https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 133 »

5.1.2022 | Alan Uutiset

Kunnossapitotyöt tehdään yhä useammin vuokrakoneilla

Rakennuskoneiden vuokraus on kasvanut vauhdilla 2000-luvulla. Monet rakennusyritykset ovat luopuneet omista rakennuskoneistaan ja tehneet sopimuksen rakennuskonevuokrayritysten kanssa. Noin puolet talonrakentamisessa käytettävistä rakennuskoneista on vuokrattu ja vuokrausaste, penetraatio kasvaa edelleen. Ruotsi on edelleen edellä Suomea.

4.1.2022 | Alan Uutiset

Sitowisen uudeksi toimitusjohtajaksi Heikki Haasmaa

Sitowisen hallitus on nimittänyt Sitowisen uudeksi toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri Heikki Haasmaan, 43. Heikki Haasmaa tulee Sitowiseen KONEelta, jossa hän on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran kansainvälisissä johtotehtävissä.

3.1.2022 | Alan Uutiset

Rejlers on liittämässä Suomen suurinta tuulivoimapuistoa kantaverkkoon

Lestijärven tuulivoimapuistoon rakennettavat 69 tuulivoimalaa tuottavat tulevaisuudessa 280 000 kotitalouden vuosittaisen sähkön tarpeen. Rejlers huolehtii jättihankkeessa siitä, että sähköverkkorakentaminen etenee suunnitelmien mukaan.

30.12.2021 | Alan Uutiset

Syksyn hintapiikki nosti sähkön keskihintaa – investointeja tarvitaan Suomessa lisää

Keskimäärin sähköä sai Suomessa markkinoilta 72 eurolla megawattitunnilta, kun vuosina 2018 Ja 2019 keskihinta oli noin 45 euroa. Vuonna 2020 sähköä sai historiallisen halvalla, 28 eurolla. Sähkömarkkinoilla vuosi on ollut hyvin erikoinen: joulukuun Suomen keskihinta on yli nelinkertainen huhtikuuhun verrattuna. Useimmissa muissa Euroopan maissa nousu on ollut selvästi Suomea suurempaa.

29.12.2021 | Alan Uutiset

Uteliaisuudesta on etua nykypäivän työelämässä

Yritysjohtajat pitävät uteliaisuutta entistä arvokkaampana taitona organisaatioiden ja henkilökohtaisen kehityksen näkökulmasta. Uteliaisuuden avulla pyritään vastaamaan organisaatioiden nykypäivän suurimpiin haasteisiin, kuten työntekijöiden pysyvyyden ja työtyytyväisyyden parantamiseen sekä innovatiivisempien, yhteistyökykyisempien ja tuottavampien työpaikkojen luomiseen.

21.12.2021 | Alan Uutiset

P2X Solutions sai julkista rahoitusta Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamiseen

Suomalainen vihreän vedyn ja power-to-x-teknologian edelläkävijä P2X Solutions on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä noin 26 miljoonan euron uuden energiateknologian ja suurten demonstraatioiden hankkeiden investointituen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen sekä metanointiyksikön rakentamiseksi Harjavaltaan. Lisäksi Ilmastorahasto on myöntänyt yhtiölle 10 miljoonan euron pääomalainan. P2X Solutionsin suunnitteleman investoinnin suuruus on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

21.12.2021 | Alan Uutiset

Solwers laajentaa palvelutarjontaansa voimakkaasti kasvavalle sähkö- ja automaatioalan markkinalle

Solwers Oyj laajentaa palvelutarjontaansa sähkö- ja automaatiotekniikan alalle. Energiatekniikka on lisätty Solwersin strategiassa kiertotalouden ja digitalisaation ohella painopistealueisiin, ja 20.12.2021 ruotsalainen tytäryhtiö Solwers Sweden AB allekirjoitti sopimuksen ruotsalaisen Exectric AB:n kanssa ELE Engineering AB:n koko osakekannan ostamiseksi.