« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 »

Lämpökameroista on moneksi

Metropolian Myyrmäen yksikössä suoritettiin kevätkauden kestänyt harjoitustyö, jossa kolme kolmannen vuosikurssin insinööriopiskelijaa tutustui markkinoilla oleviin lämpökameroihin ja niiden ominaisuuksiin. Käytössä oli koulun omia sekä mukaan lähteneiden yhteistyökumppaneiden laitteita.

Intuitiivista, älykästä ja helppoa 3D-tarkastusta

SICKin konfiguroitavan TriSpector1000-konenäköanturin intuitiivinen käyttö, monipuolinen yhteensopivuus ja tehtaalla kalibroitu 3D-tietojen anto mm-arvoina varmistavat, että monenlaiset tunnistustehtävät sujuvat helposti.

Vaisala MHT410​​​ antaa reaaliaikaista tietoa muuntajan vikatilanteista

Vaisala MHT410 on muuntajiin asennettava jatkuvatoiminen muuntajien kunnonhallinnan työkalu. MHT410 laite voidaan kiinnittää muuntajan olemassa oleviin rakenteisiin. Laite mittaa jatkuvatoimisesti muuntajan öljyn vety- ja kosteuspitoisuutta. Tämä mahdollistaa tarveperusteisen muuntajan kunnon hallinnan.

Hybridijärjestelmä tuo energiatehokkuutta hydrauliikan sovelluksiin

Digitaalihydrauliikan avulla voidaan parantaa suuria tehoja vaativien työkoneiden energiatehokkuutta. Diplomi-insinööri Mikko Heikkilä tutki tuoreessa väitöskirjassaan puomin ohjaamista digitaalihydraulisella tehonhallintajärjestelmällä. Häviötä syntyi jopa puolet normaalia vähemmän. 

Ensimmäinen aurinkosähköllä polttoainetta tuottava koelaitos Suomeen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT rakentavat yhteistyönä demolaitoksen, jossa pilotoidaan uusiutuvien polttoaineiden tuottamista aurinkosähköllä. Energian raaka-aineena käytetään aurinkoa, vettä ja ilmasta erotettua hiilidioksidia.

Energiatehokas ja käyttökustannuksiltaan edullinen prosessipumppu

Sveitsiläisomisteinen teollisuuspumppujen valmistaja Sulzer Pumps Finland esitteli Pohjoinen Teollisuus 2016 -messutapahtumassa muun muassa uutta SNS-pumppujen valikoimaansa. SNS-prosessipumput ylittävät kaikkien teollisuuden alojen korkeimmat energiatehokkuusvaatimukset ja vastaavat kansainvälisen ISO 5199 -standardin suunnitteluvaatimuksia.

Etäosoittimella ongelman ytimeen

Suomalaisyritys Delta Cygni Labs Oy:n kehittämä Pointr -etätukisovellus syntyi alun perin ratkaisuksi kansainvälisen avaruusaseman ongelmaan. Maan ja astronauttien välistä kommunikointia piti parantaa, mutta kätevä kommunikointiväline puuttui, jolla voisi maasta käsin sujuvasti ja selkeästi ohjeistaa avaruudessa työskenteleviä kollegoita erilaisten ongelmien ratkaisemisessa.