https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 29 »

Sähkölaitteistojen kunnossapidon asialla

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry edistää joitakin erityisen tärkeinä pidettäviä asiakokonaisuuksia erikseen niitä varten perustettujen asiantuntijaryhmien avulla.  Ryhmiin kutsutaan alan ammattilaisia, jotka edustavat niin palveluiden tuottajia kuin joskus myös niiden käyttäjiäkin. Tarvittaessa ryhmien kokoonpanoja täydennetään projektikohtaisesti liiton ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Sähkömoottorien varalaitepalvelu varmistaa sujuvan kunnossapidon

Suuret teollisuuslaitokset hyödyntävät toiminnassaan satoja tai jopa tuhansia erilaisia sähkömoottoreita. Moottoreiden huollon ja uusimisen lisäksi riittävän varalaitekannan jatkuva ylläpito on vaativa ja monimutkainen prosessi. Teollisuusyrityksille suunnattu varalaitepalvelu helpottaa kunnossapitoa sekä vähentää varalaitteisiin sidottua omaa pääomaa.

Vaatimukset datapohjaisten kunnossapitopalvelujen liiketoimintaan

Teollinen internet ja sen myötä toisiinsa kytkeytyneet laitteet, ihmiset ja tietojärjestelmät tarjoavat yrityksille monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Kunnossapitopalvelut ovat perinteisesti keskittyneet ongelmanratkaisuun ja laitteiden käynnissäpidon varmistamiseen, mutta ne voivat datapohjaisuuden myötä kehittyä oleelliseksi lisäarvon lähteeksi. 

Kunnossapito 2017 -messut: Analytiikalla entistä parempaan ennustettavuuteen

Kunnossapito on keskeinen tuotannon onnistumisen edellytys niin kasvun kuin rakennemuutoksen aikana. Alan uudet teknologiat, toimintamallit ja oikea osaaminen tuovat tehokkuutta ja ennustettavuutta tilanteessa kuin tilanteessa. Ne ovat esillä Kunnossapito 2017 -messuilla 10.–12. lokakuuta Helsingissä Teknologia17 -tapahtumassa.

Fortumin kokemukset voimalaitosten käytön ulkoistussopimuksesta hyviä: turvallisuustaso ja käytettävyys hyvällä mallilla

Syyskuussa 2016 Fortum siirsi Maintpartnerille Suomessa ja Puolassa viiden voimalaitoksen ja kuuden kaukolämpöverkon käynnissäpitotehtävät. Kumppanuusmalli on iso kokonaisuus ja yhteistyö läheistä. Sopimus teki Maintpartnerista samalla Pohjoismaiden johtavan käynnissäpitopalveluyrityksen.

Maasulkuvikojen paikallistamiseen uusi menetelmä ja keksintö

Vaasan yliopiston tutkijat ovat kehittäneet Protect-DG-tutkimushankkeessa uusia tekniikoita sähköverkon vikatilanteisiin ja hajautetun energian tuotannon hallintaan.

Konecranes ja belgialainen MPET allekirjoittivat merkittävän kunnossapitosopimuksen

Konecranes allekirjoitti elokuussa 2017 merkittävän kunnossapitosopimuksen: yrityksen Antwerpenin kunnossapitoyksikkö vastaa jatkossa kaikkien MSC PSA European Terminalin (MPET) runsaan 150 konttilukin kunnossapidosta ja korjauksesta.