« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 22 »

IoTFlex tarjoaa käytännön työkalun laitteiden kunnon selvittämiseen

Caverion Oyj:n kehittämä uusi IoTFlex-konsepti tukee teollisuuden kunnossapitotoimintaa. Sen perusideana on mitata älykkäiden antureiden avulla koneen todellista kuntoa ja ennustaa mahdollinen vikaantuminen reaaliaikaisen analytiikan keinoin.

Viisi yleisintä syytä sähkömoottoreiden laakerivaurioihin

Vaurioituneen laakerin huolellisella tutkimisella voidaan useimmiten määrittää vaurion juurisyy ja tarvittavat toimenpiteet, joilla vaurion uusiutuminen voidaan estää.

Nesteen uusi LubeService Online -palvelu mittaa laitteiden kunnon etänä

Nesteen uuden LubeService Online -palvelun avulla voidaan mitata voiteluöljyn kuntoa kriittisissä laitteissa vuorokauden ympäri. Palvelu tarkkailee hydrauli-, voitelu-, lämmönsiirto- tai vaihteistoöljyn kuntoa ja seuraa, että laite toimii normaalisti. Se reagoi poikkeamiin ennen kuin niistä aiheutuu vahinkoa laitteelle tai tuotantoprosessille.

Strategista kumppanuutta Suomen valmiuden turvaksi

Suomen Puolustusvoimien strateginen kumppani Millog Oy on 10 vuodessa kehittynyt hyvästä liiketoimintaideasta yli tuhannen työntekijän ja 22 toimipaikan organisaatioksi. Yhtiön toimitusjohtaja Aarne Niemisen mukaan yhtiöllä olisi nyt hyvät mahdollisuudet laajentaa palvelutarjontaansa muillekin valtiollisille toimijoille, kuten sisäasiainministeriön poliisi- ja rajavartiolaitokselle.

Teollisuuden kunnossapitotyö muuttuu tietotyöksi

Virtuaalitodellisuus (virtual reality, VR), lisätty todellisuus (augmented reality, AR) ja sosiaalisen median mobiiliratkaisut yleistyvät nopeasti kunnossapitohenkilöstön arjessa. Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi DIMECC S-STEP-ohjelmassa (Smart technologies for lifecycle performance) osaprojektia, jossa kehitettiin tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyönä uusia digitaalisia huoltotyöratkaisuja ja -välineitä. Tavoitteena on tehostaa työtuloksia ja -tyytyväisyyttä.

Paineella tyhjennettävät kuljetussäiliöt määräaikaistarkastusten piiriin

Paineella tyhjennettävien kuljetussäiliöiden, niin sanottujen bulkkisäiliöiden, rekisteröintirajaa on tiukennettu vuoden alussa voimaan tulleessa uudessa painelaitelainsäädännössä. Jos kuljetussäiliö tyhjennetään yli 0,5 bar paineella, on säiliö rekisteröitävä painelaite, ja säiliölle on tehtävä määräaikaistarkastus kahden vuoden välein. 

Kyroventtiilien testausta Metson Vantaan tehtaalla

Metson venttiiliteknologiakeskus Vantaalla testaa kryo- ja muihin kylmiin kohteisiin tarkoitettuja venttiilejä kastamalla ne lähes –200 asteiseen nestemäiseen typpeen, kerrotaan Metallitekniikka -lehdessä.