« 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 »

Miten se pyörii? tuulivoimaloiden tarkastukset

Kirjoittaja on työskennellyt vuosikausia tuulivoiman parissa, sekä ”maassa” hankevalmistelussa ja suunnittelussa että ”ylhäällä” asennuksissa ja tarkastuksissa. Mikä tekee tuulivoimalasta erikoisen tarkastuskohteen, ja mitä siellä on tarkastettavaa?

Muuntajaöljyn kunnossapito ja automaattinen kunnonvalvonta

Muuntajat ovat tärkeitä sähköjärjestelmän komponentteja. Muuntajaöljyjen kunnolla on suuri vaikutus muuntajan toimintaan, kestoikään ja turvallisuuteen. Jatkuvalla, nykyaikaisella muuntajaöljyn kunnossapidolla voidaan jatkaa muuntajan käyttöikää huomattavan paljon ja näin saada merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi voidaan helposti toteuttaa on-line-kunnonvalvontaa muuntajaöljyille, jolloin saadaan jatkuva tieto muuntajaöljyn kunnon mahdollisesta muutoksesta. Muuntajakohtaisia kiinteästi asennettuja muuntajaöljyn kunnossapito- ja kunnonvalvontalaitteita käytetään tyypillisesti muuntajissa kokoluokiltaan 4,5…500 MVA.

Vuodonhaku ja kunnonvalvonta ultraäänen avulla

Ultraääntä hyödynnetään tarkistuksissa kohteen ulkopuolelta kosketuksettomasti. Hyviä arkipäivän esimerkkejä ovat terveydenhuollossa sikiöiden ultraäänitutkimukset ja koneenrakennuksessa ainetta rikkomattomat ultraäänitarkastukset. Teollisuudessa, vedenkäsittelyssä, energiantuotannossa sekä rakennus- ja kiinteistöhuollossa ultraääntä käytetään virtaus- ja energiamittauksissa, tiiveystarkastuksissa ja vuotojen paikallistamisessa sekä koneiden kunnonvalvonnassa.

Teollinen internet kunnossapidossa

Palvelukeskeisestä liiketoiminnasta on puhuttu lähes 10 vuotta. Mobiilitekniikan ansiosta se on nousemassa yhä suurempaan rooliin, ja merkittävät kotimaiset yritykset toimivat tiennäyttäjinä. Onko turvallista jatkaa perinteisillä toimintatavoilla, vai kannattaako teollinen internet ottaa mukaan varmistamaan menestyminen?

Kuljetinjärjestelmän elinkaaren hallinta esimerkkinä Kaunisvaaran kuljettimet

Paakkola Conveyors Oy toimittaa kuljetinjärjestelmät Northland Resources AB:n Kaunisvaaran rautakaivokselle Pajalaan Pohjois-Ruotsiin. Vuosina 2012–2014 tapahtuva toimitus sisältää kuljetinjärjestelmien suunnittelun, valmistuksen ja käyttöönoton sekä sähköistyksen. Mukana on myös elinkaaren kattava ylläpidon palvelusopimus.

Teollinen internet mahdollistaa nostolaitteiden kunnossapidon vallankumouksen

Etäyhteys avaa uusia mahdollisuuksia. Laitevalmistaja voi tarjota omien ja myös muiden valmistajien laitteiden käytön ja kuormituksen seurannan sekä toimintakunnon valvonnan ja siihen liittyvät ylläpitopalvelut. Menettely parantaa käyttövarmuutta ja tuo mukanaan alhaisemmat elinkaarikustannukset.

Kenttä- automaation hallinta tehtaan toiminnan apuna

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resorce Planning, ERP), kuten SAP, Maximo tai Oracle, pyritään yhä useammin liittämään liiketoiminnan tiedonhallinnassa oleellista automaattisesti ja tarvittaessa reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa kustannustehokkuutta tavoitellen. Tehostamistoimia pyritään suuntaamaan toimitusketjun (Supply Chain, SCM), asiakkuuden (Customer Relations, CRM), energian, päästöjen, tuotantolaitosten elinkaaren sekä käynnissäpidon hallintaan ja toiminnan tueksi yritysten kartoittamien erilaisten liiketoiminnan tehostamistarpeiden mukaan.