https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Ydinvoimalan kunnossapito hyötyi yhteisestä kehittämisestä

Henkilöstöä osallistava työprosessien mallintaminen soveltui hyvin ydinvoimalan kunnossapidon työn kehittämiseen. Menetelmä auttoi tunnistamaan kehittämistarpeita ja rakentamaan yhteistä ymmärrystä työn arjesta, mitkä ovat tärkeitä asioita työn sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta, selviää Työterveyslaitoksen (TTL) julkaisusta.

ydin

Työterveyslaitos selvitti, onko työprosessien mallintaminen toimiva tapa kehittää ydinvoimalan kunnossapidon työtä. Tutkimushankkeessa mallinnettiin kolme prosessia: vikatilanteiden ratkaiseminen, muutostöiden työsuunnittelu sekä raportointiprosessien kehittäminen.

Tulokset olivat TTL:n mukaan myönteiset. Työprosessien mallintaminen vahvisti henkilöstön yhteistä ymmärrystä työn arjesta ja sen kehittämiskohteista.

Ydinvoimaloiden toimintaan liittyy piirteitä, joiden vuoksi jaettu ymmärrys työn arjesta on erityisen tärkeää. Turvallisuuskriittisessä ympäristössä prosesseilta edellytetään selkeyttä ja toimintavarmuutta. Henkilöstön on hallittava uudet ja perinteiset teknologiat, sanoo TTL.

– Osallistavat menetelmät ovat keino muuttaa kulttuuria kehittävään suuntaan. Siitähän turvallisuudessa on paljon kysymys: avoimuudesta, yhdessä tekemisestä, haasteiden ratkomisesta, monimutkaisten asioiden selkiyttämisestä, sanoo tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Muutoksissa on tärkeää vahvistaa yhteistä ymmärrystä työprosesseista

Työprosessien mallintaminen on hyödyllistä, kun halutaan esimerkiksi vähentää häiriöitä, parantaa laatua ja sujuvuutta tai edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua.

– Tutkimuksessa nousi esiin, että joihinkin prosesseihin oli liittynyt tavoitteiden epäselvyyttä, mikä oli vaivannut kunnossapidon insinöörejä. Ulkopuolisen ohjaajan vetämä konkreettinen toimintamalli auttoi nostamaan kehityskohteet esiin rakentavassa hengessä, sanoo vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho Työterveyslaitoksesta.

Varsinkin turvallisuuskriittisillä aloilla on tärkeää pitää huolta siitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys työprosesseista ja niiden vaikutuksista toisiinsa. Tarve korostuu muutostilanteissa: esimerkiksi organisaatiouudistuksissa tai jos käyttöön otetaan uusi tekninen laite.

Tutkimushankkeessa julkaistu opas antaa edellytykset mallintaa erilaisia työprosesseja.

– Yhteinen kehittäminen koetaan joskus työläänä ja aikaa vievänä. Haastaisin työpaikkojen johtoa pohtimaan, mahtuvatko osallistavat työtavat teidän työpaikkanne arkeen. Kun punnitaan mahdollisia hyötyjä, panostukset maksavat itsensä monin verroin takaisin, sanoo Anna-Maria Teperi.

****

Aiheesta tullaan julkaisemaan Promaint-lehden numerossa 2/2022 laajempi TTL:n asiantuntijoiden kirjoittama asiantuntija-artikkeli.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.