https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 ... 75 »

Tietoturvan merkitys on korostunut teollisuusautomaation ylläpidossa

Teollisuusautomaation tietoturvaa on vuosien järjestelmällisellä työllä saatu huomattavasti parannettua. Nyt käytössä olevat tietoturvaratkaisut on kuitenkin useimmiten kohdennettu automaation elinkaaren alkupäähän varmistamaan, että automaatiojärjestelmän suunnittelu, toimitus ja käyttöönotto saadaan toteutettua mahdollisimman tietoturvallisesti.

Ennakoiva ja suunnitelmallinen työturvallisuustyö puolitti metsäteollisuuden työtapaturmat

Metsäteollisuudessa sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat olleet alle teollisuuden keskiarvon jo neljä vuotta peräkkäin. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen työhyvinvointi- ja työturvallisuustyö on vähentänyt sairauspoissaoloja ja tapaturmia merkittävästi.

Fastems palkittiin työhyvinvoinnin parantamisesta eurooppalaisessa hyvien käytäntöjen kilpailussa.

Tamperelainen tehdasautomaatioalan yritys Fastems on kehittänyt yrityskulttuuriaan tavalla, joka vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin. Fastems vastaanotti 27.4.2015 Riiassa Latviassa eurooppalaisen hyvien käytäntöjen kilpailun palkinnon. 

Hukkalämmöstä sähköä

Merkittävä osa käytetystä energiasta muuntuu hukkalämmöksi. Orgaanisten kiertoaineiden käyttöön perustuvat lämmöntalteenottoprosessit ovat potentiaalinen ratkaisu vastaamaan tähän haasteeseen.

Laatua ja turvallisuutta päivitetyillä painelaitestandardeilla

Lämmittämättömien painelaitteiden standardista SFS-EN 13445 on julkaistu  uusi painos, johon on sisällytetty muutokset viiden vuoden ajalta. Tärkeimmistä osista on saatavilla päivitetty suomenkielinen käännös.

Varmista kesätyöntekijöiden turvallisuus

Kesätyöntekijät tarjoavat meille kaikille näköalapaikan tulevaisuuteen ja sen tekijöihin. Tehdään tästä reilu vaihtokauppa. Tarjotaan nuorille kesätyön ohella myös onnistumisen edellytykset eli kunnon perehdytys ja työssä ohjausta.

SwingIO:n pilvipalvelu parantaa turvallisuutta ja tehostaa toimintaa

Suorittavan työn tekijöitä ovat ne 2/3 Suomen työväestöstä, jotka eivät istu toimistoissa, tietokoneiden ääressä, vaan tekevät niin sanottuja oikeita töitä. Näiden töiden suurimpia haasteita on tiedonkulku. Tieto kulkee hitaasti ja asioita hoidetaan käyttämällä paperilappuja ja lomakkeita. Tehtyjä asioita joudutaan korjaamaan ja tekemään jopa kokonaan uudelleen. Esimerkiksi turvallisuus- ja laatuhavaintoja ei kirjata aina ylös, vaikka niillä voisi tutkitusti vaikuttaa suoraan niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Heikko tiedonkulku aiheuttaa toiminnan hidastumisen lisäksi myös työtyytymättömyyttä. Yli 60 prosenttia työntekijöistä kaipaakin nopeampaa ja avoimempaa tiedonkulkua työhön. Olisiko aika jo kypsä siihen että myös näitä haasteita voitaisiin ratkaista tietotekniikalla?