« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 »

Aurinko jäähdyttää ympäristöystävällisesti ja lähes sähköttä

Ilmastonmuutoksen vaikutusten lisääntyessä jäähdytyksen tarve ja kysyntä kasvavat. Teknologian tutkimuskeskus VTT ja saksalainen ZAE Bayern ovat rakentaneet päästöttömän aurinkoenergialla toimivan jäähdyttimen, jonka pilottilaitteisto testattiin käytössä Suomessa ja Saksassa. Tulevaisuuden potentiaalinen markkina-alue on maailmanlaajuinen ja erityisesti lämpimissä maissa.

Lentävä mittausalusta kartoittaa teollisuuden päästöjä reaaliajassa

Suomalainen cleantech-alan startup Aeromon on kehittänyt lentävän analytiikka-alustan, joka mittaa laitteeseen kiinnitettävien mobiilisensoreidensa avulla teollisuuden ympäristöpäästöjä reaaliajassa.

Suomalaiskeksintö tuo lisää vääntöä sähkömoottoriteollisuuteen

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) on kehitetty uusi moottoriratkaisu, joka kykenee tuottamaan suuren vääntömomentin ilman vaihdelaatikon käyttöä. Lisäksi moottori on koottu teräspalikoista legomaiseen tapaan ja sitä jäähdytetään vedellä. Ratkaisu on nykyisiä käytössä olevia moottoreita edullisempi ja luotettavampi.

Uusi menetelmä vauhdittaa aurinko- ja tuulivoiman yleistymistä

Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi kansainvälistä hanketta, jossa kehitetään sähkökemiallista niin sanottua ReSOC-konversioteknologiaa (Reversible Solid Oxide Cell). Teknologian avulla voidaan varastoida suuria määriä uusiutuvaa energiaa. 

Uusi mittaus- ja kuivausteknologia vähentää laiterikkoja

Suomalaisen startup-yrityksen Talas Electric Oy:n kehittämä ja patentoima teknologia yhdistää eristysvastusmittauksen ja eristeiden kuivauksen yhteen laitteeseen. Teknologian ansioista matalajännitemoottoreiden (alle 1 000 volttia) eristysvastusmittaus ja eristeiden kuivaus saadaan automatisoitua, mikä pidentää moottoreiden käyttöikää ja parantaa käyttövarmuutta.  

Virtuaalitodellisuutta rakennusteollisuuden tarpeisiin

Rakennusteollisuudessa VR-tekniikasta hyötyvät niin suunnittelijat kuin asunnonostajakin. YIT:n asiakkaat voivat tutustua tuleviin koteihinsa virtuaalitodellisuuden (VR) avulla Slovakiassa. Suomessa tekniikka on mahdollista ottaa käyttöön nopeassakin aikataulussa.

Älykameroilla koneille tehokkuutta ja tuotteille laatua

Älykamerasovelluksia käytetään monella teollisuuden alalla, muun muassa paperi-, sellu- ja painoteollisuudessa ja pian myös terveydenhuollossa esimerkiksi vanhusten apuna. Älysovellusten avulla tietokoneet, älykamerat sekä muut prosessityökalut analysoivat näkemäänsä ja tuottavat tietoa, jonka perusteella voidaan toimia.