« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 »

Uusi menetelmä vauhdittaa aurinko- ja tuulivoiman yleistymistä

Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi kansainvälistä hanketta, jossa kehitetään sähkökemiallista niin sanottua ReSOC-konversioteknologiaa (Reversible Solid Oxide Cell). Teknologian avulla voidaan varastoida suuria määriä uusiutuvaa energiaa. 

Uusi mittaus- ja kuivausteknologia vähentää laiterikkoja

Suomalaisen startup-yrityksen Talas Electric Oy:n kehittämä ja patentoima teknologia yhdistää eristysvastusmittauksen ja eristeiden kuivauksen yhteen laitteeseen. Teknologian ansioista matalajännitemoottoreiden (alle 1 000 volttia) eristysvastusmittaus ja eristeiden kuivaus saadaan automatisoitua, mikä pidentää moottoreiden käyttöikää ja parantaa käyttövarmuutta.  

Virtuaalitodellisuutta rakennusteollisuuden tarpeisiin

Rakennusteollisuudessa VR-tekniikasta hyötyvät niin suunnittelijat kuin asunnonostajakin. YIT:n asiakkaat voivat tutustua tuleviin koteihinsa virtuaalitodellisuuden (VR) avulla Slovakiassa. Suomessa tekniikka on mahdollista ottaa käyttöön nopeassakin aikataulussa.

Älykameroilla koneille tehokkuutta ja tuotteille laatua

Älykamerasovelluksia käytetään monella teollisuuden alalla, muun muassa paperi-, sellu- ja painoteollisuudessa ja pian myös terveydenhuollossa esimerkiksi vanhusten apuna. Älysovellusten avulla tietokoneet, älykamerat sekä muut prosessityökalut analysoivat näkemäänsä ja tuottavat tietoa, jonka perusteella voidaan toimia. 

Ohut ja monipuolinen VUCAM AM 4 MM-videoskooppi

ViZaar on kehittänyt 6 mm valojohteella varustetun Vucam XO:n rinnalle uuden 4mm valojohteella varustetun version. VUCAM AM 4 mm valojohteella on saatavilla 1,1, 2,2 ja 3,3 m työskentelypituudella.

ABB on tuonut markkinoille uuden hiilijalanjälkeä pienentävän AirPlus-teknologian

Uuden kojeiston eristeenä käytetään kasvihuonekaasu SF6-rikkiheksafluoridin sijasta ympäristöystävällisempää fluoroketone-pohjaista kaasuseosta. Sen ilmaston lämmitysvaikutus (GWP, Global Warming Potential) on jopa 99.9 prosenttia pienempi kuin SF6-kaasun.

Lämpökameroista on moneksi

Metropolian Myyrmäen yksikössä suoritettiin kevätkauden kestänyt harjoitustyö, jossa kolme kolmannen vuosikurssin insinööriopiskelijaa tutustui markkinoilla oleviin lämpökameroihin ja niiden ominaisuuksiin. Käytössä oli koulun omia sekä mukaan lähteneiden yhteistyökumppaneiden laitteita.