https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 »

Työturvallisuutta kunnossapidon hiontatöihin

Kunnossapidon huolto- ja korjauskoneistuksissa käytetään satunnaisesti, mutta yleisesti käsin hiontaa sorvilla laakeri- ja tiivistekaulojen viimeistelyyn. Nyt on kehitetty kevyt ja helppokäyttöinen hiontalaite, joka poistaa käsinhiontatarpeen.

Värillä on väliä

Huollettavan laitteen tai laitteiston vaarattomuus on varmistettava ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. Uusi ohjeistus ja siihen liittyvä ohjelmistoratkaisu ohjaavat systemaattiseen menettelyyn. Teksti: Martti Hakonen, kuvat PSK ja Profox Companies Oy

Digitaalisuus turvaa hydraulisen koneen liikkeet

Digitalisoitua hydrauliikkaa valjastetaan Tampereella nosturipuomin aivoiksi. Norrhydron kehittämä sopeutuva ohjauselin perustuu yrityksen omiin ohjausventtiiliratkaisuihin.

HSEQ-arvioinnit kunnossapidon palveluverkoston toimivuuden kehittämiseen

Teollisuusyritykset huolestuvat muutama vuosi sitten kunnossapitoseisakeissa yhteisen työpaikan turvallisuudesta. Töitä tehdään yhdessä, ja mukana on monen yrityksen työntekijöitä. Tämä konkreettinen verkoston voimin tehtävä työ herätti yritykset miettimään tapaa, jolla vaikutetaan yhdessä tehtävään työhön ja tässä tapauksessa sen turvallisuuteen. Syntyi HSEQ-palvelutoimittajien arviointi. Se on konkreettinen esimerkki kyvykkyyden kehittämisestä verkostossa.

Henkilönostinten käyttökoulutus lisää turvallisuutta ja vähentää kustannuksia

Henkilönostinkoulutuksessa parannetaan osaamista erilaisista henkilönostimista, ja samalla varmistetaan niiden turvallinen, tehokas ja asianmukainen käyttö viranomaisten vaatimusten mukaan.

Huoltoautoilun turvallisuus vaatii laaja-alaista ajattelua

Puhuttaessa huoltoautojen turvallisuudesta nousee yleensä esiin kaksi asiaa: liikenne ja ajoneuvon epäjärjestyksestä aiheutuvat ongelmat. Eikä syyttä, EU-tasolla liikenteessä ja tavaran liikuttelussa sattuu työn aikaisista kuolemista 29 %, kun lievemmistä tapaturmista näiden osuus on vain 4 %. Vaikka luvuissa on myös muita kuin huoltoautoja, voidaan huoletta todeta – kun autoillessa sattuu, sattuu pahasti.

Turvallisuusjohtaminen yhteisellä työpaikalla

Työterveys ja -turvallisuus sekä ympäristövastuullisuus, eli lyhyesti ilmaistuna HSE, ovat menestyvien yritysten kivijalka. Niiden varaan rakennetaan liiketoiminnalle tärkeät asiat, kuten käytettävyys, tuottavuus, kustannustehokkuus ja kannattavuus. Kuinka HSE on hoidettu monen tuotantolaitoksen ja huomattavasti useamman palveluntarjoajan teollisuusalueella?