https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 134 135 136 137 138 139 140 ... 162 »

7.3.2016 | Alan Uutiset

Empower Kemin Ajoksen tuulipuiston pääurakoitsijaksi

Ruotsalainen OX2 ja Empower PN Oy ovat sopineet kymmenen vanhan tuulivoimalan purkamisesta ja kolmentoista uuden voimalan rakentamisesta Ajoksen tuulipuistoon. Nyt solmittu sopimus vahvistaa Empowerin asemaa johtavana tuulivoiman palveluntuottajana Suomessa.

7.3.2016 | Alan Uutiset

Oppia luotettavuus­analyysiin alan konkarilta

AEL järjestää Oulussa 25. - 26.5.2016 RAM- eli luotettavuusanalyysin perusteita käsittelevän seminaarin, jonka puhujana toimii isobritannialainen alan asiantuntija Cris Whetton. Tilaisuus on suunnattu erityisesti kunnossapidon ja tuotannon vastuutehtävissä toimiville asiantuntijoille sekä luotettavuus-, kehitys- ja kunnossapitoinsinööreille.

7.3.2016 | Alan Uutiset

Kouluttaudu kunnonvalvonnan huippuosaajaksi

SKF ja Mobius Institute järjestävät syyskuussa harvinaisen koulutuksen. Kyseessä on ISO 18436-2:n mukainen värähtelyanalysoijien pätevöintiin valmentava koulutus tasolle IV. Sen suorittanut henkilö voi toimia erityisesti roottoridynamiikan asiantuntijana.

7.3.2016 | Alan Uutiset

Ourex auttaa poistamaan hitsauskäryt

Ourex Oy tunnetaan erikoisilmastoinnin asiantuntijana. Asi­akkaina ovat ilmanvaihto- ja talotekniikkayritykset, kunnat, valtio, oppilaitokset, teollisuus, sairaalat, laboratoriot, katsastuskonttorit ja pelastuslaitokset. Yhtiö on palvellut yli 30 vuotta mitoittaen ja suunnitellen erilaisiin kohteisiin kohdepoisto- ja ilmanvaihtoratkaisuja. Tuotevalikoima on laaja, sillä laitteita löytyy kohdepoistoihin, hitsaus-, pakokaasu- ja maalauspoistoihin. Lisäksi tarjonnassa on liikuteltavia suodatinyksiköitä, puhaltimia, purunpoistolaitteita, vetokaappeja sekä laboratoriokalusteita.

7.3.2016 | Alan Uutiset

Teboililta uusi hydrauliikkaöljy pohjoismaisiin oloihin

Teboil on erikoistunut valmistamaan pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvia tuotteita. Haminan voiteluainelaboratorion tuotekehityksen tuloksena on syntynyt uusi Teboil Hydraulic Oil Scandic 32 -erikoishydrauliikkaöljy. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet raskaasti kuormitetut korkeapainehydrauliikkajärjestelmät, jotka työskentelevät voimakkaasti vaihtelevissa lämpötiloissa arktisesta kylmyydestä kesähelteeseen.

4.3.2016 | Alan Uutiset

GreenStream Network hyötyy Kiinan teollisuuden tiukkenevista energiansäästötavoitteista

Energiansäästöpalveluja tarjoava GreenStream Network hyötyy Kiinan teollisuuden tiukkenevista energiansäästötavoitteista. Myös yhtiön kasvunäkymät ovat hyvät, sillä Kiinan tarve nostaa energia- ja materiaalitehokkuutta yhdistettynä suomalaiseen sekä pohjoismaiseen teknologiaosaamiseen luovat hyvän pohjan liiketoiminnan kasvattamiselle.

2.3.2016 | Alan Uutiset

Uusi sensoriteknologia tarkkailee sisäilmaa, parantaa työtehoa

Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt toimistoihin ja vaikkapa koululuokkiin soveltuvan sisustuselementin tarkkailemaan sisäilman laatua. Laite havainnoi erityisesti hiilidioksidia, lämpötilaa ja kosteutta ja ohjaa ihmistä valon avulla. Tarvittaessa teknologiaa voidaan hyödyntää myös suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi eri teollisuuden tuotantoympäristöissä koneellisen ilmanvaihdon tukena.