« 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 »

11.12.2013 | Tutkimus ja koulutus

Teollisten palveluiden konseptointi tutkimuksen ja opetuksen kautta

Monet teknologiakeskeiset yritykset ovat havainneet, että teolliset palvelut, kuten kunnossapito, korjaus, asennus, laitteiden käyttö ja uusien ratkaisujen suunnittelu, voivat tuottaa yritykselle kannattavaa liiketoimintaa ja edellyttävät tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Palveluiden määrittely ja suunnittelu edellyttävät sekä asiakastarpeen ja hyvän palveluidean tunnistamista että niihin liittyvän liiketoimintamahdollisuuden analysointia. Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitos on kolmen vuoden ajan toteuttanut Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot -kurssia, jolla oppilasryhmät konseptoivat kohdeyrityksille teollisia palveluita ja arvioivat niihin liittyvää liiketoimintamahdollisuutta.

11.12.2013 | Tutkimus ja koulutus

Laitekannan hallinta näkökulmia fleetin hallintaan ja arvontuottoon asiakkaalle

Tässä artikkelissa käsittelemme laajaan asennettuun laitekantaan (fleet) perustuvien palveluiden ja asiakkaan käyttöomaisuuden hallinnan prosesseja. Korostamme tässä yhteydessä erityisesti asiakkaalle muodostuvaa arvoa. Tämän artikkelin tavoitteena on lisätä ymmärrystä asiakkaan ja toimittajan prosessien yhteensovittamisen tarpeista.

11.12.2013 | Tutkimus ja koulutus

Asiakaskeskiöön palveluiden kehittämisessä motivoi asiakas mittaamaan, arvioimaan ja kehittämään palvelua!

Palveluiden merkitystä niin yritysten liiketoiminnan kannalta kuin kansantalouden näkökulmasta ei voi liikaa korostaa. Monissa korkeaa teknologiaa hyödyntäviä järjestelmiä myyvissä yrityksissä on havaittu, että markkinat ovat hyvin hintatietoisia. Tällöin parhaat kasvun edellytykset niin liikevaihdon kuin katteen osalta ovat hyvin organisoitujen palveluiden tuottamisessa. Palvelutuotantoa ja tarjoomaa täytyy myös osata johtaa ja mitata, jotta sitä voidaan kehittää. Painopiste ei voi olla pelkästään organisaatioiden sisäisen tehokkuuden kehittämisessä ja resurssien kohdentamisessa, vaan myös täysin uuden palveluliiketoiminnan kehittämisessä ja siitä syntyvän arvon osoittamisessa asiakkaille.

21.11.2013 | Tutkimus ja koulutus

Koulutus osana tuotannon tehostamista tarvetta moni- ja syväosaamiseen

Rakennemuutos, uudistaminen ja sopeutuminen ovat päivän sanoja näinä aikoina. Paineet heijastuvat myös teollisuusyrityksiin ja sitä kautta niiden kunnossapitoon. Onko teollisuuden kilpailukyky riittävä verrattuna kilpailijamaihin ja millä tavoin teollisuus saadaan pysymään Suomessa. Mikä on kunnossapidon rooli tässä myllerryksessä?

30.10.2013 | Tutkimus ja koulutus

MPMM 2013 kunnossapidossa yhdistyvät teoria ja käytäntö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjesti kansainvälisen Maintenance Performance Measurement and Management, MPMM 2013 -konferenssin 12.–13. syyskuuta Lappeenrannassa. Tapahtuma oli suunnattu sekä yrityksissä että yliopistoissa toimiville kunnossapidon asiantuntijoille.

13.9.2013 | Tutkimus ja koulutus

Teollinen palvelu- liiketoiminta kolme tapaa suhtautua

Palveluliiketoiminnan mahdollisuudet puhuttavat monia teollisuuden aloja, eikä metalli- ja konepajateollisuus ole tässä poikkeus. Yritysten johtotehtävissä työskentelevät henkilöt ovat usein avainasemassa näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä, mutta palveluihin suuntautuminen herättää heidän keskuudessaan hyvin erilaisia näkemyksiä. Johdon mielikuvilla, suhtautumisella ja aikaisemmilla kokemuksilla voi olla suuri vaikutus siihen, kuinka yrityksen palveluliiketoiminta tulee kehittymään.