Yara lisää fossiilivapaan kaukolämmön tuotantoa Siilinjärvellä

Siilinjärven kaukolämmön käyttäjät saavat lähivuosina lähes kaiken käyttämänsä lämmön Yaran Siilinjärven tehtaiden prosessilämmöstä. Yara ja pitkäaikainen yhteistyökumppani energia- ja vesiyhtiö Adven huolehtivat yhdessä energian talteenotosta ja lämmöntoimituksesta. Toimitettavan kaukolämmön energiantuotanto on hiilidioksidivapaata. 

yara-siilinjarvi-900x500px

Yara on aiemmin toimittanut noin 80 prosenttia Siilinjärven kaukolämpöverkon tarvitsemasta energiasta, ja lähivuosina sen tavoitteena on kattaa verkon koko lämmitystarve. Taustalla on rikkihappotehtaan prosessien uudistus, jonka myötä lämpö voidaan ottaa entistä tehokkaammin talteen.

- Kyseessä on konkreettinen esimerkki teollisuuden ilmastotoimista. Energian kierrättämistä ja hyödyntämistä kaukolämmössä tehdään Suomessa jonkin verran, mutta on poikkeuksellista, että lähes kaikki verkkoon tarvittava energia tulee teollisuuden sivuvirroista, kertoo Advenin asiakkuusjohtaja Heikki Aarrejoki.

- Siilinjärven taajamakeskuksen kattava kaukolämpöverkko saa jatkossa kestävästi ja ekologisesti tuotettua lämpöä. Olemme pitkään kehittäneet erilaisia ratkaisuja, joilla voimme vähentää tuotantolaitoksen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja tämä on yksi esimerkki näistä konkreettisista toimista, Yara Siilinjärven tehtaanjohtaja Mika Perälä sanoo.

Pyriitin ja rikin polttamisessa syntyvä lämpö otetaan hyötykäyttöön

Prosessilämpöä syntyy, kun rikkihapon valmistuksessa poltetaan Pyhäsalmelta louhittua pyriittiä ja öljynjalostamon sivutuotteena syntyvää rikkiä. Polttoprosessissa syntyy höyryä, josta osasta tehdään sähköä ja osasta kaukolämpöä. Energia tulee tällöin kaukolämpöverkkoon tehtaan normaalin tuotannon sivutuotteena hiilidioksidivapaista energialähteistä.

- Meillä on pitkä ja toimiva yhteistyö Advenin kanssa ja mahdollisuus tehdä tulevaisuudessa muutakin yhteistyötä energiatehokkuuden alueella. Tehtaamme tulevaisuuden suunnitelmissa on kehittää prosessienergian talteenottoa edelleen eteenpäin, jolloin myös kaukolämpöverkkoa voi laajentaa, Perälä kertoo.

Yaran Siilinjärven toimipaikalla on kaivoksen rikastamon lisäksi neljä eri tuotantolaitosta – lannoitetehdas, fosforihappotehdas, typpihappotehdas ja rikkihappotehdas. Yaran Siilinjärven tehtailla valmistuu lannoitteita maatalouteen, fosforihappoa lannoite- ja rehuteollisuuteen sekä rikkihappoa ja typpihappoa lannoitteiden raaka-aineiksi. Lisäksi tehtailla tuotetaan ammoniumnitraattiliuosta louhosräjähteiden raaka-aineeksi.

Uusimmat artikkelit

K-ryhmän uusi energiankierrätysjärjestelmä leikkaa ruokakauppojen lämmönkulutuksen jopa 95 prosenttia

K-ryhmä ja Granlund ovat kehittäneet K-ruokakaupoille energiankierrätysmallin, jolla lämmönkulutus pienenee parhaimmillaan 95 prosenttia ja joka muuttaa kiinteistön kerralla energian osalta lähes hiilineutraaliksi. Päästösäästöt vastaavat vajaan seitsemän tuhannen asukkaan kunnan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

10.12.2019 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto rakentaa kiertotalouden ekosysteemiä jäte-energia-alalle

Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC ryhtyy rakentamaan kiertotalouden tiekarttaa ja ekosysteemiä jäte-energia-alalle yhdessä alan toimijoiden kanssa. Uusia ratkaisuja kaivataan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, aiemmin jätteeksi luokiteltujen sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja hukan minimointiin liittyen.

10.12.2019 | Alan Uutiset

Rakennuskonevuokraus kääntyy ensi vuonna taas kasvuun

Suomen talouden ja rakentamisen aiempaa hieman myönteisemmät odotukset näkyvät rakennuskoneiden vuokrakysynnässä sekä kuluvana että ensi vuonna. Maailmantalouden näkymissä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia: kasvuvauhti hiipuu, mutta taantumaa ei ennakoida.  Vuonna 2021 sekä rakentamisen että rakennuskoneiden käytön ennakoidaan vähenevän selvästi, Forecon Oy:n tuoreesta selvityksestä käy ilmi.

Tieto-ohjautuvia menetelmiä laakerien kunnonvalvontaan

Laakerit ovat yleisin koneissa käytettävä komponentti ja vioittunut laakeri yleisin syy koneiden rikkoutumiseen. Heikkokuntoinen laakeri voi rikkoutuessaan aiheuttaa äkkinäisen konerikon, jonka seuraus saattaa olla merkittävä taloudellinen tappio – tai pahimmillaan ihmishenki. Uusi väitöstutkimus hyödyntää tieto-ohjautuvia menetelmiä ja ohjelmistoarkkitehtuuria laakerien kunnonvalvonnassa.

Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä – Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Puhtaiden osien merkitys sähköautoteollisuudessa haastaa laitetoimittajat

FinnSonic Oy on saanut historiansa suurimman ultraäänipesulinjatilauksen. Noin kahden miljoonan euron arvoinen linja toimitetaan keväällä 2020 Saksaan sähköautoteollisuuden tarpeisiin.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.