« 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 »

Olisiko jo oikea aika – kiinnostua omaisuuden hallinnan kehittämisestä?

Älkää ampuko viestintuojaa, vaikka viestintuoja olisikin hieman sotkeutunut viestin sisältöön!

Maailmalla eräät ajankohtaiset aiheet keräävät kuulijoita, mutta Suomessa samat asiat eivät tunnu olevan ajankohtaisia. Ihmettelen myös sitä, että näiden asioiden opetus on hajanaisesti organisoitu ja aiheiden kokonaisvaltainen opiskelu on lähes mahdotonta.

Energiansäästöä ja työturvallisuutta teollisuuskiinteistön ilmastointitutkimuksella

Teollisuuden tuotantohallin ilmastoinnin toimimattomuudesta voi aiheutua ongelmia, jotka voivat pahimmassa tapauksessa vaikeuttaa tuotantoa tai heikentää työskentelyolosuhteita. Esimerkiksi kosteuden kondensoituminen rakenteisiin voi aiheuttaa pisarointia, joka pahimmassa tapauksessa saa aikaan tuotantohäiriöitä. Kokonaisvaltaisella saliilmastoinnin tutkimuksella on mahdollista löytää merkittäviä tehostamiskohteita ja säästöjä, ottaen huomioon energiankäyttö, kunnossapitoasiat, työturvallisuus ja työskentelyolosuhteet.

Kunnossapidon mobiiliratkaisu tiedon jakaminen ja oppiva organisaatio

Tiedon ja kokemusten jakaminen sekä tiedon helppo saatavuus auttavat kehittämään toimintaa. Koneiden ja prosessien elinkaaritieto auttaa päätöksen teossa, mutta ilman tehokkaita mobiiliratkaisuja osa arvokkaasta tiedosta katoaa.

Servokäyttöjen viritystyökalut tarkempi prosessi ja parempi tuottavuus

Servojärjestelmiä käytetään, kun tarvitaan nopeaa ja tarkkaa liikettä. Servokäytön säätäminen ja viritys on tärkeä osa käyttöönottoa. Se, kuinka hyvin tässä onnistutaan, vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen, prosessin laatuun sekä laitteiston elinikään.

Raha ratkaisee – joskus liikaakin

Raha ratkaisee myös automaatiota ostettaessa. Uushankinnoissa halutaan aloittaa investoinnin takaisinmaksu niin nopeasti, ettei suunnittelulle ja käyttöönotolle jää riittävästi aikaa. Uusintoja siirretään vuositolkulla ja pyritään tulemaan toimeen auttamatta elinkaarensa päässä olevilla ratkaisuilla, jotka aiheuttavat viimeisinä vuosina ylimääräisiä tuotantokatkoja.