämpöä syntyy, kun rikkihapon valmistuksessa poltetaan Pyhäsalmelta louhittua pyriittiä ja öljynjalostamon sivutuotteena syntyvää rikkiä. Polttoprosessissa syntyy höyryä, josta osasta tehdään sähköä ja osasta kaukolämpöä. Energia tulee tällöin kaukolämpöverkkoon tehtaan normaalin tuotannon sivutuotteena hiilidioksidivapaista energialähteistä.

- Meillä on pitkä ja toimiva yhteistyö Advenin kanssa ja mahdollisuus tehdä tulevaisuudessa muutakin yhteistyötä energiatehokkuuden alueella. Tehtaamme tulevaisuuden suunnitelmissa on kehittää prosessienergian talteenottoa edelleen eteenpäin, jolloin myös kaukolämpöverkkoa voi laajentaa, Perälä kertoo.

Yaran Siilinjärven toimipaikalla on kaivoksen rikastamon lisäksi neljä eri tuotantolaitosta – lannoitetehdas, fosforihappotehdas, typpihappotehdas ja rikkihappotehdas. Yaran Siilinjärven tehtailla valmistuu lannoitteita maatalouteen, fosforihappoa lannoite- ja rehuteollisuuteen sekä rikkihappoa ja typpihappoa lannoitteiden raaka-aineiksi. Lisäksi tehtailla tuotetaan ammoniumnitraattiliuosta louhosräjähteiden raaka-aineeksi.

Uusimmat artikkelit

Monimuotoisuus ja merkityksellinen liiketoiminta ovat hyvää bisnestä

Slushin julkaisemassa uudessa “Entrepreneurship Redefined” -tutkimuksessa selvitettiin, mihin tulevaisuuden menestysyritykset perustuvat. Tuloksista ilmeni, että yrityksen menestystekijöitä ovat monimuotoisuus, liiketoiminnan merkityksellisyys sekä uudenlainen innovatiivinen yhteistyö.

4.7.2020 | Alan Uutiset

EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä, kertoo Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa. 

Finn Spring hyödyntää lämmön kausivarastointijärjestelmää tilojensa lämmitykseen

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti lämmön kausivarastointijärjestelmän juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle. Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2019 ja sen avulla kesän aikana keräämällä lämmöllä saatiin lämmitettyä toimistotilat koko kuluneen talven ajan. 

Sähköt saatu kaikille - verkon vaurioita tarkastetaan helikopterilennoilla

Uuno-myrskyn tekemien tuhojen korjaustyöt Kajaven sähköverkkoon on saatu päätökseen. Korjaustöihin osallistui 30:n henkilön ryhmä seitsemän metsäkoneen voimin. Pahimmat vauriot sähköverkkoihin tulivat Kajaanissa ja Sotkamossa välillä Korvanniemi-Kuluntalahti.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.