Yara lisää fossiilivapaan kaukolämmön tuotantoa Siilinjärvellä

Siilinjärven kaukolämmön käyttäjät saavat lähivuosina lähes kaiken käyttämänsä lämmön Yaran Siilinjärven tehtaiden prosessilämmöstä. Yara ja pitkäaikainen yhteistyökumppani energia- ja vesiyhtiö Adven huolehtivat yhdessä energian talteenotosta ja lämmöntoimituksesta. Toimitettavan kaukolämmön energiantuotanto on hiilidioksidivapaata. 

yara-siilinjarvi-900x500px

Yara on aiemmin toimittanut noin 80 prosenttia Siilinjärven kaukolämpöverkon tarvitsemasta energiasta, ja lähivuosina sen tavoitteena on kattaa verkon koko lämmitystarve. Taustalla on rikkihappotehtaan prosessien uudistus, jonka myötä lämpö voidaan ottaa entistä tehokkaammin talteen.

- Kyseessä on konkreettinen esimerkki teollisuuden ilmastotoimista. Energian kierrättämistä ja hyödyntämistä kaukolämmössä tehdään Suomessa jonkin verran, mutta on poikkeuksellista, että lähes kaikki verkkoon tarvittava energia tulee teollisuuden sivuvirroista, kertoo Advenin asiakkuusjohtaja Heikki Aarrejoki.

- Siilinjärven taajamakeskuksen kattava kaukolämpöverkko saa jatkossa kestävästi ja ekologisesti tuotettua lämpöä. Olemme pitkään kehittäneet erilaisia ratkaisuja, joilla voimme vähentää tuotantolaitoksen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja tämä on yksi esimerkki näistä konkreettisista toimista, Yara Siilinjärven tehtaanjohtaja Mika Perälä sanoo.

Pyriitin ja rikin polttamisessa syntyvä lämpö otetaan hyötykäyttöön

Prosessilämpöä syntyy, kun rikkihapon valmistuksessa poltetaan Pyhäsalmelta louhittua pyriittiä ja öljynjalostamon sivutuotteena syntyvää rikkiä. Polttoprosessissa syntyy höyryä, josta osasta tehdään sähköä ja osasta kaukolämpöä. Energia tulee tällöin kaukolämpöverkkoon tehtaan normaalin tuotannon sivutuotteena hiilidioksidivapaista energialähteistä.

- Meillä on pitkä ja toimiva yhteistyö Advenin kanssa ja mahdollisuus tehdä tulevaisuudessa muutakin yhteistyötä energiatehokkuuden alueella. Tehtaamme tulevaisuuden suunnitelmissa on kehittää prosessienergian talteenottoa edelleen eteenpäin, jolloin myös kaukolämpöverkkoa voi laajentaa, Perälä kertoo.

Yaran Siilinjärven toimipaikalla on kaivoksen rikastamon lisäksi neljä eri tuotantolaitosta – lannoitetehdas, fosforihappotehdas, typpihappotehdas ja rikkihappotehdas. Yaran Siilinjärven tehtailla valmistuu lannoitteita maatalouteen, fosforihappoa lannoite- ja rehuteollisuuteen sekä rikkihappoa ja typpihappoa lannoitteiden raaka-aineiksi. Lisäksi tehtailla tuotetaan ammoniumnitraattiliuosta louhosräjähteiden raaka-aineeksi.

Uusimmat artikkelit

Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

15.10.2019 | Tutkimus ja koulutus

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. 

14.10.2019 | Alan Uutiset

Rakentamisen hyvä suhdannevaihe on päättymässä

Rakentamisen tuotanto pysyy kuluvana vuonna lähellä nykytasoaan tai vähenee enintään kaksi prosenttia vuodentakaisesta, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 14. lokakuuta julkaistussa raportissaan. Ensi vuonna rakentamisen tuotanto vähenee 1,5–3,5 prosenttia.

Empower ja Visuon käynnistävät yhteistyön 360°VR-teknologiaa hyödyntävien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä

Empower ja 360° visuaalisten työkalujen toimittaja Visuon ovat aloittaneet yhteistyön, jossa teollisuudelle älykästä kunnossapitoa ja ylläpidon analytiikkapalveluita tarjoava Empower hyödyntää Visuonin 360° VR-teknologiaan pohjautuvaa alustaa Em360° toimitilojen mallinnus- ja etähallintaratkaisussa Suomessa.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.