https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 »

Kemikaaliputkistojen vaatimustenmukaisuutta selvitettiin valvontaprojektissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti tänä vuonna valmistuneessa projektissa prosessilaitosten kemikaaliputkistojen vaatimustenmukaisuutta sekä painelaitealan toimijoiden tietämystä muuttuneista säädöksistä ja putkistojen turvallisuusvaatimuksista. Eniten kehitettävää löytyi putkistojen hankintamenettelyissä. Myös putkistojen asiakirjoissa oli muodollisia puutteita.

Sähkölaitteiston haltijan kunnossapito-opas on ilmestynyt

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n Kunnossapitoryhmä on tuottanut sähkölaitteistojen haltijoille kunnossapitoa käsittelevän oppaan. Kesäkuussa ilmestynyt opas on tavallaan jatkoa aiemmin julkaistulle sähköistysoppaalle, joka on suunnattu erityisesti rakennusalalle.

Kunnonvalvontajärjestelmä pitää laivat liikkeessä

SKF auttoi asiakastaan ottamaan käyttöön kunnonvalvontajärjestelmän laivoissa. Järjestelmää suunnitellaan myös varustamon muihin aluksiin, kertoo SKF:n Business Engineer Anders Welin.

IoTFlex tarjoaa käytännön työkalun laitteiden kunnon selvittämiseen

Caverion Oyj:n kehittämä uusi IoTFlex-konsepti tukee teollisuuden kunnossapitotoimintaa. Sen perusideana on mitata älykkäiden antureiden avulla koneen todellista kuntoa ja ennustaa mahdollinen vikaantuminen reaaliaikaisen analytiikan keinoin.

Viisi yleisintä syytä sähkömoottoreiden laakerivaurioihin

Vaurioituneen laakerin huolellisella tutkimisella voidaan useimmiten määrittää vaurion juurisyy ja tarvittavat toimenpiteet, joilla vaurion uusiutuminen voidaan estää.

Nesteen uusi LubeService Online -palvelu mittaa laitteiden kunnon etänä

Nesteen uuden LubeService Online -palvelun avulla voidaan mitata voiteluöljyn kuntoa kriittisissä laitteissa vuorokauden ympäri. Palvelu tarkkailee hydrauli-, voitelu-, lämmönsiirto- tai vaihteistoöljyn kuntoa ja seuraa, että laite toimii normaalisti. Se reagoi poikkeamiin ennen kuin niistä aiheutuu vahinkoa laitteelle tai tuotantoprosessille.

Strategista kumppanuutta Suomen valmiuden turvaksi

Suomen Puolustusvoimien strateginen kumppani Millog Oy on 10 vuodessa kehittynyt hyvästä liiketoimintaideasta yli tuhannen työntekijän ja 22 toimipaikan organisaatioksi. Yhtiön toimitusjohtaja Aarne Niemisen mukaan yhtiöllä olisi nyt hyvät mahdollisuudet laajentaa palvelutarjontaansa muillekin valtiollisille toimijoille, kuten sisäasiainministeriön poliisi- ja rajavartiolaitokselle.