« 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 »

Teollinen internet kunnossapidossa

Palvelukeskeisestä liiketoiminnasta on puhuttu lähes 10 vuotta. Mobiilitekniikan ansiosta se on nousemassa yhä suurempaan rooliin, ja merkittävät kotimaiset yritykset toimivat tiennäyttäjinä. Onko turvallista jatkaa perinteisillä toimintatavoilla, vai kannattaako teollinen internet ottaa mukaan varmistamaan menestyminen?

Kuljetinjärjestelmän elinkaaren hallinta esimerkkinä Kaunisvaaran kuljettimet

Paakkola Conveyors Oy toimittaa kuljetinjärjestelmät Northland Resources AB:n Kaunisvaaran rautakaivokselle Pajalaan Pohjois-Ruotsiin. Vuosina 2012–2014 tapahtuva toimitus sisältää kuljetinjärjestelmien suunnittelun, valmistuksen ja käyttöönoton sekä sähköistyksen. Mukana on myös elinkaaren kattava ylläpidon palvelusopimus.

Teollinen internet mahdollistaa nostolaitteiden kunnossapidon vallankumouksen

Etäyhteys avaa uusia mahdollisuuksia. Laitevalmistaja voi tarjota omien ja myös muiden valmistajien laitteiden käytön ja kuormituksen seurannan sekä toimintakunnon valvonnan ja siihen liittyvät ylläpitopalvelut. Menettely parantaa käyttövarmuutta ja tuo mukanaan alhaisemmat elinkaarikustannukset.

Kenttä- automaation hallinta tehtaan toiminnan apuna

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resorce Planning, ERP), kuten SAP, Maximo tai Oracle, pyritään yhä useammin liittämään liiketoiminnan tiedonhallinnassa oleellista automaattisesti ja tarvittaessa reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa kustannustehokkuutta tavoitellen. Tehostamistoimia pyritään suuntaamaan toimitusketjun (Supply Chain, SCM), asiakkuuden (Customer Relations, CRM), energian, päästöjen, tuotantolaitosten elinkaaren sekä käynnissäpidon hallintaan ja toiminnan tueksi yritysten kartoittamien erilaisten liiketoiminnan tehostamistarpeiden mukaan.

Langattomat HART-lähettimet kuinka kalibroidaan

Langattomaan WirelessHART tekniikkaan perustuvien lähettimien käyttö yleistyy. Mitä nämä lähettimet ovat, ja miten ne eroavat perinteisistä kaapeloiduista HARTlähettimistä? Miksi myös langattomat HART-lähettimet tulee kalibroida, ja miten toimenpide suoritetaan? Nämä ja muita aiheeseen liittyviä asioita käsitellään tässä artikkelissa.

Automaatio- järjestelmän elinkaari hallitse tarvelähtöisesti

Jatkuvasti lisääntynyt järjestelmien monimuotoisuus yhdessä modernin tietotekniikan erilaisten päivitysten kanssa tuovat lisähaasteita automaatiohenkilöstölle. Automaatiojärjestelmien pitäminen päivitettyinä ja ajan tasalla on luonut tarpeen uusille työkaluille.