« 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 »

Kenttä- automaation hallinta tehtaan toiminnan apuna

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resorce Planning, ERP), kuten SAP, Maximo tai Oracle, pyritään yhä useammin liittämään liiketoiminnan tiedonhallinnassa oleellista automaattisesti ja tarvittaessa reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa kustannustehokkuutta tavoitellen. Tehostamistoimia pyritään suuntaamaan toimitusketjun (Supply Chain, SCM), asiakkuuden (Customer Relations, CRM), energian, päästöjen, tuotantolaitosten elinkaaren sekä käynnissäpidon hallintaan ja toiminnan tueksi yritysten kartoittamien erilaisten liiketoiminnan tehostamistarpeiden mukaan.

Langattomat HART-lähettimet kuinka kalibroidaan

Langattomaan WirelessHART tekniikkaan perustuvien lähettimien käyttö yleistyy. Mitä nämä lähettimet ovat, ja miten ne eroavat perinteisistä kaapeloiduista HARTlähettimistä? Miksi myös langattomat HART-lähettimet tulee kalibroida, ja miten toimenpide suoritetaan? Nämä ja muita aiheeseen liittyviä asioita käsitellään tässä artikkelissa.

Automaatio- järjestelmän elinkaari hallitse tarvelähtöisesti

Jatkuvasti lisääntynyt järjestelmien monimuotoisuus yhdessä modernin tietotekniikan erilaisten päivitysten kanssa tuovat lisähaasteita automaatiohenkilöstölle. Automaatiojärjestelmien pitäminen päivitettyinä ja ajan tasalla on luonut tarpeen uusille työkaluille.